LATVIJAS MŪZIKAS SKOLOTĀJU FESTIVĀLS "MEISTARKLASE"

MĀRUPES MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA SADARBĪBĀ AR SIGULDAS MĀKSLU SKOLU "BALTAIS FLĪĢELIS"


SEPTĪTAIS LATVIJAS MŪZIKAS SKOLOTĀJU FESTIVĀLS 2020
ARHĪVS

Mārupes Mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar Siguldas Mākslu skolu "Baltais flīģelis", rīko VII Latvijas Mūzikas skolotāju festivālu „Skolotāja meistarklase skolēniem”.Festivāls notiks 2020. gada ziemā Mārupes Mūzikas un mākslas skolā, Ventspils novada Piltenes Mūzikas skolā, Siguldas Mākslu skolā „Baltais flīģelis”, un Jūrmalas Mūzikas vidusskolā. Festivālā aicināti piedalīties Latvijas Mūzikas un mākslas skolu un vispārizglītojošo skolu mūzikas pedagogus ar brīvas izvēles solo un ansambļu priekšnesumiem.


FESTIVĀLA MĒRĶI:

Rosināt pedagogus pilnveidot savu instrumenta spēles meistarību;
Rast iespēju mūzikas skolu audzēkņiem klausīties pedagogu priekšnesumus;
Veicināt pedagogu radošā potenciāla izpausmi;
Paplašināt un dažādot pedagogu komunikācijas iespējas.


Ieteikums nepārsniegt priekšnesuma kopējo hronometrāžu - 6 - 7 minūtes.
Par festivāla koncertiem būs iespēpējams uzzināt Mārupes Mūzikas un mākslas skolas mājas lapā www.pedagogufestivals.html .
Pedagogi saņems apliecību par profesionālās kvalitātes pilnveidi. Apliecības izdos festivāla dalības skolas.
Programmas lūdzam iesūtīt līdz 2020. gada 4. februārim elektroniski e-pastā: meistarklases.marupe@inbox.lv
(Ceļa izdevumus sedz festivāla dalībnieki.)


Koncerti notiks:
Ventspils novada Piltenes mūzikas skolā sestdien, 8.februārī pl.14:00;
Jūrmalas Mūzikas vidusskolā sestdien, 15.februārī pl.15:00;
Siguldas Mākslu skolā "Baltais flīģelis" izmaiņas 21.februārī pl.18:00;
Mārupes Mūzikas un mākslas skolā 1.martā pl.14:00.

FESTIVĀLA NOLIKUMS: FESTIVĀLA PIETEIKUMA FORMA:


ORGANIZATORI:

Silvija Notte (klavierspēles skolotāja) Mārupes Mūzikas un mākslas skola
Arnolds Dimants (klavierspēles skolotājs) Siguldas Mākslu skola "Baltais flīģelis"
Dace Štrodaha (skolas direktore) Mārupes Mūzikas un mākslas skola
Evita Valaine (teorētisko priekšmetu skolotāja) Mārupes Mūzikas un mākslas skola

KONTAKTINFORMĀCIJA:


Festivāla koordinatori:

Silvija Notte (26660287)
Arnolds Dimants (29213171)

Mārupes Mūzikas un mākslas skola
adrese: Mazcenu aleja 39, Jaunmārupe, Mārupes pagasts;
e-pasts: meistarklases.marupe@inbox.lv

Siguldas Mākslu skola "Baltais flīģelis"
adrese: Šveices iela 19, Sigulda;
e-pasts: arnoldsdimants@gmail.com