IV Mazās kamermūzikas festivāla veidotāji2017.gads

Par festivāla kārtību rūpējas
Tamāra Šandarinova, Ausma Eimane un Aina Grunte 
Par festivāla noformējumu, materiāli tehnisko bāzi un cienastu rūpējas:
skolas saimniece Inta Gailīte
Festivāla plakātu veidoja:
mākslas nodaļas skolotāji Mairita Eglīte, Maija Matīsa un Uldis Pauzers
"Pateicību" sagatavošanu un festivāla dalībnieku izvietojumu klasēs - uzņemas skolas skolotāja
Evita Valaine
Festivāla laikā mums palīdzēs skolotāji
Baiba Dzeguze, Madara Kalniņa, Inga Graumane, Sandra Gaide
Festivāla organizēšana un koordinēšana skolotājas
Silvijas Nottes atbildībā
Festivālu pārraudzīs no sākuma līdz beigām skolas direktore - Dace Štrodaha

III Mazās kamermūzikas festivāla veidotāji2015.gads


Lai festivāls varētu notikt, tā sagatavošanā, veidošanā un festivāla norisē piedalās Mārupes Mūzikas un mākslas skolas skolotāji un tehniskie darbinieki:

Par festivāla kārtību rūpējas
Tamāra Šandarinova, Ausma Eimane un Aina Grunte 
Par to, lai skolas saņemtu festivāla norēķinu kvītis, paldies jāsaka Rīgas rajona orķestra biedrības grāmatvedei
Sarmītei Reķei
Par festivāla noformējumu, materiāli tehnisko bāzi un cienastu rūpējas:
skolas saimniece Inta Gailīte
Festivāla plakātu veidoja:
mākslas nodaļas skolotāji Maija Matīsa un Uldis Pauzers
"Pateicību" sagatavošanu un festivāla dalībnieku izvietojumu klasēs - uzņemas skolas skolotāja
Evita Valaine
Festivāla laikā mums palīdzēs skolotāja
Baiba Dzeguze
Festivāla organizēšana un koordinēšana skolotājas
Silvijas Nottes atbildībā
Festivālu pārraudzīs no sākuma līdz beigām skolas direktore - Dace Štrodaha

II Mazās kamermūzikas festivāla veidotāji2013.gads


Lai festivāls varētu notikt, tā sagatavošanā, veidošanā un festivāla norisē piedalās Mārupes Mūzikas un mākslas skolas skolotāji un tehniskie darbinieki:

Par festivāla kārtību rūpējas
Tamāra Šandarinova, Ausma Eimane un Aina Grunte 
Par to, lai skolas saņemtu festivāla norēķinu kvītis, paldies jāsaka Rīgas rajona orķestra biedrības grāmatvedei
Sarmītei Reķei
Par festivāla noformējumu, materiāli tehnisko bāzi un cienastu rūpējās:
skolas saimniece Evija Pamovska,
mākslas nodaļas skolotāja Marija Karkovska
Festivāla plakātu un "pateicību" noformējumu veidoja:
mākslas nodaļas skolotāja Jolanta Grosberga-Gernere
"Pateicību" sagatavošanu un festivāla dalībnieku izvietojumu klasēs - uzņēmās skolas skolotāja
Evita Valaine
Par programmu apkopošanu, sastādīšanu un realizēšanu uzņēmās skolas skolotāja
Inese Bušmane
Pie skaņu pults atradas skolotāja
Silvija Notte
Festivāla laikā mums palīdz skolotājs
Pāvels Ignatjevs
Par festivāla dalībnieku reģistrāciju rūpējās skolotājas
Ieva Apine, Dace Bičkovska un Sanita Šuriņa
Par festivāla organizēšanu un koordinēšanu uzņēmās atbildību skolotāja
Silvija Notte
Festivālu pārraudzīja no sākuma līdz beigām skolas direktore - Dace Štrodaha

Mazās kamermūzikas festivāla veidotāji2011.gads


Lai festivāls varētu notikt, tā sagatavošanā, veidošanā un festivāla norisē piedalījās Mārupes Mūzikas un mākslas skolas skolotāji un tehniskie darbinieki:

Par festivāla kārtību rūpējās
Tamāra Šandarinova un Ausma Eimane 
Par to, lai skolas saņemtu festivāla norēķinu kvītis, paldies jāsaka Rīgas rajona orķestra biedrības grāmatvedei
Sarmītei Reķei
Par festivāla noformējumu, materiāli tehnisko bāzi un cienastu rūpējās skolas saimniece
Evija Pamovska
"Pateicību" noformējumu, klašu sadalījumu un programmu veidošanu uzņēmās skolas skolotāja
Evita Valaine
Pie skaņu pults atradās skolotājs
Andris Gailītis
Festivāla laikā mūms palīdzēja skolotājs
Pāvels Ignatjevs
Par festiāla deju mūziku atbildību uzņēmās mākslas skolas skolotājs
Lenards Gotlubs
Par festivāla dalībnieku reģistrāciju rūpējās skolotājas
Lilita Biezā, Iveta Āboliņa, Baiba Niedriņa, Dace Bičkovska un Sanita Šuriņa
Par festivāla organizēšanu uzņēmās atbildību skolotājas
Inese Bušmane un Silvija Notte
Festivālu pārraudzīja no sākuma līdz beigām skolas direktore - Dace Štrodaha