novika
Ž ūrija

» Raffi Haradžanjans (Latvija)
Žūrijas komisijas priekšsēdētājs

» Džeimss Kerbijs (Apvienotā Karaliste)

» Andris Arnicāns (Latvija)

» Viktors Zadniks (Slovēnija)

» Māris Lasmanis (Latvija)

J ury

» Raffi Kharajanyan (Latvia)
Chairman of the Jury

» Džeimss Kerbijs (United Kingdom)

» Andris Arnicāns (Latvia)

» Viktors Zadniks (Slovenia)

» Māris Lasmanis (Latvia)

2006-2023

» Raffi Haradžanjans
žūrijas komisijas priekšsēdētājs

Dr.Art - Mākslas zinātņu doktors;
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesors;
pianists, klavieru duetu mākslinieks, muzikologs.
Spoža koncertdarbība (1968.-2009.) klavieru duetā Riga Piano Duo ar Noru Noviku.
Starptautisku konkursu žūrijas komisiju priekšsēdētājs

» Raffi Kharajanyan
Chairman of the Jury

Dr.Art – Doctor of Arts,
Professor at the Jāz.Vītols Latvian Music Academy;
pianist, piano duo artist, musicologist.
Spectacular performance in the Riga Piano Duo with Nora Novika.
Chairman of many international competitions.

» Džeimss Kerbijs
Konkursa kamermuzicēšanas un klavieru ansambļu spēles eksperts 2009., 2012., 2014.gadā

pianists, kameransambļa mākslinieks, Velsas Karaliskās koledžas (Kardifa) pedagogs, S.Rahmaņinova Tambovas mūzikas akadēmijas goda profesors

» James Kirby
Piano ensemble and chamber music expert

Honorary Professor of S.Rachmaninov Tambov Music Academy, Royal Welsh College (Cardiff) expert; pianist soloist, chamber ensemble artist; laureate of many international competitions

» Andris Arnicāns
pūšaminstrumentu un kamermuzicēšanas eksperts

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesors, Pārdaugavas Mūzikas skolas pedagogs, fagotists - solists, Starptautisko konkursu laureāts, orķestra solists un mākslinieks, kamerizpildītājs. Solista karjera, profesionālā meistarība spodrināta LNSO Latvijas Nacionālajā simfoniskajā orķestrī, simfoniskajos orķestros Krievijā G.Roždestvenska vadībā, J.Svetlanova vadībā, kameransamblī ar S.Rihteru. Starptautisku konkursu žūrijas komisiju priekšsēdētājs un pārstāvis

» Andris Arnicans
Wind instrument and chamber music expert

Professor at the Jāz.Vītols Latvian Music Academy; bassoon soloist, laureate of many international competitions, orchestral soloist and artist, chamber ensemble artist. His career as a soloist as well as the professional skills have been polished in the Latvian National Symphony Orchestra, various symphony Orchestras under G.Rozhdestvensky, under Y.Svetlanov, member of the S.Richter chamber ensemble. Chairman and independent Jury of international competitions

» Viktors Zadniks
stīgu instrumentu spēles un kamermuzicēšanas eksperts

EMU (European Music school Union) prezidija loceklis; Vrhnikas (Slovēnija) mūzikas skolas direktors, čella spēles pedagogs.
Starptautisku konkursu žūrijas komisiju pārstāvis

» Viktor Zadnik
String instrument and chamber music expert

Member of the presidium at the EMU (European Music school Union); Vrhnika Music School principal; Cello pedagogue.
Jury of international competitions

» Māris Lasmanis
Komponists un pianists

Komponists un pianists Māris Lasmanis dzimis 1961. gada 15. janvārī Rīgā. Absolvējis Jāzepa Mediņa mūzikas skolas Klavieru nodaļu (1969–1976, pedagoģe Māra Lorenca), JMMV Klavieru nodaļu (1976–1980, pedagoģe Skaidrīte Valbe), JVLMA Klavieru nodaļu (1980–1985, Igora Kalniņa klase) un Kompozīcijas nodaļu (1985–1990, Romualda Kalsona klase). 2006. gadā absolvējis Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes maģistratūru (prof. Aīda Krūze).
JVLMA koncertmeistars un improvizācijas pasniedzējs (1983–1991), Latvijas Mūzikas biedrības priekšsēdētāja 1. vietnieks (1991–1993), SIA LAREK (reklāmas aģentūra, mūzikas izdevniecība Ekspresstudija) dibinātājs un direktors (kopš 1992), Rīgas 100. vidusskolas koncertmeistars un skolotājs (2003-2010). Zvejnieku kolhoza 9. maijs populārās mūzikas ansambļa Intermeco muzikālais vadītājs (1985–1988), kolhoza Viesturi populārās mūzikas ansambļa Mantojums pianists un komponists (1988–1989). Latvijas Komponistu savienības biedrs (kopš 2002), Revīzijas komisijas priekšsēdētājs (2004–2007, 2009–) un Padomes vadītājs (2007-2009), LKS pārstāvis NVO un Ministru Kabineta Memoranda padomē ( 2011 - 2013), LRSP revidents (kopš 2018), Rīgas Latviešu biedrības domnieks (kopš 2020).
Uzvarējis Rīgas Doma kora skolas rīkotajā konkursā par labāko oriģinālmūziku Ave Maria zēna soprāna balsij (2003).
Autorkoncerti: Latvijā (1991–2020), Ukrainā (2010). Mūzika skanējusi arī Igaunijā, Vācijā, Zviedrijā, ASV, Trinidadā un Tobago. Mūzikas albumu “Mans mantojums”, “Dvēseles klavieres”, “Adventa mesa” autors.
www.marislasmanis.lv
www.lmic.lv

» Māris Lasmanis
composer and pianist

» Jeļena Lihvare
kamermuzicēšanas un klavieru ansambļu spēles eksperte.

Mg.; Jāzepa Mediņa Rīgas 1.Mūzikas skolas pedagogs; pianiste, Starptautisko konkursu laureāte, klavieru duetu māksliniece, koncertmeistare. Koncertē klavieru duetā R.Haradžanjana vadībā, Vadījusi meistarklases LV, RU (Sanktpēterburgā), ASV (Denverā) u.c.,
Starptautisku konkursu žūrijas komisiju pārstāve.

» Jelena Lihvare
Piano ensemble and chamber music expert

Mg., Jāzeps Mediņš 1st Music School pedagogue, pianist, laureate of international competitions, piano duo artist, concertmaster. Performs in a piano duet lead by R.Kharajanyan, taught master classes in Latvia, Russia (St.Petersbourg), USA (Denver) etc. The Jury of international competitions

» Jūratė Šleinytė
Konkursa kamermuzicēšanas un klavieru ansambļu spēles eksperte 2010. gadā

Docente Kauņas V.Didžiojo universitātes mūzikas akadēmijas klavieru un ērģeļu spēles nodaļā. Vairāku starptautisku konkursu žūrijas komisijas locekle, mācību programmu izvērtēšanas eksperte Kauņas pilsētas municipalitātes administrēšanas Izglītības un Izglītības nodaļa Kauņas skolotāju kvalifikācijas centrā.

» Jūratė Šleinytė
Piano ensemble and chamber music expert

Docent at the VMU Music Academy (Kaunas Faculty of the Lithuanian Academy of Music), participates in work of jury of international competitions in Lithuania. Teachers and accompanists practical performance evaluation expert.

» Nora Novika
Konkursa Kamermuzicēšanas un klavieru ansambļu spēles eksperte no 2006. gada līdz 2009. gadam.

Strādājusi J.Vītola Mūzikas akadēmijā. Kopā ar Rafi Haradžanjanu muzicējusi klavieru dueta - "Riga piano duo" sastāvā. Nora Novika daudzkārt bijusi Starptautisko konkursu žūrijas komisiju locekle Tokijā, Sankt-Pēterburgā, Kijevā. 2010. gadā Starptautiskais Mazās kamermūzikas konkurss tiek nosaukts Noras Novikas vārdā.

» Nora Novik
Piano ensemble and chamber music expert

Nora Novik as a docent taught piano over 20 years in Jāz.Vītols LMA (Latvian Music Academy). Together with Rafi Kharajanyan she played in "Riga piano duo" since 1968.
Nora Novika has been a jury member of numerous international competitions (Tokyo, St. Petersburg, Kiev).

»