LATVIJAS MŪZIKAS SKOLOTĀJU FESTIVĀLS "MEISTARKLASE"

MĀRUPES MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA SADARBĪBĀ AR SIGULDAS MĀKSLU SKOLU "BALTAIS FLĪĢELIS"

FESTIVĀLA NORISE

Festivāla ietvaros plānoti 4 koncerti dažādās Latvijas Mūzikas skolās: Piltenē, Jūrmalā, Siguldā un Mārupē.

K o n c e r t i :

Ventspils novada Piltenes Mūzikas skolā, (Lielā iela 7, Piltene), sestdien, 8.februārī pl.14:00

Jūrmalas Mūzikas vidusskolā, (Strēlnieku prospekts 30 k-1, Jūrmala), sestdien, 15.februārī pl.15:00

Siguldas Mākslu skolā "Baltais flīģelis", (Šveices iela 19, Sigulda), izmaiņas piektdien, 21.februārī pl.18:00

Mārupes Mūzikas un mākslas skolā, (Mazcenu aleja 39, Jaunmārupe), svētdien, 1.martā pl.14:00


ORGANIZATORI:

Silvija Notte (klavierspēles skolotāja) Mārupes Mūzikas un mākslas skola
Arnolds Dimants (klavierspēles skolotājs) Siguldas Mākslu skola "Baltais flīģelis"
Dace Štrodaha (skolas direktore) Mārupes Mūzikas un mākslas skola
Evita Valaine (teorētisko priekšmetu skolotāja) Mārupes Mūzikas un mākslas skola

KONTAKTINFORMĀCIJA:


Festivāla koordinatori:

Silvija Notte (26660287)
Arnolds Dimants (29213171)

Mārupes Mūzikas un mākslas skola
adrese: Mazcenu aleja 39, Jaunmārupe, Mārupes pagasts;
e-pasts: meistarklases.marupe@inbox.lv

Siguldas Mākslu skola "Baltais flīģelis"
adrese: Šveices iela 19, Sigulda;
e-pasts: arnoldsdimants@gmail.com