Mārupes Mūzikas un mākslas skola

Marupe Music and Art School

2018./2019. mācību gads




2018./2019. mācību gads





Tīrainē, Mārupes pamatskolas telpās (Viskalnu ielā 7) pašlaik iespējams apgūt:

Vizuāli plastiskās mākslas nodaļā iespējams apgūt pilnu kursu:

  • - mācību ilgums 7 gadi




Klavierspēli;
Flautas spēli

  • - Par iespējām apgūt šos priekšmetus nākošajā gadā tiek pieņemts atsevišķi lēmums mācību gada sākumā.




Vakaros kursē mikroautobuss uz Tīraini


Otrdien plkst. 20.00
Trešdien plkst. 19.10
ceturtdien plkst. 19.30