Mārupes Mūzikas un mākslas skola
Marupe Music and Art School

Taustiņinstrumentu spēle:

Klavierspēle
Akordeona spēle

Stīgu instrumentu spēle:

Vijoļspēle
Alta spēle
Čella spēle
Kokles spēle
Ģitāras spēle

Pūšaminstrumetnu un sitaminstrumentu spēle:

Flautas spēle
Obojas spēle
Klarnetes spēle
Saksofona spēle
Mežraga spēle
Trompetes spēle
Trombona spēle
Eifonija spēle
Tubas spēle
Sitaminstrumentu spēle:
Marimbas spēle un ksilofona spēle

Vokālā mūzika:

Kora klase

Vizuāli plastiskā māksla

Mārupes Mūzikas un mākslas skola īsteno 20 V profesionālās ievirzes izglītības programmu.

Tā ir gan profesionālās muzikālās un vizuāli plastiskās mākslas izglītības sākums, gan iespēja profesionāli apgūt mūzikas un mākslas pamatus, tiem kuri nevēlas kļūt par profesionāliem māksliniekiem. Tomēr šī programma nerealizē interešu izglītību.

Programmas apguves rezultātā audzēkņi saņem apliecību par profesionālās ievirzes izglītību un var turpināt mācības mūzikas un mākslas vidusskolās vai arodskolās.

Skolā audzēkņus uzņem bez priekšzināšanām, mācību ilgums atkarībā no specialitātes ir 6-8 gadi.

Interešu izglītības programmas mūzikā un mākslā

Nodaļas

Sākums / Notikumi skolā