Mārupes Mūzikas un mākslas skola

Marupe Music and Art School

Uzņemšana

2024.gada 6.-7.jūnija UZŅEMŠANAS EKSĀMENA REZULTĀTI

VECĀKU IEVĒRĪBAI!

Mārupes Mūzikas un mākslas skolā audzēknis tiek ieskaitīts saskaņā ar Uzņemšanas komisijas lēmumu un pēc līguma noslēgšanas starp vecākiem un skolu. Lai noslēgtu līgumu, aicinām zemāk minēto bērnu vecākus ierasties Mārupes Mūzikas un mākslas skolā pie lietvedes 13.,14.jūnijā no pl.11:00-19:00. Nepieciešamības gadījumā lūdzu rakstīt e-pastu: inese.legere@marupe.lvIestājpārbaudījumu rezultāti mūzikā


Iestājpārbaudījumu rezultāti mākslā Jaunmārupē


Iestājpārbaudījumu rezultāti mākslā Tīrainē

Sākot ar 2024.gada 1.oktobri piedāvājam mācības interešu izglītības programmā. Iesniegumus pieņemam sākot ar 2024.gada 1.augustu.

2024./2025.mācību gadā aicinām mācīties mūzikas skolā un apgūt metāla pūšamo mūzikas instrumentu spēli: trompeti, trombonu, eifoniju, tubu, mežragu.
Koka pūšamo instrumentu spēli - saksofonu, flautu, oboju, klarneti.
Stīgu mūzikas instrumentu spēli - vijoli, čellu, kontrabasu.
Dziedāt korī vai apgūt akordeona, vai klavierspēli.

Vizuāli plastiskās mākslas nodaļā.


 Obligātie mācību priekšmeti katrā specialitātē:


Stīgu instrumentu spēle:

 • vijoles spēle
  mācību ilgums 8 gadi
Vijoles spēle 1.-8.kl.;
Mūzikas mācība 1.-2.kl.;
Solfedžo, mūzikas teorija 3.-8.kl.;
Mūzikas literatūra 4.-8.kl.;
Vispērējās klavieres 2.-8.kl.;
Kolektīvā muzicēšana
 • alta spēle
  mācību ilgums 8 gadi
Alta spēle 1.-8.kl.;
Mūzikas mācība 1.-2.kl.;
Solfedžo, mūzikas teorija 3.-8.kl.;
Mūzikas literatūra 4.-8.kl.;
Vispērējās klavieres 2.-8.kl.;
Kolektīvā muzicēšana
 • čella spēle
  mācību ilgums 8 gadi
Čella spēle 1.-8.kl.;
Mūzikas mācība 1.-2.kl.;
Solfedžo, mūzikas teorija 3.-8.kl.;
Mūzikas literatūra 4.-8.kl.;
Vispērējās klavieres 2.-8.kl.;
Kolektīvā muzicēšana.
 • ģitāras spēle
  mācību ilgums 8 gadi
Ģitāras spēle 1.-8.kl.;
Mūzikas mācība 1.-2.kl.;
Solfedžo, mūzikas teorija 3.-8.kl.;
Mūzikas literatūra 4.-8.kl.;
Vispērējās klavieres 2.-8.kl.;
Kolektīvā muzicēšana
 • kokles spēle
  mācību ilgums 8 gadi
Kokles spēle 1.-8.kl.;
Mūzikas mācība 1.-2.kl.;
Solfedžo, mūzikas teorija 3.-8.kl.;
Mūzikas literatūra 4.-8.kl.;
Vispērējās klavieres 2.-8.kl.;
Kolektīvā muzicēšana

Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēle:

 • flautas spēle
  mācību ilgums 8 gadi
Flautas spēle 1.-8.kl.;
Mūzikas mācība 1.-2.kl.;
Solfedžo, mūzikas teorija 3.-8.kl.;
Mūzikas literatūra 4.-8.kl.;
Vispērējās klavieres 2.-8.kl.;
Kolektīvā muzicēšana.
 • Obojas spēle
  mācību ilgums 8 gadi
Obojas spēle 1.-8.kl.;
Mūzikas mācība 1.-2.kl.;
Solfedžo, mūzikas teorija 3.-8.kl.;
Mūzikas literatūra 4.-8.kl.;
Vispērējās klavieres 2.-8.kl.;
Kolektīvā muzicēšana
 • Klarnetes spēle 
  mācību ilgums 8 gadi
Klarnetes spēle 1.-8.kl.;
Mūzikas mācība 1.-2.kl.;
Solfedžo, mūzikas teorija 3.-8.kl.;
Mūzikas literatūra 4.-8.kl.;
Vispērējās klavieres 2.-8.kl.;
Kolektīvā muzicēšana
 • Saksofona spēle
  mācību ilgums 8 gadi
Saksofona spēle 1.-8.kl.;
Mūzikas mācība 1.-2.kl.;
Solfedžo, mūzikas teorija 3.-8.kl.;
Mūzikas literatūra 4.-8.kl.;
Vispērējās klavieres 2.-8.kl.;
Kolektīvā muzicēšana
 • Trompetes spēlē
  mācību ilgums 8 gadi
Trompetes spēle 1.-8.kl.;
Mūzikas mācība 1.-2.kl.;
Solfedžo, mūzikas teorija 3.-8.kl.;
Mūzikas literatūra 4.-8.kl.;
Vispērējās klavieres 2.-8.kl.;
Kolektīvā muzicēšana
 • Mežraga spēle
  mācību ilgums 8 gadi
Mežraga spēle 1.-8.kl.;
Mūzikas mācība 1.-2.kl.;
Solfedžo, mūzikas teorija 3.-8.kl.;
Mūzikas literatūra 4.-8.kl.;
Vispērējās klavieres 2.-8.kl.;
Kolektīvā muzicēšana
 • Trombona spēlē
  mācību ilgums 8 gadi
Trombona spēle 1.-8.kl.;
Mūzikas mācība 1.-2.kl.;
Solfedžo, mūzikas teorija 3.-8.kl.;
Mūzikas literatūra 4.-8.kl.;
Vispērējās klavieres 2.-8.kl.;
Kolektīvā muzicēšana
 • Eifonija spēlē
  mācību ilgums 8 gadi
Eifonija spēle 1.-8.kl.;
Mūzikas mācība 1.-2.kl.;
Solfedžo, mūzikas teorija 3.-8.kl.;
Mūzikas literatūra 4.-8.kl.;
Vispērējās klavieres 2.-8.kl.;
Kolektīvā muzicēšana
 • Tubas spēlē
  mācību ilgums 8 gadi
Tubas spēle 1.-8.kl.;
Mūzikas mācība 1.-2.kl.;
Solfedžo, mūzikas teorija 3.-8.kl.;
Mūzikas literatūra 4.-8.kl.;
Vispērējās klavieres 2.-8.kl.;
Kolektīvā muzicēšana
 • Ksilofona un marimbas spēle
  mācību ilgums 8 gadi
Sitaminstrumentu spēle 1.-8.kl.;
Mūzikas mācība 1.-2.kl.;
Solfedžo, mūzikas teorija 3.-8.kl.;
Mūzikas literatūra 4.-8.kl.;
Vispērējās klavieres 2.-8.kl.;
Kolektīvā muzicēšana

Taustiņinstrumentu spēle:

 • klavierspēle
  mācību ilgums 8 gadi
Klavierspēle 1.-8.kl.;
Mūzikas mācība 1.-2.kl.;
Solfedžo, mūzikas teorija 3.-8.kl.;
Mūzikas literatūra 4.-8.kl.;
Kolektīvā muzicēšana.
 • akordeona spēle
  mācību ilgums 8 gadi


Akordeona spēle 1.-8.kl.;
Mūzikas mācība 1.-2.kl.;
Solfedžo, mūzikas teorija 3.-8.kl.;
Mūzikas literatūra 4.-8.kl.;
Vispērējās klavieres 2.-8.kl.;
Kolektīvā muzicēšana

Kora klase un Muzikālais teātris:

 • Kora klasē
  mācību ilgums 8 gadi
Koris 1.-8.kl.;
Solo dziedāšana 1.-8.kl.;
Diriģēšana 8.kl.;
Mūzikas mācība 1.-2.kl.;
Solfedžo, mūzikas teorija 3.-8.kl.;
Mūzikas literatūra 4.-8.kl.;
Vispērējās klavieres 1.-8.kl.

Vizuāli plastiskās mākslas nodaļa:

 • Vizuāli plastiskās mākslas nodaļā
  mācību ilgums 7 gadi
Zīmēšana;
Gleznošana;
Kompozīcija ;
Mākslas valodas pamati;
Darbs materiālā
Pārbaudījumi

Mūzikas nodaļām

Audzēkņa atbilstību izglītības programmas uzsākšanai nosaka individuāli pārbaudot muzikālās dotības

Iestāšanās pārbaudījums uz 1. vai sagatavošanas klasi:

Nodziedāt brīvi izvēlētu dziesmu.
Atkārtot ar balsi 3 – 4 skolotāja spēlētas vai dziedātas melodiskas frāzes.
Atkārtot ar plaukstām 3 – 4 ritma frāzes.
Audzēkņi, kuri sekmīgi mācījušies sagatavošanas klasē un ir atbilstošā vecumā, tiek uzņemti 1. klasē bez papildus pārbaudījumiem.

Klavieru, vijoles, čella un kora 1.klasē uzņem 7 – 8 gadus vecus bērnus, sagatavošanas klasē 5 – 6 gadus vecus bērnus; Kokles, ģitāras, pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu 1.klasē uzņem no 8 gadu vecuma, sagatavošanas klasē no 6 gadu vecuma.


Mākslas nodaļā

Audzēkņa atbilstību izglītības programmas uzsākšanai nosaka individuāli pārbaudot mākslinieciskās dotības

- acumēru, proporciju izjūtu, novērošanas spējas.
Iestāšanās pārbaudījums uz 1. vai sagatavošanas kursu:
Uzzīmēt brīvā formā doto priekšmetu.
Audzēkņi, kuri sekmīgi mācījušies sagatavošanas kursā un ir atbilstošā vecumā, tiek uzņemti 1. kursā bez papildus pārbaudījumiem.
Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas 1.kursā uzņem no 8 gadu vecuma, sagatavošanas kursā no 6 gadu vecuma;

Vecākiem

Cienījamie vecāki

Sekojot citu mūzikas skolu piemēram, gribētos jūs informēt par jūsu ieguldījumu bērna izglītībā iestājoties mūzikas skolas 1. klasē:


Bērna noslogotība skolā

Mēneša mācību maksa

Mācībām nepieciešamais inventārs

Vecāku pienākumi

4 mācību stundas nedēļā:

Vecāku dalības maksa mēnesī
2023./2024.m.g. 15.00 EUR

Nošu burtnīca,
Dienasgrāmata,
Zīmulis,
Dzēšgumija,

Sekot līdzi mūzikas skolas apmeklējumiem,

2 stundas mūzikas instrumenta spēle
2 stundas mūzikas mācība

Pildspalva,
A4 papīrs (nošu materiāla kopēšanai)

Iegādāties mūzikas instrumentu, lai varētu vingrināties mājās,


Nodarbības var notikt 2-4 reizes nedēļā, atkarībā no mācību stundu saraksta

Jāiegādājas mūzikas instruments,

Savlaicīgi samaksāt vecāku dalības maksu par mācībām,

Pūšaminstrumentu un stīgu instrumentu noma skolā ir ierobešota

Sekot līdzi mājas darbu izpildei,

Mūzikas nodarbībām mājās nepieciešams atvēlēt 1st. katru dienu