Mārupes Mūzikas un mākslas skola

Marupe Music and Art School

MĀRUPES MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS KOLEKTĪVS

SKOLAS VADĪBA
Dace Štrodaha

Inese Bušmane

Mairita Eglīte

NODAĻU VADĪTĀJI


  • Ingrīda Madisone

  • Dita Neilande

  • Baiba Niedriņa

  • Dace Bičkovska

  • Aija Bogdane

  • Sandra Gaide

  • Dace Akmentiņa

  • Adrians Kukuvass

  • Guntars Freibergs

  • Silvija Notte

TAUSTIŅINSTRUMENTU NODAĻA
Aija Linde

Signe Docīte

Madara Kalniņa

Inga Cirse

Inese Zandere

Pāvels Ignatjevs

Baiba Kreicberga

STĪGU INSTRUMENTU NODAĻA
Ingrīda Madisone

Dace Štrodaha

Vera Sproģe

Anna Vitjuka
Lilita Biezā

Pēteris Plūme

Renāte Vēvere

Jānis Atslēga

Dita Neilande

Ieva Apine

Andris
Grīnbergs

Adrians
Kukuvass

Iveta Āboliņa

FLAUTAS UN OBOJAS SPĒLES NODAĻA
Edīte Upmale

Inga Grīnvalde

Elīna Saulīte

Andrejs Bubinduss

PŪŠAMINSTRUMENTU SPĒLES NODAĻA
Adrians
Kukuvass

Andris Gailītis

Pēteris Pētersons

Andrejs Ivanovs

Renāte Vēvere

Signe Docīte

SITAMINSTRUMENTU SPĒLES NODAĻA
Guntars Freibergs

Pāvels Ignatjevs

Māris Lasmanis

KORA NODAĻA
Aija Bogdane

Ingūna Kalniņa

Una Bužere

Māris Lasmanis

VISPĀRĒJO KLAVIERU NODAĻA
Dace Akmentiņa

Baiba Niedriņa

Inese Bušmane

Silvija Notte

Aija Linde

Sandra Gaide

Evita Valaine

Madara Kalniņa

Renāte Vēvere

Inga Cirse

Inese Zandere

Baiba Kreicberga

TEORIJAS NODAĻA
Sandra Gaide

Lilita Biezā

Evita Valaine

Austra Klotiņa

Inga Cirse

Kristīne Pore

VIZUĀLI PLASTISKĀS MĀKSLAS NODAĻA
Mairita Eglīte

Marija Karkovska

Ieva Markēviča

Evija Pamovska

Elīna Brese

Kristīne Krastiņa Indāne

Lauma Kokoreviča

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS NODAĻA
SILVIJA NOTTE

RENĀTE VĒVERE

DACE AKMENTIŅA

Signe Docīte

Inese Zandere

Inga Cirse

Sandra Gaide

Dita Neilande

Ieva Apine

Andris
Grīnbergs

Adrians
Kukuvass

Dace Bičkovska

Edīte Upmale

Andris Gailītis

Pēteris Pētersons

Pāvels Ignatjevs

Ingūna Kalniņa

Andrejs Ivanovs

TEHNISKIE DARBINIEKI
Inta Gailīte

Tamāra Šandarīnova

Aina Grunte

Anita Birkmane

Inese Lēģere

Jolanta Dreimane

Skaidrīte Rubiķe

Gunta Svārupe