Mārupes Mūzikas un mākslas skola
Marupe Music and Art school

Mūzikas teorijas nodaļa

Konsultācijas mūzikas teorijā

Pirmdienās no plkst.17:10 līdz 17:30
Skolotāja Evita Valaine 5.kab.
Skolotāja Kristīne Ozoliņa 6.kab.
Skolotāja Lilita Biezā 7.kab.

Otrdienās no plkst.17:10 līdz 17:30
Skolotāja Kristīne Ozoliņa 6.kab.
Skolotāja Lilita Biezā 7.kab.

Ceturtdienās no plkst.17:10 līdz 17:30
Skolotāja Evita Valaine 5.kab.
Skolotāja Kristīne Ozoliņa 6.kab.

Piektdienās no plkst.17:10 līdz 17:30
Skolotāja Evita Valaine 5.kab.
Skolotāja Kristīne Ozoliņa 6.kab.