LATVIJAS MŪZIKAS SKOLOTĀJU FESTIVĀLS "MEISTARKLASE"

MĀRUPES MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA SADARBĪBĀ AR SIGULDAS MĀKSLU SKOLU "BALTAIS FLĪĢELIS"

2015.gada
FESTIVĀLA NORISE

Festivāla ietvaros plānoti 5 koncerti dažādās Latvijas Mūzikas skolās: Mārupē, Balvos, Bauskā, Kuldīgā ar noslēguma koncertu Siguldas Mākslu skolā "Baltais flīģelis".

K o n c e r t i :

Mārupes Mūzikas un mākslas skolā, (Mazcenu aleja 39, Jaunmārupe) trešdien, 28. janvārī pl.19:00

Balvu Mūzikas skolā, (Partizānu iela 18, Balvi) piektdien, 6. februārī pl.18:00

Bauskas Mūzikas skolā, (Upmalas 5, Bauska) ceturtdien, 12.februārī pl.16:00

E.Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skolā, (Smilšu ielā 6, Kuldīga) sestdien, 21.februārī pl.15:00

Festivāla noslēguma koncerts notiks Siguldas Mākslu skolā "Baltais flīģelis", (Šveices iela 19, Sigulda) sestdien, 28.februārī pl.16:00


2015.gada festivāla
ORGANIZATORI:

Silvija Notte (klavierspēles skolotāja) Mārupes Mūzikas un mākslas skola
Arnolds Dimants (klavierspēles skolotājs) Siguldas Mākslu skola "Baltais flīģelis"
Dace Štrodaha (skolas direktore) Mārupes Mūzikas un mākslas skola
Inese Bušmane (mācību daļas vadītāja) Mārupes Mūzikas un mākslas skola
Evita Valaine (teorētisko priekšmetu skolotāja) Mārupes Mūzikas un mākslas skola

KONTAKTINFORMĀCIJA:


Festivāla koordinatori:

Silvija Notte (26660287)
Arnolds Dimants (29213171)

Mārupes Mūzikas un mākslas skola
adrese: Mazcenu aleja 39, Jaunmārupe, Mārupes pagasts;
e-pasts: meistarklases.marupe@inbox.lv

Siguldas Mākslu skola "Baltais flīģelis"
adrese: Šveices iela 19, Sigulda;
e-pasts: arnoldsdimants@gmail.com