Mārupes Mūzikas un mākslas skola

Marupe Music and Art School

MĀRUPES MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS KOLEKTĪVS

SKOLAS VADĪBA
Dace Štrodaha

Inese Bušmane

Mairita Eglīte

Spodris Kačāns

NODAĻU VADĪTĀJI


  • Ingrīda Madisone

  • Dita Neilande

  • Dace Bičkovska

  • Aija Kalniņa

  • Dace Akmentiņa

  • Renāte Vēvere

  • Kaspars Šmits

  • Silvija Notte

TAUSTIŅINSTRUMENTU NODAĻA
Inese Bušmane

Baiba Kreicberga

Baiba Niedriņa

Silvija Notte

Dace Akmentiņa

Aija Linde

Signe Docīte

Inga Cirse

Inese Zandere

STĪGU INSTRUMENTU NODAĻA
Ingrīda Madisone

Dace Štrodaha

Vera Sproģe

Anna Vitjuka
Lilita Biezā

Pēteris Plūme

Jānis Atslēga
Viktors Veļičko
Slacho Stoilkovski

Dita Neilande

Adrians
Kukuvass

Iveta Āboliņa

Ieva Apine

Andris
Grīnbergs

Līga Griķe

FLAUTAS UN OBOJAS SPĒLES NODAĻA
Dace Bičkovska

Sanita Šuriņa

Edīte Upmale

Inga Grīnvalde

Varvara Steķe

PŪŠAMINSTRUMENTU SPĒLES NODAĻA
Kaspars Šmits

Adrians
Kukuvass

Andris Gailītis

Pēteris Pētersons

Ilmārs Bērziņš

Roberts Martini

SITAMINSTRUMENTU SPĒLES NODAĻA
Guntars Freibergs

Pāvels Ignatjevs

KORA NODAĻA
Aija Kalniņa

Ingūna Kalniņa

VISPĀRĒJO KLAVIERU NODAĻA
Dace Akmentiņa

Renāte Vēvere

Inese Bušmane

Silvija Notte

Aija Linde

Inga Cirse

Inese Zandere

Baiba Kreicberga

Signe Docīte

TEORIJAS NODAĻA
Lilita Biezā

Inga Cirse

Kristīne Ozoliņa

Evija Milzarāja

Evita Valaine

KONCERTMEISTARI
RENĀTE VĒVERE

Signe Docīte

Māris Lasmanis

Evija Auziņa

Santa Zaķe

Andrejs Bubinduss

VIZUĀLI PLASTISKĀS MĀKSLAS NODAĻA
Mairita Eglīte

Marija Karkovska

Uldis Pauzers

Maija Matīsa

Ieva Markēviča

Evija Pamovska

Rēzija Adītāja

Andris Abiļevs

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS NODAĻA
SILVIJA NOTTE

Signe Docīte

Inese Zandere

Pēteris Pētersons

Adrians
Kukuvass

Dita Neilande

Ingūna Kalniņa

Edīte Upmale

Andris Gailītis

Andrejs Bubinduss

TEHNISKIE DARBINIEKI
Inta Gailīte

Tamāra Šandarīnova

Aina Grunte

Anita Birkmane

Inese Lēģere

Jolanta Dreimane

Skaidrīte Rubiķe

Gunta Svārupe

Mārupes Mūzikas un mākslas skola