Mārupes Mūzikas un mākslas skola

Marupe Music and Art School

SKOLAS KOLEKTĪVS

SKOLAS VADĪBA
Skolas vaība
<div class="be-awesome">

</div>
						
Nodaļu vadītāji
$(".be-awesome").boxLoader({
  direction:"x",
  position: "100%",
  effect: "fadeIn",
  duration: "1s",
  windowarea: "50%"
}); 
Stīgu instrumentu spēles nodaļa
 • Direction: X
 • Position: 50%
 • Effect: FadeIn
 • Duration: 1s
 • Windowarea: 50%
Taustiņinstrumentu spēles nodaļa
 • Direction: X
 • Position: -50%
 • Effect: FadeIn
 • Duration: 3s
 • Windowarea: 50%
Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles nodaļa
 • Direction: Y
 • Position: 100%
 • Effect: None
 • Duration: 2s
 • Windowarea: 50%
Vizuāli plastiskās mākslas nodaļa
 • Direction: Y
 • Position: 100%
 • Effect: FadeIn
 • Duration: 1s
 • Windowarea: 50%
Koncertmeistari
 • Direction: X
 • Position: 100%
 • Effect: FadeIn
 • Duration: 3s
 • Windowarea: 50%
Interešu izglītības nodaļa
 • Direction: None
 • Position: None
 • Effect: FadeIn
 • Duration: 1s
 • Windowarea: 50%
DOWNLOAD