novika
A dministratīvā padome
Executive Board

K onkursa dibinātāji
Founders Board

» Dace Štrodaha
(Mārupes Mūzikas un mākslas skolas direktore)

» Inese Bušmane
(direktora vietniece mācību darbā, klavierspēles, kolektīvās muzicēšanas skolotāja)

» Silvija Notte
(klavierspēles, kolektīvās muzicēšanas skolotāja)

» Baiba Niedriņa
(klavierspēles, kolektīvās muzicēšanas skolotāja)

» Sanita Šuriņa
(pūšaminstrumetnu spēles, kolektīvās muzicēšanas skolotāja)

» Sandra Gaide
(mūzikas teorijas skolotāja)

» Vera Sproģe
(vijoļspēles, kolektīvās muzicēšanas skolotāja)

» Evita Valaine
(mūzikas teorijas skolotāja)