MŪZIKAS SKOLOTĀJU FESTIVĀLS "MEISTARKLASE" 2023
MUSIC TEACHER FESTIVAL "MASTERCLASS" 2023

MŪZIKAS SKOLOTĀJU FESTIVĀLS 2023
ARHĪVS
Mārupes Mūzikas un mākslas skolā izskanēja Mūzikas skolotāju festivāls „Meistarklase” 2023.
Savas festivāla priekšnesuma programmas vienotajam koncertam iesūtīja mūzikas un mākslas skolu mūzikas pedagogi ar brīvas izvēles solo un ansambļu prorammām.


FESTIVĀLA MĒRĶI:

Rosināt pedagogus pilnveidot savu instrumenta spēles meistarību;
Rast iespēju mūzikas skolu audzēkņiem klausīties pedagogu priekšnesumus;
Veicināt pedagogu radošā potenciāla izpausmi;
Paplašināt un dažādot pedagogu komunikācijas iespējas.Pedagogi saņēma apliecību par profesionālās kvalitātes pilnveidi.

FESTIVĀLA NOLIKUMS UN PIETEIKUMA FORMA:


ORGANIZATORI:

Silvija Notte (klavierspēles skolotāja) Mārupes Mūzikas un mākslas skola
Dace Štrodaha (skolas direktore) Mārupes Mūzikas un mākslas skola
Inese Bušmane (klavierspēles skolotāja) Mārupes Mūzikas un mākslas skola
Evita Valaine (teorijas priekšmetu skolotāja) Mārupes Mūzikas un mākslas skola

KONTAKTINFORMĀCIJA:


Festivāla koordinatori:

Silvija Notte


Mārupes Mūzikas un mākslas skola
adrese: Mazcenu aleja 39, Jaunmārupe, Mārupes pagasts;
e-pasts: meistarklases.marupe@inbox.lv