Mārupes Mūzikas un mākslas skola

Marupe Music and Art School

Mārupes Mūzikas un mākslas skolai 2020.gadā 20

Marts
1.-8. marts. Kontrolstundas mūzikas teorijas priekšmetos.
1. marts. V.Vitaites Starptautiskais klavieru ansambļu konkurss Lietuvā.
3. marts. Konkursa-koncerta "Talants Latvijai" I kārta Latviešu Biedrības nama Zelta zālē.
6. marts. Audzēkņu vakars metālpūšamo instrumentu spēles audzēkņiem.
6. marts. Tehniskā ieskaite flautas un obojas spēles audzēkņiem.
7. marts. Audzēkņu vakars taustiņinstrumentu spēles audzēkņiem.
7. marts. Audzēkņu vakars kokles un ģitāras spēles audzēkņiem.
8. marts. Audzēkņu vakars taustiņinstrumentu spēles audzēkņiem.
11.-15. marts. Skolēnu brīvlaiks.
20. marts. Koru skates 1.atlases kārta Ulbrokas vsk.
22. marts. Kameransambļu konkurss Nīcas Mūzikas skolā.
25. marts. Audzēkņu vakars čella spēles audzēkņiem.
28. marts. Ped.U.Bužeres diplomeksāmens.
29. marts. Audzēkņu vakars vijoles spēles audzēkņiem.
29. marts. Audzēkņu vakars sitaminstrumentu spēles audzēkņiem.


aprīlis. Audzēkņu vakars kolektīvajā muzicēšanā.
aprīlis. Mazās kamermūzikas festivāls.
- aprīlis. Lieldienas.
aprīlis. Audzēkņu vakars vispārējās klavierēs.
aprīlis. Audzēkņu vakars vispārējās klavierēs.
aprīlis. Audzēkņu vakars vispārējās klavierēs.
aprīlis. Starptautiskā bērnu un jauniešu šķiedrmākslas konkursa "Skaņu palete" noslēgums plkst.15.00
aprīlis. Skolas beigšanas eksāmens solfedžo un mūzikas teorijā.

maijs. Skolas beigšanas eksāmens mūzikas literatūrā.
maijs. Flautas, obojas nodaļas audzēkņu rīkots Māmiņdienas koncerts.
maijs. Pārcelšanas eksāmens solo dziedāšanā kora klases audzēkņiem.
maijs. Pārcelšanas eksāmens specialitātē flautas un oboljas spēles audzēkņiem.
maijs. Audzēkņu vakars vispārējās klavierēs kora nodaļas audzēkņiem.
maijs. Pārcelšanas eksāmens specialitātē taustiņinstrumentu spēles audzēkņiem.
maijs. Pārcelšanas eksāmens specialitātē taustiņinstrumentu spēles audzēkņiem.
maijs. Pārcelšanas eksāmens specialitātē metālpūšamo instrumentu spēles audzēkņiem.
maijs. Pārcelšanas eksāmens specialitātē sitaminstrumentu spēles audzēkņiem.
maijs. Skolas beigšanas eksāmens specialitātē.
maijs. Pārcelšanas eksāmens specialitātē čella spēles audzēkņiem.

jūnijs. Jaunu audzēkņu uzņemšana.

No IV Starptautiskā V.Vitaites klavieru ansambļu konkusa atgriežamies ar diplomiem.

1.martā Utenas mākslu skolā notika ceturtais V.Vitaites klavieru ansambļu konkurss. Šogad konkursā piedalījās klavieru duets Terēze Priekule (5.klase) un Anna Linda Rūtenberga (7.klase). Konkursā ansambļa meitenes kļuva par diplomandēm.

Ar Utenas Mākslu skolu mūs saista sena draudzība. Esam bieži braukuši gan ar solistu priekšnesumiem, gan ansambļiem. Savukārt Utenas mūziķi braukuši uz mūsu kameransambļu konkursu. Ar šo konkursu mēs atjaunojām sadarbības saites, jo saņēmām uzaicinājumu piedalīties nākoša gada konkursā. Gribētos atzīmēt, ka par mūsu Starptautisko Noras Novikas mazās kamermūzikas konkursu izrādīja interesi kolēģi no Lietuvas Mūzikas skolām. Nākošā gadā pie sevis ciemos gaidīsim konkursa dalībniekus no Zarasu Mākslas skolas.

Bija jauki ierasties vietā, kur mūs sagaida ar vārdiem: "Mēs jūs ļoti gaidījām." Un sagaidīt ieinteresētību par mums, saņemot uzaicinājumus braukt un spēlēt arī turpmāk.raksta autore skolotāja Silvija Notte

Valsts konkursa finālā Laurai Valainei II vieta.