Mārupes Mūzikas un mākslas skola

Marupe Music and Art School

2021./2022. mācību gads
Ar 2021. gada 11. oktobri stājas spēkā Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra
noteikumi Nr. 662 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.
Vienlaikus ar 2021. gada 11. oktobri stājas spēkā Ministru kabineta 2021. gada
9. oktobra rīkojums Nr. 720 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”.

Rīkojums nosaka, ka:

  • Audzēkņiem, uzrādot vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, mācību process norit kā parasti.
  • Pārējiem - mācību process grupu stundās tiek organizēts attālināti
    - Individuālās stundas notiek klātienē.
Lūdzu sekojiet līdzi informācijai e-klasē, kā arī individuālo priekšmetu pedagogu norādījumiem.Stundu saraksti mūzikas teorētiskajos priekšmetos.
Vispārējo klavieru pedagogi.

Kārtība, piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai 2020./2021. mācību gadā Mārupes novadā

Vakaros kursē mikroautobuss uz Tīraini


Otrdien plkst. 20.00
Trešdien plkst. 20.00
ceturtdien plkst. 19.30