Mārupes Mūzikas un mākslas skola

Marupe Music and Art School

2023./2024. mācību gadsVēl ir iespējams pieteikties uz vijoles, čella, kontrabasa un pūšmaninstrumentu spēles programmām.

1.septembrī pl.14:00 skolas zālē pulcējas tikai šajā gadā uzņemtie audzēkņi un viņu vecāki.

Solfedžo sadalījums grupās
Mūzikas literatūras sadalījums grupās
Teorijas nodaļas stundu saraksts 2023./2024.m.g

Ar Vizuāli Plastiskās Mākslas nodaļas stundu sarakstiem variet iepazīties e-klasēVakaros kursē mikroautobuss uz Tīraini


Otrdien plkst. 20.00
ceturtdien plkst. 19.30