Mārupes Mūzikas un mākslas skola

Marupe Music and Art School

2020./2021. mācību gads
2.semestra mācības uzsākam 2021.gada 11.janvārī attālināti.
Sekojiet līdzi informācijai e-klasē un skolas mājas lapā.

Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas kursu audzinātāji 2020./2021.mācību gadam.


MĀRUPES MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS VPM NODAĻAS STUNDU SARAKSTS 2020./2021.m.g.

MŪZIKAS TEORĒTISKO PRIEKŠMETU STUNDU SARAKSTS

Par izmaiņām mūzikas nodaļu stundu sarakstos un audzēkņu dalījumos grupās, interesēties klātienē pie skolas direktores.

Kārtība, piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai 2020./2021. mācību gadā Mārupes novadā

Vakaros kursē mikroautobuss uz Tīraini


Otrdien plkst. 20.00
Trešdien plkst. 20.00
ceturtdien plkst. 19.30