Vakaros kursē mikroautobuss uz Tīraini


Otrdien plkst. 20.00
Trešdien plkst. 19.10
ceturtdien plkst. 19.30