novika
N ora N ovika

» Pianiste Nora Novika beigusi Em.Dārziņa Speciālo mūzikas vidusskolu pie profesora Valērija Zosta, Jāz.Vītola Latvijas Valsts konservatorijā mācījusies pie docenta Nikolaja Federovska un aspirantūru pabeidz N.Rimska – Korsakova Ļeņingradas konservatorijā pie profesora Pāvela Serebrjakova.

V ēsture» Pēc Ļeņingradas Konsevatorijas beigšanas sākās aktīva koncertdarbība kopā ar pianistu Rafi Haradžanjanu. Duets guva starptautisku ievērību un atzinību. 1982 gadā Nora Novika saņēma Latvijas nopelniem bagātās mākslinieces goda nosaukumu; tam sekoja Latvijas, Urālas, un Ļeņingradas komponistu savienību apbalvojumi.

» Duets ar panākumiem koncertējis ASV, Itālijā, Lielbritānijā, Vācijā, Horvātijā, Šveicē, Skandināvijas valstīs, Čehijā, Slovākijā, Polijā, Ungārijā, Bulgārijā, Izraēlā, Japānā, Ziemeļkorejā, Taivānā un visās bijušas PSRS republikās.Piedalījies daudzos prestižos starptautiskos festivālos un projektos ASV, Krievijā, Vācijā, Lietuvā, Baltkrievijā (Šlezvig-Holšteina; Bienale Zagreba; Varšavas rudens; Hendeļa svētki Hallē; Ļeņingradas mūzikas pavasaris - Maskavas rudens; Gaida; Gavriļina festivāls; Antona Rubinšteina festivāls u.c.)

» Tik pat nozīmīga ir N.Novikas pedagoģiskā darbība, ilgus gadus strādājot J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, vadot meistarklases aiz Latvijas robežām un piedaloties dažādu valstu konkursu žūrijas darbā.

» Atceroties un godinot Noru Noviku, viņas audzēkņi un draugi katru gadu Rīgas Latviešu Biedrības nama "Zelta zālē" rīko piemiņas koncertus, kuros piedalās arī Mārupes Mūzikas un mākslas skolas ansambļi.


»