Mārupes Mūzikas un mākslas skola

Marupe Music and Art School

Mārupes Mūzikas un mākslas skolai 2020.gadā 20

- maijs. Mātes dienai veltīta izstāde Jaunmārupes bibliotekā.
maijs. Skolas beigšanas eksāmens mūzikas literatūrā.
maijs. Flautas, obojas nodaļas audzēkņu rīkots Māmiņdienas koncerts.
maijs. Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas Atvērto durvju dienas Mazcenu aleja 37.
maijs. Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas Atvērto durvju dienas Viskalnu ielā 7.
maijs. Akadēmiskās mūzikas konkurss Jūrmala 2019 koka pūšamo instrumentu specialitātē.
maijs. Falautu, obojas klases Māmiņdienas koncerts.
maijs. Konkursa "Talants Latvijai 2019" fināls Latviešu biedrības namā.
maijs. Pārcelšanas eksāmens 3.klasei solfedžo.
maijs. Pārcelšanas eksāmens solo dziedāšanā kora klases audzēkņiem.
maijs. Pārcelšanas eksāmens specialitātē flautas un oboljas spēles audzēkņiem.
maijs. Mātes dienai veltīts koncerts Jaunmārupes bibliotekā pl.17:30.
maijs. Audzēkņu vakars vispārējās klavierēs kora nodaļas audzēkņiem.
maijs. Pārcelšanas eksāmens specialitātē taustiņinstrumentu spēles audzēkņiem 2.-4.klasēm.
maijs. Pārcelšanas eksāmens specialitātē taustiņinstrumentu spēles audzēkņiem 5.-7.klasēm.
maijs. Konkurss "Sigulda 2019".
maijs. Pārcelšanas eksāmens specialitātē metālpūšamo instrumentu spēles audzēkņiem.
maijs. Konkurss "Sigulda 2019".
maijs. Beigšanas eksāmens solo dziedāšanā kora nodaļai.
maijs. Pārcelšanas eksāmens pūšaminstrumentu nodaļai.
maijs. Pārcelšanas eksāmens specialitātē sitaminstrumentu spēles audzēkņiem.
maijs. Pārcelšanas eksāmens specialitātē taustiņinstrumentu spēles audzēkņiem sagatavošanas un 1.klasei.
maijs. Sitaminstrumentu spēles konkurss "Amber percussion" Bolderājas Mūzikas skolā.
maijs. Skolas beigšanas eksāmens specialitātē.
maijs. Pārcelšanas eksāmens specialitātē čella spēles audzēkņiem.
maijs. Skolas atskaites koncerts.

Marts
1.-8. marts. Kontrolstundas mūzikas teorijas priekšmetos.
1. marts. V.Vitaites Starptautiskais klavieru ansambļu konkurss Lietuvā.
3. marts. Konkursa-koncerta "Talants Latvijai" I kārta Latviešu Biedrības nama Zelta zālē.
6. marts. Audzēkņu vakars metālpūšamo instrumentu spēles audzēkņiem.
6. marts. Tehniskā ieskaite flautas un obojas spēles audzēkņiem.
7. marts. Audzēkņu vakars taustiņinstrumentu spēles audzēkņiem.
7. marts. Audzēkņu vakars kokles un ģitāras spēles audzēkņiem.
8. marts. Audzēkņu vakars taustiņinstrumentu spēles audzēkņiem.
11.-15. marts. Skolēnu brīvlaiks.
20. marts. Koru skates 1.atlases kārta Ulbrokas vsk.
22. marts. Kameransambļu konkurss Nīcas Mūzikas skolā.
26. marts. Audzēkņu vakars čella spēles audzēkņiem.
28. marts. Ped.U.Bužeres diplomeksāmens.
29. marts. Audzēkņu vakars sitaminstrumentu spēles audzēkņiem.


aprīlis. Audzēkņu vakars vijoles spēles audzēkņiem.
aprīlis. Audzēkņu vakars kolektīvajā muzicēšanā.
aprīlis. Mazās kamermūzikas festivāls.
aprīlis. Kamerorķestru festivāls Talsos.
aprīlis. K.F.Amendas starptautiskā mūzikas skolu stīgu instrumentu individuālo izpildītāju un ansambļu konkurss.
aprīlis. Kokļu mūzikas koncerts "Pavasara sirdsstīgas". Sākums pl.18:00.
aprīlis. Vizuāli plastiskās mākslas nodaļā konkurss "Garauša ceļojums".
aprīlis. sk. M.Kalniņas klavieru klases un kameransambļu koncerts.
- aprīlis. Lieldienas.
aprīlis. Audzēkņu vakars vispārējās klavierēs.
aprīlis. Audzēkņu vakars vispārējās klavierēs.
aprīlis. Audzēkņu vakars vispārējās klavierēs.
aprīlis. Starptautiskā bērnu un jauniešu šķiedrmākslas konkursa "Skaņu palete" noslēgums plkst.15.00.
aprīlis. "Flautu dienas Ķengaragā" koncerts Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skolā. Koncerta sākums pl.18:00.
aprīlis. Skolas padomes sapulce pl.19:00.
aprīlis. Skolas beigšanas eksāmens solfedžo un mūzikas teorijā.

jūnijs. "Talants Lavijai 2019" noslēguma koncerts un apbalvošana pl.14:00 Latviešu Biedrības nama Zelta zālē.
jūnijs. Jaunu audzēkņu uzņemšana. No pl.12:00-14:00 un no 17:00-19:00 mūzikas nodaļās.
jūnijs. Izlaidums pl.18:00.

No IV Starptautiskā V.Vitaites klavieru ansambļu konkusa atgriežamies ar diplomiem.


1.martā Utenas mākslu skolā notika ceturtais V.Vitaites klavieru ansambļu konkurss. Šogad konkursā piedalījās klavieru duets Terēze Priekule (5.klase) un Anna Linda Rūtenberga (7.klase). Konkursā ansambļa meitenes kļuva par diplomandēm.

Ar Utenas Mākslu skolu mūs saista sena draudzība. Esam bieži braukuši gan ar solistu priekšnesumiem, gan ansambļiem. Savukārt Utenas mūziķi braukuši uz mūsu kameransambļu konkursu. Ar šo konkursu mēs atjaunojām sadarbības saites, jo saņēmām uzaicinājumu piedalīties nākoša gada konkursā. Gribētos atzīmēt, ka par mūsu Starptautisko Noras Novikas mazās kamermūzikas konkursu izrādīja interesi kolēģi no Lietuvas Mūzikas skolām. Nākošā gadā pie sevis ciemos gaidīsim konkursa dalībniekus no Zarasu Mākslas skolas.

Bija jauki ierasties vietā, kur mūs sagaida ar vārdiem: "Mēs jūs ļoti gaidījām." Un sagaidīt ieinteresētību par mums, saņemot uzaicinājumus braukt un spēlēt arī turpmāk.raksta autore skolotāja Silvija Notte

Valsts konkursa finālā Laurai Valainei II vieta.

Mūsu skolas jaunāko klašu vijolnieku ansamblis piedalījās II Latvijas mūzikas skolu stīgu instrumentu nodaļas audzēkņu ansambļu konkursā “Rīgas Stīgas 2019”


Skolā atklāts Starptautiskais bērnu un jauniešu šķiedrmākslas konkurss - izstāde. Atklāšanā piedalījās mūzikas nodaļu audzēkņi. Ievadvārdus teica VP mākslas nodaļas vadītāja Mairita Egrlīte. Konkursam iesūtītos darbus vērtēja:

Ilze Žunde – Mārupes novada sabiedrisko attiecību speciāliste,
Elīna Lūsis-Grīnberga - tekstilmāksliniece,
Lolita Sīmane - biedrības "Latvijas tekstilmozaīka" līdzpriekšsēdētāja,
Ilze Kupča - mākslas izglītības centra TRĪS KRĀSAS dibinātāja, valdes locekle, Latvijas Nacionālā kultūras centra vizuālās mākslas izglītības speciāliste,
Lilita Grabovska - SIA "MEZ CRAFT" valdes priekšsēdētāja,
Jānis Trops – SIA "Radošo darbu galerija" priekšsēdētājs,
Dace Deksne - žurnāla “Praktiskie Rokdarbi” galvenā redaktore,
Lauma Kokoreviča – tekstilmāksliniece.
Mūsu skolas mākslas nodaļas audzēkņu panākumi III Starptautiskajā bērnu mākslas konkursā "Mani sapņi". Konkurss norisinājās Azarbaidžānas galvaspilsētā Baku.Kad pirms 11 gadiem rakstīju iesniegumu ar lūgumu uzņemt manu dēlu Tomu Rožkalnu Mārupes Mūzikas un mākslas skolas taustiņinstrumentu klasē, pat nenojautu, ka mūzikai un Mārupes Mūzikas skolai Toma un līdz ar to arī visas mūsu ģimenes dzīvē būs tik liela nozīme. Mūzikas skolā Tomam bija noteikti jāstājas, jo bērnudārzā “Lienīte”, skatoties, kā spēlē audzinātāja Marta, “nu, TIK ĻOTI gribējās tāpat mācēt spēlēt!”.

Mīlestība pret mūziku, nu jau droši var teikt – mīlestība uz mūžu – radās no pirmajiem pieskārieniem klavieru taustiņiem, un ļoti profesionālas, dzīvesgudras un sirsnīgas skolotājas Dace Akmentiņas vadībā 9 gadi klavierpēles klasē ir skaists un ļoti vērtīgs laiks – mūzikas un arī smaga darba piepildīts.

Kad Mārupē tiek dibināts pūtēju orķestris, Toms sāk apgūt arī trombona spēli, un drīz vien muzicēšana orķestrī kļūst par neatņemamu dzīves sastāvdaļu. Un tieši orķestrī satikti vislabākie draugi – Kārlis Bērziņš un Kaspars Molls, ar kuriem kopā nu jau puds sāls apēsta, un Latvija un Eiropa krustu šķērsu piemuzicēta.

Pēc Mūzikas skolas absolvēšanas Kaspars, Kārlis un Toms mācības turpina, apgūdami klarnetes, tubas un trombona spēli. No Mūzikas skolas šķirties nav iespējams, un arī pēc obligātajām mācību stundām tur tiek pavadītas daudzas jo daudzas stundas, kopīgi muzicējot. Tās tiešām ir kā otrās mājas, un pedagogu viedais padoms – dzīves sapratnes un vērtību veidotājs.

Pagājušais – Latvijas 100-gades – gads puišiem izvērtās muzikāliem pasākumiem īpaši bagāts. Pavasaris tiek ieskandināts Pārdaugavas svētkos Arkādijas parkā, muzicējot Pārdaugavas jauniešu simfoniskajā orķestrī. 4.maijā Ķekavas jauniešu simfoniskā orķestra sastāvā dalība grandiozajā Latvijas jauniešu simfonisko orķestru muzikālajā veltījumā Latvijas simtgadei – koncertā “Svētki ar orķestri” Lielajā ģildē.

Tā kā kopš 2017. gada rudens visi trīs mārupieši muzicē arī Jāņa Puriņa vadītajā Latvijas Universitātes pūtēju orķestrī, Līgo vakars un Jāņu diena aizvadīta Baltijas valstu studentu dziesmu svētkos ‘Gaudeamus” Tartu.


Kopā ar Mārupes MMS pūtēju orķestri izcīnīta iespēja piedalīties XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos. Šo svētku ietvaros LU pūtēju orķestra sastāvā iegūta Dziesmu svētku Lielā balva.

Dziesmu svētkos Mārupe godam pārstāvēta – zaļās orķestrantu vestītes redzamas gan uz Mežaparka Lielās estrādes, gan Pūtēju orķestru dižkoncertā Esplanādē, muzicējot ar Mārupes un Latvijas Universitātes pūtējiem, un arī tieši šim koncertam veidotajā “Esplanādes orķestrī”.

Vasaras turpinājumā brauciens uz Slovākiju ar Ķekavas jauniešu simfonisko orķestri, kur iegūta 1.vieta Starptautiskajā Jauniešu mūzikas festivālā Bratislavā. Kopā ar Latvijas Jauniešu pūtēju orķestri – 1.vieta Starptautiskajā mūzikas festivālā Kerkrādē, Polijā. Muzikālās prasmes izcilu pedagogu vadībā izkoptas arī ikgadējās meistarklasēs Madonas novadā un Latvijas Jauniešu pūtēju orķestra nometnē, kur intensīvā režīmā, gatavojot konkursa programmu, muzicēts pat 8-10 stundas dienā.

Kopā ar Latvijas Universitātes pūtēju orķestri muzicēts Pūtēju orķestru koncertā “Pieskāriens laikam” Lielajā ģildē, Lietuvas 100 gades svinībās Šauļos, Vislatvijas zaļumballē, Latvijas 100 gades koncertā Bergenā, Norvēģijā, 18.novembra svinīgajā koncertā Latvijas Universtitātes Lielajā aulā, sniegti vairāki koncerti baznīcās un daudzi cti. Patiess prieks par to, ka jauniešu lielā aizņemtība mūzikas jomā netraucē un, visdrīzāk, pat sekmē sasniegt izcilus panākumus arī mācībās ģimnāzijās.Nesen tika uzsākts arī Kaspara, Kārļa un Toma individuālais muzicēšanas projekts “Quasi majestoso” jeb vienkāršāk sakot “Bērziņband”, kurš muzicēja gan rudens gadatirgū, gan aizrāva deju ritmos Jaunā gada sagaidītājus ballē Jaunmārupē.Un šī gada janvārī Tomam kā ļoti priecīgs un jauks punktiņš uz “i” visam lielajam ieguldītajam pedagogu un paša Toma darbam – ar skolotāja Pētera Pētersona un koncertmeistares Signes Docītes atbalstu Valsts konkursa Pūšaminstrumentu spēlē finālā iegūts visaugstākais novērtējums – 1. vieta vidusskolu jaunākajā grupā.Viss notiek un turpinās – priekšā vēl citi konkursi, koncerti un muzikāli izaicinājumi. Lai veicas!Lai veicas visiem muzicētgribošiem bērniem un jauniešiem! Vislielākais un sirsnīgākais paldies visiem fantastiskajiem pedagogiem, orķestru diriģentiem, meistarklašu vadītājiem, kas nesavtīgi veikuši savu darbu un vēl vairāk, snieguši jauniešiem savas profesionālās un sirds zināšanas! Paldies par Jūsu pacietību, gudrību un mīlestību! Jūs tiešām esat vislabākie!

Linda Rožkalna

Valsts konkursa finālā Tomam Rožkalnam I vieta.
Uz ikgadējo pavasara koncertu jūs aicina pedagogi Madara Kalniņa, Dace Bičkovska un Sanita Šuriņa.

Valsts konkursa finālā Tomam Rožkalnam I vieta.

Mūsu skolas jaunāko klašu vijolnieku ansamblis piedalījās II Latvijas mūzikas skolu stīgu instrumentu nodaļas audzēkņu ansambļu konkursā “Rīgas Stīgas 2019”

Starptautiskā V.Vitaites klavieru ansambļu konkursa diplomandes.

Ar panākumiem piedalījāmies Valsts konkursa finālā.

Visiem garaušiem par prieku mākslas nodaļā 17. aprīlī notiks konkurss. Šī gada tēma "Garauša ceļojums". Piedalās 1. - 3. kurss.


Flautu svētkos 25.aprīlī pl.18:00 piedalās mūsu skolas flautistu kvartets, kvintets un duets Enija Dārziņa un Emīlija Sekace.

Mācību priekšmetu olimpiādes? Jā, zinām, esam dzirdējuši! Tās rīko valsts izglītības satura centrs, lai nacionālā un starptautiskā mērogā veicinātu mūsu vispārizglītojošo skolu jauno talantu spējas un attīstību. Sasniegumi valsts olimpiādēs ir katras skolas lepnums un būtiska skolas izglītības kvalitātes un konkurētspējas mēraukla.

Bet Mārupes novadā ir ne tikai vispārizglītojošās skolas, mums ir arī viena profesionālās ievirzes skola - Mārupes Mūzikas un mākslas skola. Vai valsts mēroga pārbaudījumi notiek arī profesionālās ievirzes izglītības jomā, vai skola tajos piedalās, vai skolai ir kādi sasniegumi? Tūlīt pastāstīsim!

Latvijas mūzikas un mākslas skolu audzēkņiem valsts mēroga pārbaudījumus ik gadu organizē Latvijas Nacionālais kultūras centrs. Tie ir Valsts konkursi, kas pārrauga gan jauno talantu profesionālo prasmju attīstību, gan izglītības kvalitāti profesionālās ievirzes izglītības sistēmā. Šajā mācību gadā Valsts konkurss lika sarosīties Pūšaminstrumentu un Sitaminstrumentu spēles izglītības programmu audzēkņiem un pedagogiem.

Valsts konkurss profesionālās ievirzes un profesionālās izglītības programmās tiek organizēts mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu audzēkņiem sešās vecuma grupās. Jaunākajās četrās vecuma grupās konkurss tiek rīkots 3 kārtās: I skola – II reģions – III valsts, bet divās vecākajās grupās, kur audzēkņu vecums ir 17 un vairāk gadi, tas tiek organizēts bez II reģiona kārtas.

Konkursa I kārtā piedalās visi skolas attiecīgā mūzikas instrumenta spēles audzēkņi, uz II reģiona kārtu skolai jāizvirza ne vairāk kā divi un ne mazāk kā viens audzēknis no katra instrumenta spēles un vecuma grupas. Tad Valsts konkursa II kārta norisinās 8 Latvijas reģionos, kur vienā reģionā savstarpēji sacenšas aptuveni 10 – 15 skolas. Tālāk no katra reģiona 2 līdz 4 audzēkņi katrā instrumenta spēles un vecuma grupā tiek izvirzīti uz Valsts konkursa III fināla kārtu, kur savas profesionālās prasmes vienuviet audzēkņiem jāapliecina vēlreiz.

Un tagad par mums. Mārupes Mūzikas un mākslas skolā Valsts konkursa I kārta norisinājās decembrī, izvērtējām visu Flautas, Obojas, Klarnetes, Saksofona, Trompetes, Trombona, Eifonija, Tubas un Sitaminstrumentu spēles audzēkņu sniegumu. Dalībai turpmākajās konkursa kārtās pieteicām 17 audzēkņus, 15 no tiem dalībai II reģiona kārtā pirmajās četrās vecuma grupās un 2 audzēkņus dalībai III fināla kārtā piektajā vecuma grupā. Skolu pārstāvēt gatavojās 5 flautas, 5 saksofona, 1 trompetes, 2 trombona, 1 tubas un 3 sitaminstrumentu spēles audzēkņi un, protams, viņu pedagogi un koncertmeistari.Valsts konkursa II reģiona kārta notika 18.-22.janvārī PIKC NMV Emīla Dārziņa Mūzikas vidusskolā. Mūsu skolas audzēkņiem nācās konkurēt ar vēl deviņu mūzikas skolu audzēkņiem - no Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas, Pāvula Jurjāna Mūzikas skolas, Latgales priekšpilsētas Mūzikas un mākslas skolas, Bolderājas Mūzikas un mākslas skolas, Jūrmalas Mūzikas vidusskolas, Babītes Mūzikas skolas, Jāņa Dūmiņa Baldones Mūzikas skolas, no Mūzikas skolām Namiņš un Patnis. Lai gan konkurence bija spēcīga, mūsu audzēkņi uzrādīja ļoti labus rezultātus:

· 2 audzēkņi ieguva III vietas: Annija Caune – flautas spēle un Kristians Grasbergs – flautas spēle.

Un tas vēl nav viss, jo kopā septiņi mūsu Mārupes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi bija izvirzīti tālākai dalībai Valsts konkursa III fināla kārtā. Ar prieku un lepnumu aptvērām, ka tik daudz Valsts konkursa fināla dalībnieku mūsu skolai ir pirmoreiz, ka nu savstarpēji nāksies mērosies prasmēm ar tiem audzēkņiem, kas uz konkursa finālu izvirzīti no astoņiem Latvijas reģioniem - Cēsīm, Daugavpils, Ventspils, Liepājas, Jelgavas, Rēzeknes un diviem Rīgas reģioniem.

Konkursa III fināla kārta no pirmās līdz ceturtajai vecuma grupai notika Augusta Dombrovska mūzikas skolā no 11.-14.februārim, savukārt Valsts konkursa fināls piektajai un sestajai vecuma grupai norisinājās jau 29.janvārī Jelgavas Mūzikas vidusskolā. Lūk, mums atkal ir ar ko lepoties!

Mēs sakām paldies skolas audzēknim Kārlim Bērziņam, pedagogam Pēterim Pētersonam, koncertmeistarei Signei Docītei par sagatavoto 5.grupas programmu Valsts konkursa finālam Tubas spēlē.

Mēs sveicam skolas audzēkņus - Valsts konkursa fināla laureātus:

Otto Haraldu Līdi ar iegūto 3.vietu Trombona spēles 3.grupas audzēkņu konkurencē, pedagogs Pēteris Pētersons, koncertmeistare Signe Docīte;

Beatrisi Helmani ar iegūto 2.vietu Flautas spēles 1.grupas audzēkņu konkurencē, pedagogs Ieva Grīnvalde, koncertmeistare Evija Auziņa;

Lauru Valaini ar iegūto 2.vietu Sitaminstrumentu spēles 1.grupas audzēkņu konkurencē, pedagogs Guntars Freibergs, koncertmeistars Māris Lasmanis;

Robertu Nikolajevu ar iegūto 2.vietu Saksofona spēles 2.grupas audzēkņu konkurencē, pedagogs Andris Gailītis, koncertmeistars Māris Lasmanis;

Kristeru Mucenieku ar iegūto 2.vietu Trompetes spēles 2.grupas audzēkņu konkurencē, pedagogs Adrians Kukuvass, koncertmeistars Māris Lasmanis;

Tomu Rožkalnu ar iegūto 1.vietu Trombona spēles 5.grupas audzēkņu konkurencē, pedagogs Pēteris Pētersons, koncertmeistare Signe Docīte.


Otto Haralds Līde, ped. Pēteris Pētersons

Koncertmeistars Māris Lasmanis, Laura Valaine, ped. Guntars Freibergs

Ped. Pēteris Pētersons, Toms Rožkalns, koncertmeistare Signe Docīte

Adrians Kukuvass, Kristers Mucenieks

Roberts Nikolajevs, žūrijas komisijas loceklis Oskars Petrauskis, ped. Andris Gailītis

Ped. Inga Grīnvalde, Beatrise Helmane, koncertmeistare Evija Auziņa

Valsts konkurss Pūšaminstrumentu un Sitaminstrumentu spēles izglītības programmās noslēdzies ar patiešām lielu gandarījumu par paveikto. Rezultāti liecina, ka skolā aug ne tikai audzēkņu skaits, bet arī izglītības kvalitāte un mūsu skolas konkurētspēja. Paldies mūsu skolas pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles pedagogiem par ieguldījumu Valsts konkursa rezultātu kaldināšanā, audzēkņu muzikālo spēju un profesionālo prasmju attīstībā – Dacei Bičkovskai, Sanitai Šuriņai, Edītei Upmalei, Ingai Grīnvaldei, Adrianam Kukuvasam, Andrim Gailītim, Andrejam Ivanovam, Pēterim Pētersonam, Guntaram Freibergam, Pāvelam Ignatjevam, paldies koncertmeistariem Signei Docītei, Madarai Kalniņai, Evijai Auziņai, Andrejam Bubindusam un Mārim Lasmanim.

Inese BušmaneV Mazā Augusta Dombrovska konkursā Sibillai Zubrickai III vieta.

Mūsu skolas mākslas nodaļas audzēkņu panākumi III Starptautiskajā bērnu mākslas konkursā "Mani sapņi". Konkurss norisinājās Azarbaidžānas galvaspilsētā Baku.

Panākumi korim "Skaņa" ceļā uz XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem


Skolā atklāts Starptautiskais bērnu un jauniešu šķiedrmākslas konkurss - izstāde. Atklāšanā piedalījās mūzikas nodaļu audzēkņi. Ievadvārdus teica VP mākslas nodaļas vadītāja Mairita Egrlīte. Konkursam iesūtītos darbus vērtēja:

Ilze Žunde – Mārupes novada sabiedrisko attiecību speciāliste,
Elīna Lūsis-Grīnberga - tekstilmāksliniece,
Lolita Sīmane - biedrības "Latvijas tekstilmozaīka" līdzpriekšsēdētāja,
Ilze Kupča - mākslas izglītības centra TRĪS KRĀSAS dibinātāja, valdes locekle, Latvijas Nacionālā kultūras centra vizuālās mākslas izglītības speciāliste,
Lilita Grabovska - SIA "MEZ CRAFT" valdes priekšsēdētāja,
Jānis Trops – SIA "Radošo darbu galerija" priekšsēdētājs,
Dace Deksne - žurnāla “Praktiskie Rokdarbi” galvenā redaktore,
Lauma Kokoreviča – tekstilmāksliniece.

30.martā Viļņā norisinājās pūšaminstrumentālistu konkurss „VENTUS MUSICALE“ 2019.No konkursa jaunais flautists Kristians Grasbergs, viņa skolotāja Dace Bičkovska un koncertmeistare Madara Kalniņa atgriezušies ar III vieta diplomu.

Trombonists Toms Rožkalns ar II vietas diplomu un tubists Kārlis Bērziņš kā konkursa diplomands.