Mārupes Mūzikas un mākslas skola


Marupe Music and Art School

MĀRUPES MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS KOLEKTĪVS

SKOLAS VADĪBA
Dace Štrodaha

Inese Bušmane

NODAĻU VADĪTĀJI
 • Lilita Biezā

 • Dita Neilande

 • Baiba Niedriņa

 • Dace Bičkovska

 • Inga Graumane

 • Sandra Gaide

 • Dace Akmentiņa

 • Mairita Eglīte

 • Adrians Kukuvass

 • Guntars Freibergs

 • Silvija Notte

TAUSTIŅINSTRUMENTU NODAĻA
Aija Linde

Baiba Kreicberga

Signe Docīte

Madara Kalniņa

Renāte Vēvere

Inga Cirse

STĪGU INSTRUMENTU NODAĻALilita Biezā

Dace Štrodaha

Vera Sproģe

Anna Vitjuka

Ingrīda Madisone

Pēteris Plūme

Renāte Vēvere

Dita Neilande

Ieva Apine

Andris
Grīnbergs

Adrians
Kukuvass

Iveta Āboliņa

FLAUTAS SPĒLES NODAĻA
Edīte Upmale

Inga Grīnvalde

Elīna Saulīte

Madara Kalniņa

PŪŠAMINSTRUMENTU SPĒLES NODAĻA
Adrians
Kukuvass

Andris Gailītis

Pēteris Pētersons

Renāte Vēvere

SITAMINSTRUMENTU SPĒLES NODAĻA
Guntars Freibergs

Pāvels Ignatjevs

KORA NODAĻA
Inga Graumane

Aija Bogdane

Sandra Gaide

Madara Kalniņa

VISPĀRĒJO KLAVIERU NODAĻA
Dace Akmentiņa

Baiba Niedriņa

Inese Bušmane

Silvija Notte

Aija Linde

Baiba Kreicberga

Sandra Gaide

Evita Valaine

Madara Kalniņa

Renāte Vēvere

Inga Cirse

TEORIJAS NODAĻA
Sandra Gaide

Lilita Biezā

Evita Valaine

Kristīne Pore

Austra Klotiņa

Inga Cirse

VIZUĀLI PLASTISKĀS MĀKSLAS NODAĻA
Mairita Eglīte

Marija Karkovska

Ieva Markēviča

Evija Pamovska

Elīna Brese

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS NODAĻA
SILVIJA NOTTE

BAIBA NIEDRIŅA

RENĀTE VĒVERE

DACE AKMENTIŅA

Dita Neilande

Ieva Apine

Andris
Grīnbergs

Adrians
Kukuvass

Dace Bičkovska

Sanita Šuriņa

Edīte Upmale

Andris Gailītis

Pēteris Pētersons

Guntars Freibergs

Pāvels Ignatjevs

TEHNISKIE DARBINIEKI
Inta Gailīte

Ausma Eimane

Tamāra Šandarīnova

Aina Grunte

Inese Lēģere

Skaidrīte Rubiķe