LATVIJAS MŪZIKAS SKOLOTĀJU FESTIVĀLS "MEISTARKLASE"

MĀRUPES MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA SADARBĪBĀ AR SIGULDAS MĀKSLU SKOLU "BALTAIS FLĪĢELIS"


TREŠAIS LATVIJAS MŪZIKAS SKOLOTĀJU FESTIVĀLS 2016
ARHĪVSMārupes Mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar Siguldas Mākslu skolu "Baltais flīģelis", rīko III Latvijas Mūzikas skolotāju festivālu „Skolotāja meistarklase skolēniem”. Festivāls notiks 2016. gadā no 3. februāra līdz 26. februārim Mārupes Mūzikas un mākslas skolā, Siguldas Mākslu skolā „Baltais flīģelis”, J.Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolā, Limbažu administratīvās ēkas zālē, Saldus Mūzikas skolā un Saldus Sv. Pētera un Pāvila Romas Katoļu baznīcā. Festivālā aicināti piedalīties Latvijas Mūzikas un mākslas skolu un vispārizglītojošo skolu mūzikas pedagogi ar solo un ansambļu priekšnesumiem.


FESTIVĀLA MĒRĶI:

Rosināt pedagogus pilnveidot savu instrumenta spēles meistarību;
Rast iespēju mūzikas skolu audzēkņiem klausīties pedagogu priekšnesumus;
Veicināt pedagogu radošā potenciāla izpausmi;
Paplašināt un dažādot pedagogu komunikācijas iespējas.


Festivāla programmā nav atskaņojamās programmas ierobežojumu. Festivāla organizatori iesaka savās programmās iekļaut vienu vai divus skaņdarbus. Ieteikums nepārsniegt priekšnesuma kopējo hronometrāžu - 6 minūtes.
Pedagogu iesūtītās programmas izvērtēs festivāla organizatori no Mārupes Mūzikas un mākslas skolas un Siguldas Mākslu skolas "Baltais flīģelis". Par festivāla koncertiem būs iespēpējams uzzināt Mārupes Mūzikas un mākslas skolas mājas lapā www.pedagogufestivals.html .
Pedagogi saņems apliecību par profesionālās kvalitātes pilnveidi.
Programmas lūdzam iesūtīt līdz 2016. gada 16. janvārim elektroniski e-pastā: meistarklases.marupe@inbox.lv
(Ceļa izdevumus sedz festivāla dalībnieki.)


Koncerti notiks:
Mārupes Mūzikas un mākslas skolā - trešdien, 3.februārī, festivāla atklāšanas koncerts pl.19:00;
J.Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolā - trešdien, 10. februārī pl.18:00;
Saldus Mūzikas skolā - sestdien, 13.februārī pl.14:00;
Saldus Sv.Pētera un Romas Katoļu baznīcā - sestdien, 13.februārī pl.17:00;
Limbažu Mūzikas skolas koncerts Limbažu administratīvajā ēkā - sestdien, 20. februārī pl.15:00;
Siguldas Mākslu skolā "Baltais flīģelis" - piektdien, 26. februārī ; festivāla noslēguma koncerts pl.17:00;


FESTIVĀLA NOLIKUMS: FESTIVĀLA PIETEIKUMA FORMA:2016.gada
SADARBĪBAS PARTNERI:

Siguldas Mākslu skola "Baltais flīģelis"


Guntars Zvejnieks (skolas direktors) un Signe Ruduka (direktora vietniece),
skolas adrese: Šveices 19, Sigulda


J.Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskola


Ilga Viļuma (direktora vietniece mācību darbā)
skolas adrese: Atbrīvošanas aleja 56, Rēzekne

Saldus Mūzikas skola


Artūrs Maculēvičs (direktors)
skolas adrese: Avotu iela 12a, Saldus
Saldus Sv. Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīca


Simona Radoviča (ērģelniece)
baznīcas adrese: J. Rozentāla iela 16, Saldus
Limbažu Mūzikas skola
Viktors Ņikandrovs (direktors) un Anna Spalniņa (vijoļspēles pedagogs)
administratīvās ēkas adrese: Rīgas iela 16, LimbažiATBALSTĪTĀJI:

INFORMATĪVIE ATBALSTĪTĀJI:

2016.gada festivāla
ORGANIZATORI:

Silvija Notte (klavierspēles skolotāja) Mārupes Mūzikas un mākslas skola
Arnolds Dimants (klavierspēles skolotājs) Siguldas Mākslu skola "Baltais flīģelis"
Dace Štrodaha (skolas direktore) Mārupes Mūzikas un mākslas skola
Evita Valaine (teorētisko priekšmetu skolotāja) Mārupes Mūzikas un mākslas skola

KONTAKTINFORMĀCIJA:


Festivāla koordinatori:

Silvija Notte (26660287)
Arnolds Dimants (29213171)

Mārupes Mūzikas un mākslas skola
adrese: Mazcenu aleja 39, Jaunmārupe, Mārupes pagasts;
e-pasts: meistarklases.marupe@inbox.lv

Siguldas Mākslu skola "Baltais flīģelis"
adrese: Šveices iela 19, Sigulda;
e-pasts: arnoldsdimants@gmail.comFESTIVĀLA NORISE

Festivāla ietvaros plānoti 5 koncerti dažādās Latvijas Mūzikas skolās: Mārupē, Rēzeknē, Saldū, Limbažos ar noslēguma koncertu Siguldas Mākslu skolā "Baltais flīģelis".


K o n c e r t i :

Mārupes Mūzikas un mākslas skolā, (Mazcenu aleja 39, Jaunmārupe) 28. janvārī pl.19:00


J.Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolā, () 6. februārī pl. 18:00


Saladus Katoļu baznīcā, () 12. februārī pl. 17:00


Saladus Mūzikas skolā, () 12. februārī pl. 14:00


Limbažu Mūzikas skolas koncerts notiek Limbažu administratīvajā ēkā, ( Rīgas iela 16, Limbaži) 21. februārī pl. 15:00


Festivāla noslēguma koncerts notiks Siguldas Mākslu skolā "Baltais flīģelis" (Šveices iela 19, Sigulda) 26. februārī pl.17:00


FESTIVĀLA NOLIKUMS:
FESTIVĀLA PIETEIKUMA FORMA:

Festivāla pieteikumā lūgums norādīt:

skola:


Dalībnieka vārds,
uzvārds
Personas kods
apliecībai
Mūz.
instr.
Atskaņojamā programma:
komponista vārds, uzvārds
Skaņdarba nosaukums
Kopējā
hron.
Kontaktpersonas vārds, uzvārds:
Kontaktpersonas tālrunis:
Kontaktpersonas e-pasts:


Atzīmēt, ja nepieciešamas 2 klavieres


Kurā koncertā vēlaties piedalīties:
Mārupes Mūzikas un mākslas skolā trešdien, 3.februārī pl.19:00 - festivāla atklāšanā;
Rēzeknes Mūzikas vidusskolā trešdien, 10. februārī
Saldus Mūzikas skolā sestdien, 13.februārī pl.14:00;
Saldus Sv. Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīcā sestdien, 20.februārī pl.17:00;
Limbažu Mūzikas skolas koncertā Limbažu kultūras nama zālē sestdien, 20.februārī;
Siguldas Mākslu skolā "Baltais flīģelis" piektdien, 26.februārī pl.17:00 - festivāla noslēguma koncertā
festivāla nolikums | festivāla pieteikums