Mārupes Mūzikas un mākslas skola

Marupe Music and Art School

VIZUĀLI PLASTISKĀS MĀKSLAS NODAĻA

NOTIKUMI



4. Starptautiskā mākslas skolu audzēkņu šķiedrmākslas darbu konkursa ”Skaņu palete” 2022./2023. Nolikums.

4.International contest of fiber artworks for art school pupils ”Palette of sounds” 2022/2023. Regulation

4. Starptautiskā mākslas skolu audzēkņu šķiedrmākslas darbu konkursa ”Skaņu palete” 2022./2023. rezultāti.



Mākslas nodaļas stundu saraksts

Mākslas nodaļas kursu audzinātāju saraksts

3. Starptautiskā mākslas skolu audzēkņu šķiedrmākslas darbu konkursa ”Skaņu palete” 2021./2022. nolikums.

3. Starptautiskā mākslas skolu audzēkņu šķiedrmākslas darbu konkursa ”Skaņu palete” 2021./2022. rezultāti.

3.International contest of fiber artworks for art school pupils ”Palette of sounds” 2021/2022.

Regulation / Положение / Results



×
×



2. Starptautiskā mākslas skolu audzēkņu šķiedrmākslas darbu konkursa ”Skaņu palete” nolikums

2. Starptautiskā mākslas skolu audzēkņu šķiedrmākslas darbu konkursa ”Skaņu palete” rezultāti

2.International contest of fiber artworks for art school pupils ”Palette of sounds”

Pirmais Starptautiskais mākslas skolu audzēkņu šķiedrmākslas darbu konkurss "Skaņu palete" 2019

Konkurss "Skaņu palete" 2018

Ar ierosinājumiem u.c. aktuāliem jautājumiem vecāki var griezties pie VPM mācību daļas vadītājas Mairitas Eglītes pa e-pastu makslamarupe@inbox.lv