LATVIJAS MŪZIKAS SKOLOTĀJU FESTIVĀLS "MEISTARKLASE"

MĀRUPES MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA SADARBĪBĀ AR SIGULDAS MĀKSLU SKOLU "BALTAIS FLĪĢELIS"


OTRAIS LATVIJAS MŪZIKAS SKOLOTĀJU FESTIVĀLS 2015
ARHĪVSMārupes Mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar Siguldas Mākslu skolu "Baltais flīģelis", 2015.gadā noorganizēja II Latvijas Mūzikas skolotāju festivālu „Skolotāja meistarklase skolēniem”. Festivāls notika 2015. gadā no 28. janvāra līdz 28. februārim Mārupes Mūzikas un mākslas skolā, Siguldas Mākslu skolā „Baltais flīģelis”, Balvu Mūzikas skolā, Bauskas Mūzikas skolā, E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolā. Festivālā piedalījās Latvijas Mūzikas un mākslas skolu, vispārizglītojošo skolu mūzikas pedagogi un pirmsskolas iestāžu muzikālie audzinātāji. Pedagogu priekšnesumos izskanēja gan ansambļi, gan solo priekšnesumi.


FESTIVĀLA MĒRĶI:

Rosināt pedagogus pilnveidot savu instrumenta spēles meistarību;
Rast iespēju mūzikas skolu audzēkņiem klausīties pedagogu priekšnesumus;
Veicināt pedagogu radošā potenciāla izpausmi;
Paplašināt un dažādot pedagogu komunikācijas iespējas.


Festivāla programmā nav atskaņojamās programmas ierobežojumu. Festivāla organizatori iesaka savās programmās iekļaut vienu vai divus skaņdarbus. Ieteikums nepārsniegt priekšnesuma kopējo hronometrāžu - 6 minūtes.
Pedagogu iesūtītās programmas izvērtēja festivāla organizatori no Mārupes Mūzikas un mākslas skolas un Siguldas Mākslu skolas "Baltais flīģelis". Par festivāla koncertiem informācija glabāsies Mārupes Mūzikas un mākslas skolas mājas lapā www.pedagogufestivals.html .
Pedagogi saņema apliecību par profesionālās kvalitātes pilnveidi un pateicības balvas.
Programmas iesūtītas līdz 2015. gada 16. janvārim elektroniski e-pastā: meistarklases.marupe@inbox.lv
(Ceļa izdevumus sedza festivāla dalībnieki.)


Koncerti notiks:
Mārupes Mūzikas un mākslas skolā - trešdien, 28.janvārī, festivāla atklāšanas koncerts;
Balvu Mūzikas skolā - piektdien, 6. februārī;
Bauskas Mūzikas skolā - ceturtdien, 12.februārī;
E.Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skolā - sestdien, 21.februārī;
Siguldas Mākslu skolā "Baltais flīģelis" - sestdien, 28.februārī, festivāla noslēguma koncerts;


FESTIVĀLA NOLIKUMS: FESTIVĀLA PIETEIKUMA FORMA:2015.gada
SADARBĪBAS PARTNERI:

Siguldas Mākslu skola "Baltais flīģelis"


Signe Ruduka (direktora vietniece),
skolas adrese: Šveices 19, Sigulda


Balvu Mūzikas skola


Egons Salmanis (direktors)
skolas adrese: Partizānu iela 18, Balvi

Bauskas Mūzikas skola


Inita Idere - Bankava (direktores vietniece izglītības jomā), Anita Velmunska (direktore)
skolas adrese: Upmalas 5, Bauska
E.Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skola
Maruta Rozīte (direktore)
skolas adrese: Smilšu ielā 6, KuldīgaATBALSTĪTĀJI:

INFORMATĪVIE ATBALSTĪTĀJI:2015.gada festivāla
ORGANIZATORI:

Silvija Notte (klavierspēles skolotāja) Mārupes Mūzikas un mākslas skola
Arnolds Dimants (klavierspēles skolotājs) Siguldas Mākslu skola "Baltais flīģelis"
Dace Štrodaha (skolas direktore) Mārupes Mūzikas un mākslas skola
Evita Valaine (teorētisko priekšmetu skolotāja) Mārupes Mūzikas un mākslas skola

KONTAKTINFORMĀCIJA:


Festivāla koordinatori:

Silvija Notte (26660287)
Arnolds Dimants (29213171)

Mārupes Mūzikas un mākslas skola
adrese: Mazcenu aleja 39, Jaunmārupe, Mārupes pagasts;
e-pasts: meistarklases.marupe@inbox.lv

Siguldas Mākslu skola "Baltais flīģelis"
adrese: Šveices iela 19, Sigulda;
e-pasts: arnoldsdimants@gmail.com