Mārupes Mūzikas un mākslas skola

Marupe Music and Art School

Uzņemšana

Papilduzņemšana 15.septembrī no plkst.18:00-20:00

Papilduzņemšana nav uz klavierēm, ģitāru, flautu.Uzņemam uz:

 • kora klasi;
 • oboju;
 • vijoli;
 • čellu;
 • kontrabasu;
 • kokli;
 • trompeti;
 • trombonu;
 • eijoniju;
 • tubu;
 • sitaminstrumentiem

PIETEIKŠANĀS

Dokumentus - aizpildītu iesniegumu , dzimšanas apliecības kopiju, u.c. pēc nepieciešamības - nosūtīt Mārupes Mūzikas un mākslas skolai - e-pasts: muzikamarupe@inbox.lv līdz 13.septembrim plkst.20:00.

Pēc iesnieguma saņemšanas, jums atsūtīs uzņemšanas eksāmena laiku, kad ierasties skolā. Skolas adrese: Mazcenu aleja 37, Jaunmārupe.

Mūzikas nodaļās varēsiet apgūt metāla pūšamo mūzikas instrumentu spēli: trompeti, trombonu, eifoniju, tubu, mežragu.
Koka pūšamo instrumentu spēli - saksofonu, flautu, oboju, klarneti.
Sitamo instrumentu spēli.
Stīgu mūzikas instrumentu spēli - vijoli, čellu, kontrabasu, kokli, ģitāru.
Dziedāt korī vai apgūt akordeona, vai klavierspēli.
Mākslas nodaļā varēsiet apgūt zīmēšanu, gleznošanu, kompozīciju, veidošanu. Obligātie mācību priekšmeti katrā specialitātē:


Stīgu instrumentu spēle:

 • vijoles spēle
  mācību ilgums 8 gadi
Vijoles spēle 1.-8.kl.;
Mūzikas mācība 1.-2.kl.;
Solfedžo, mūzikas teorija 3.-8.kl.;
Mūzikas literatūra 4.-8.kl.;
Vispērējās klavieres 2.-8.kl.;
Kolektīvā muzicēšana
 • alta spēle
  mācību ilgums 8 gadi
Alta spēle 1.-8.kl.;
Mūzikas mācība 1.-2.kl.;
Solfedžo, mūzikas teorija 3.-8.kl.;
Mūzikas literatūra 4.-8.kl.;
Vispērējās klavieres 2.-8.kl.;
Kolektīvā muzicēšana
 • čella spēle
  mācību ilgums 8 gadi
Čella spēle 1.-8.kl.;
Mūzikas mācība 1.-2.kl.;
Solfedžo, mūzikas teorija 3.-8.kl.;
Mūzikas literatūra 4.-8.kl.;
Vispērējās klavieres 2.-8.kl.;
Kolektīvā muzicēšana.
 • ģitāras spēle
  mācību ilgums 6 gadi
Ģitāras spēle 1.-6.kl.;
Mūzikas mācība 1.-2.kl.;
Solfedžo, mūzikas teorija 3.-6.kl.;
Mūzikas literatūra 2.-6.kl.;
Vispērējās klavieres 2.-6.kl.;
Kolektīvā muzicēšana
 • kokles spēle
  mācību ilgums 6 gadi
Kokles spēle 1.-6.kl.;
Mūzikas mācība 1.-2.kl.;
Solfedžo, mūzikas teorija 3.-6.kl.;
Mūzikas literatūra 2.-6.kl.;
Vispērējās klavieres 2.-6.kl.;
Kolektīvā muzicēšana

Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēle:

 • flautas spēle
  mācību ilgums 6 gadi
Flautas spēle 1.-6.kl.;
Mūzikas mācība 1.-2.kl.;
Solfedžo, mūzikas teorija 3.-6.kl.;
Mūzikas literatūra 2.-6.kl.;
Vispērējās klavieres 2.-6.kl.;
Kolektīvā muzicēšana.
 • Obojas spēle
  mācību ilgums 6 gadi
Obojas spēle 1.-6.kl.;
Mūzikas mācība 1.-2.kl.;
Solfedžo, mūzikas teorija 3.-6.kl.;
Mūzikas literatūra 2.-6.kl.;
Vispērējās klavieres 2.-6.kl.;
Kolektīvā muzicēšana
 • Klarnetes spēle 
  mācību ilgums 6 gadi
Klarnetes spēle 1.-6.kl.;
Mūzikas mācība 1.-2.kl.;
Solfedžo, mūzikas teorija 3.-6.kl.;
Mūzikas literatūra 2.-6.kl.;
Vispērējās klavieres 2.-6.kl.;
Kolektīvā muzicēšana
 • Saksofona spēle
  mācību ilgums 6 gadi
Saksofona spēle 1.-6.kl.;
Mūzikas mācība 1.-2.kl.;
Solfedžo, mūzikas teorija 3.-6.kl.;
Mūzikas literatūra 2.-6.kl.;
Vispērējās klavieres 2.-6.kl.;
Kolektīvā muzicēšana
 • Trompetes spēlē
  mācību ilgums 6 gadi
Trompetes spēle 1.-6.kl.;
Mūzikas mācība 1.-2.kl.;
Solfedžo, mūzikas teorija 3.-6.kl.;
Mūzikas literatūra 2.-6.kl.;
Vispērējās klavieres 2.-6.kl.;
Kolektīvā muzicēšana
 • Mežraga spēle
  mācību ilgums 6 gadi
Mežraga spēle 1.-6.kl.;
Mūzikas mācība 1.-2.kl.;
Solfedžo, mūzikas teorija 3.-6.kl.;
Mūzikas literatūra 2.-6.kl.;
Vispērējās klavieres 2.-6.kl.;
Kolektīvā muzicēšana
 • Trombona spēlē
  mācību ilgums 6 gadi
Trombona spēle 1.-6.kl.;
Mūzikas mācība 1.-2.kl.;
Solfedžo, mūzikas teorija 3.-6.kl.;
Mūzikas literatūra 2.-6.kl.;
Vispērējās klavieres 2.-6.kl.;
Kolektīvā muzicēšana
 • Eifonija spēlē
  mācību ilgums 6 gadi
Eifonija spēle 1.-6.kl.;
Mūzikas mācība 1.-2.kl.;
Solfedžo, mūzikas teorija 3.-6.kl.;
Mūzikas literatūra 2.-6.kl.;
Vispērējās klavieres 2.-6.kl.;
Kolektīvā muzicēšana
 • Tubas spēlē
  mācību ilgums 6 gadi
Tubas spēle 1.-6.kl.;
Mūzikas mācība 1.-2.kl.;
Solfedžo, mūzikas teorija 3.-6.kl.;
Mūzikas literatūra 2.-6.kl.;
Vispērējās klavieres 2.-6.kl.;
Kolektīvā muzicēšana
 • Ksilofona un marimbas spēle
  mācību ilgums 6 gadi
Sitaminstrumentu spēle 1.-6.kl.;
Mūzikas mācība 1.-2.kl.;
Solfedžo, mūzikas teorija 3.-6.kl.;
Mūzikas literatūra 2.-6.kl.;
Vispērējās klavieres 2.-6.kl.;
Kolektīvā muzicēšana

Taustiņinstrumentu spēle:

 • klavierspēle
  mācību ilgums 8 gadi
Klavierspēle 1.-8.kl.;
Mūzikas mācība 1.-2.kl.;
Solfedžo, mūzikas teorija 3.-8.kl.;
Mūzikas literatūra 4.-8.kl.;
Kolektīvā muzicēšana.
 • akordeona spēle
  mācību ilgums 6 gadi


Akordeona spēle 1.-6.kl.;
Mūzikas mācība 1.-2.kl.;
Solfedžo, mūzikas teorija 3.-6.kl.;
Mūzikas literatūra 2.-6.kl.;
Vispērējās klavieres 2.-6.kl.;
Kolektīvā muzicēšana

Kora klase:

 • Kora klasē
  mācību ilgums 8 gadi
Koris 1.-8.kl.;
Solo dziedāšana 1.-8.kl.;
Diriģēšana 8.kl.;
Mūzikas mācība 1.-2.kl.;
Solfedžo, mūzikas teorija 3.-8.kl.;
Mūzikas literatūra 4.-8.kl.;
Vispērējās klavieres 1.-8.kl.

Vizuāli plastiskās mākslas nodaļa:

 • Vizuāli plastiskās mākslas nodaļā
  mācību ilgums 7 gadi
Zīmēšana;
Gleznošana;
Kompozīcija ;
Mākslas valodas pamati;
Darbs materiālā
Pārbaudījumi

Mūzikas nodaļām

Audzēkņa atbilstību izglītības programmas uzsākšanai nosaka individuāli pārbaudot muzikālās dotības

Iestāšanās pārbaudījums uz 1. vai sagatavošanas klasi:

Nodziedāt brīvi izvēlētu dziesmu.
Atkārtot ar balsi 3 – 4 skolotāja spēlētas vai dziedātas melodiskas frāzes.
Atkārtot ar plaukstām 3 – 4 ritma frāzes.
Audzēkņi, kuri sekmīgi mācījušies sagatavošanas klasē un ir atbilstošā vecumā, tiek uzņemti 1. klasē bez papildus pārbaudījumiem.

Klavieru, vijoles, čella un kora 1.klasē uzņem 7 – 8 gadus vecus bērnus, sagatavošanas klasē 5 – 6 gadus vecus bērnus; Kokles, ģitāras, pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu 1.klasē uzņem 9 – 10 gadus vecus bērnus, sagatavošanas klasē 6 – 8 gadus vecus bērnus


Mākslas nodaļā

Audzēkņa atbilstību izglītības programmas uzsākšanai nosaka individuāli pārbaudot mākslinieciskās dotības

- acumēru, proporciju izjūtu, novērošanas spējas.
Iestāšanās pārbaudījums uz 1. vai sagatavošanas kursu:
Uzzīmēt brīvā formā doto priekšmetu.
Audzēkņi, kuri sekmīgi mācījušies sagatavošanas kursā un ir atbilstošā vecumā, tiek uzņemti 1. kursā bez papildus pārbaudījumiem.
Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas 1.kursā uzņem 7 – 8 gadus vecus bērnus, sagatavošanas kursā 5 – 6 gadus vecus bērnus;

Vecākiem

Cienījamie vecāki

Sekojot citu mūzikas skolu piemēram, gribētos jūs informēt par jūsu ieguldījumu bērna izglītībā iestājoties mūzikas skolas 1. klasē:


Bērna noslogotība skolā

Mēneša mācību maksa

Mācībām nepieciešamais inventārs

Vecāku pienākumi

4 mācību stundas nedēļā:

Vecāku dalības maksa mēnesī
2018./2019.m.g. 10.00 EUR

Nošu burtnīca,
Dienasgrāmata,
Zīmulis,
Dzēšgumija,

Sekot līdzi mūzikas skolas apmeklējumiem,

2 stundas mūzikas instrumenta spēle
2 stundas mūzikas mācība

Pildspalva,
A4 papīrs (nošu materiāla kopēšanai)

Iegādāties mūzikas instrumentu, lai varētu vingrināties mājās,


Nodarbības var notikt 2-4 reizes nedēļā, atkarībā no mācību stundu saraksta

Jāiegādājas mūzikas instruments,

Savlaicīgi samaksāt vecāku dalības maksu par mācībām,

Pūšaminstrumentu un stīgu instrumentu noma skolā ir ierobešota

Sekot līdzi mājas darbu izpildei,

Mūzikas nodarbībām mājās nepieciešams atvēlēt 1st. katru dienu