Žūrija, pārskatot konkursa rezultātus, vēlreiz precizēja dalībniekus, kam piešķirami Atzinības raksti.
Vistuvākajā laikā arī tie tiks nogādāti dalībniekiem.
KONKURSA REZULTĀTI

Konkursa nolikums pdf / Konkursa nolikums docx /

Izvēles dziesmas 2024.gada konkursā:

I grupa 8-9 gadi: Dziesmiņa par filmām Bērziš aug Vējš pār pļavu II grupa 10-11 gadi: Mārtiņdienā Es eju uz skolu Pičpauna III grupa 12-13 gadi: Kubes kalna dvēselīte Lūsis un vējš Zaļu staru šūpulīti... IV grupa 14-15 gadi: Mārtiņroze Dziesmu mājas Nebūt par nastu V grupa DUETI / 12- 15 gadi: Māmiņas mīlestība Kādēļ? Mīļvārdiņš KOPDZIESMA: Putnu sasaukšanās dziesma