MŪZIKAS SKOLOTĀJU FESTIVĀLS "MEISTARKLASE"
MUSIC TEACHER FESTIVAL "MASTERCLASS"Mārupes Mūzikas un mākslas skola turpina rīkot Mūzikas skolotāju festivālu „Meistarklase” . Festivāla koncerti notiek Latvijas Mūzikas un mākslas skolās.
Savas festivāla priekšnesuma programmas koncertiem aicināti iesūtīt mūzikas un mākslas skolu un vispārizglītojošo skolu mūzikas pedagogi ar brīvas izvēles solo un ansambļu priekšnesumiem.


FESTIVĀLA MĒRĶI:

Rosināt pedagogus pilnveidot savu instrumenta spēles meistarību;
Rast iespēju mūzikas skolu audzēkņiem klausīties pedagogu priekšnesumus;
Veicināt pedagogu radošā potenciāla izpausmi;
Paplašināt un dažādot pedagogu komunikācijas iespējas.Pedagogi saņem apliecību par profesionālās kvalitātes pilnveidi.
ORGANIZATORI:

Silvija Notte (klavierspēles skolotāja) Mārupes Mūzikas un mākslas skola
Dace Štrodaha (skolas direktore) Mārupes Mūzikas un mākslas skola
Inese Bušmane (klavierspēles skolotāja) Mārupes Mūzikas un mākslas skola
Evita Valaine (teorijas priekšmetu skolotāja) Mārupes Mūzikas un mākslas skola

KONTAKTINFORMĀCIJA:


Festivāla koordinatori:

Silvija Notte (26660287)


Mārupes Mūzikas un mākslas skola
adrese: Mazcenu aleja 39, Jaunmārupe, Mārupes pagasts;
e-pasts: meistarklases.marupe@inbox.lv