Mārupes Mūzikas un mākslas skolas uzdevums ir audzināt izglītotus mūzikas klausītājus, mākslas vērotājus un profesionālus mūziķus, māksliniekus, atbalstīt kolektīvo muzicēšanu. Rast iespēju visiem audzēkņiem apgūt uzstāšanās praksi, ieaudzināt viņos pienākuma un atbildības sajūtu par savu darbu, paplašināt māksliniecisko redzesloku.
Audzēkņu piedalīšanās dažādos koncertos, festivālos un konkursos attīsta uzstāšanās prasmes, skatuves pieredzi un stāju. Tā ir iespēja pašapliecināties.

2020./2021. mācību gadā galerija

Dalība starptautiskajos konkursos

21° Concorso Internazionale Valsesia Musica Juniores 2020: Sabīne Mustermane - II Pakāpes Diploms; ped.B.Niedriņa.

21° Concorso Internazionale Valsesia Musica Juniores 2020: Elīza Elizabete Dommere - III Pakāpes Diploms; ped.B.Niedriņa.

Noras Novikas X Starptautiskais Mazās Kamermūzikas konkurss: Jānis Kopeika, Jānis Ozols, Ivo Spuriņš, Laura Valaine, Gustavs Švēdenbergs, Marta Mežīte - I pakāpes laureāta diploms; ped.G.Freibergs, P.Ignatjevs.

Noras Novikas X Starptautiskais Mazās Kamermūzikas konkurss: Keita Bandeniece, Katrīna Patrīcija Bāra - I pakāpes laureāta diploms; ped.D.Neilande.

Noras Novikas X Starptautiskais Mazās Kamermūzikas konkurss: Viktorija Mirnaja, Sabīne Mustermane, Agrita Eva Kristapsone, Elīza Elizabete Dommere - II pakāpes laureāta diploms; ped.B.Niedriņa.

Noras Novikas X Starptautiskais Mazās Kamermūzikas konkurss: Laura Zabirko, Elza Zalpētere - II pakāpes laureāta diploms; ped.I.Bušmane.

Noras Novikas X Starptautiskais Mazās Kamermūzikas konkurss: Gabriela Kalniņa, Estere Paula Unda, Ieva Rožkalne - II pakāpes laureāta diploms; ped.S.Šuriņa, S.Notte.

Noras Novikas X Starptautiskais Mazās Kamermūzikas konkurss: Kristians Grasbergs, Beatrise Šveide, Katrīna Liepa, Terēze Priekule - II pakāpes laureāta diploms; ped.S.Bičkovska, D.Akmentiņa.

Noras Novikas X Starptautiskais Mazās Kamermūzikas konkurss: Edvards Bīriņš, Darja Haņina, Emīlija Dūka - III pakāpes laureāta diploms; ped.A.Linde, S.Notte.

Noras Novikas X Starptautiskais Mazās Kamermūzikas konkurss: Endija Bembere, Sabīne Diūra, Angelina Pjute - III pakāpes laureāta diploms; ped.S.Šuriņa, S.Notte.

Noras Novikas X Starptautiskais Mazās Kamermūzikas konkurss: Rasa Puriņa, Terēze Priekule - III pakāpes laureāta diploms; ped.V.Sproģe, D.Akmentiņa.

Noras Novikas X Starptautiskais Mazās Kamermūzikas konkurss: Emīlija Dūka, Jana Ciganska - Atzinība; ped.S.Notte.

Noras Novikas X Starptautiskais Mazās Kamermūzikas konkurss: Elīze Rozentāle, Darja Matvejeva - Atzinība; ped.D.Bičkovska, D.Akmentiņa.

Noras Novikas X Starptautiskais Mazās Kamermūzikas konkurss: Beatrise Helmane, Elizabete Helmane, Ieva Pujāte - Atzinība; ped.S.Docīte.

K.Štrāla XX Starptautiskais konkurss “Jaunais flautists”: Kristians Grasbergs - Pateicība; - ped. D.Bičkovska.

2019./2020. mācību gadā galerija

Dalība starptautiskajos konkursos

Starptautiskais konkurss „Naujene WIND 2020”: Endija Bembere I vieta; ped.S.Šuriņa, kcm.S.Zaķe.

Starptautiskais konkurss „Naujene WIND 2020”: Linda Pujāte III vieta; ped.S.Šuriņa, kcm.S.Zaķe.

Starptautiskais konkurss „Wind Stars 2020”: Otto Līde II pakāpes diploms; ped.P.Pētersons, kcm.S.Docīte.

VIII Starptautiskais pianistu konkurss „Jaunais virtuozs”: Alise Elizabete Miglāne Diploms; ped.S.Docīte.

Valgas XIX Klavieransambļu festivāls: Laura Zabirko, Elza Zalpētere Diploms; ped.I.Bušmane.

Valgas XIX Klavieransambļu festivāls: Sabīne Mustermane, Agita Kristapsone, Elīze Elizabete Dommere, Viktorija Mirnaja ped.B.Niedriņa.

Valgas XIX Klavieransambļu festivāls: Emīlija Dūka, Jana Ciganska ped.S.Notte.

Jautrītei Putniņai veltītais jauno pianistu konkurss: Alise Elizabete Miglāne III vieta; ped.S.Docīte.

XXVIII Starptautiskais Gianluca Compochiaro konkurss: Anna Linda Rūtenberga II vieta; ped.S.Notte.

V Starptautiskais pianistu – zēnu konkurss klavierspēlē "Spēlē zēni": Jānis Čupāns Pateicība; ped.I.Cirse.

Liepājas II Starptautiskais pianistu konkurss "Piano Frequency": Anna Linda Rūtenberga II vieta; ped.S.Notte.

Liepājas I Starptautiskais pianistu konkurss "Piano Frequency": Elīza Elizabete Dommere Patiecība; ped.B.Niedriņa.

Kaunas Sonorum 2019: Anna Linda Rūtenberga III vieta; ped.S.Notte.

VII JSFest konkurss: Beatrise Helmane I vieta; kcm.E.Auziņa, ped.I.Grīnvalde.

VII JSFest konkurss: Kristians Grasbergs, Katrīna Liepa, Beatrise Šveide, Tīne Sipčenoka; II vieta; ped.D.Bičkovska.

VII JSFest konkurss: Kristians Grasbergs; II vieta; kcm.E.Auziņa, ped.D.Bičkovska.

VII JSFest konkurss: Roberts Nikolajesvs; II vieta; kcm.M.Lasmanis, ped.A.Gailītis.

VII JSFest konkurss: Anna Linda Rūtenberga; II vieta, ped.S.Notte.

VII JSFest konkurss: Terēze Priekule; III vieta, ped.D.Akmentiņa.

VII JSFest konkurss: Kārlis Bērziņš; III vieta, kcm.M.Lasmanis, ped.K.Šmits.

VII JSFest konkurss: Kristers Mucenieks; III vieta, kcm.M.Lasmanis, ped.A.Kukuvass.

VII Starptautiskais V.Ļutoslavska jauno pianistu konkurss Zambrovā: Jana Ciganska; Diploms ped.S.Notte.

VII Starptautiskais V.Ļutoslavska jauno pianistu konkurss Zambrovā: Emīlija Dūka; Diploms ped.S.Notte.

VII Starptautiskais V.Ļutoslavska jauno pianistu konkurss Zambrovā: Angelina Pjute; Diploms ped.S.Notte.


Dalība konkursos Latvijā

"Talants Latvijai 2020": Katrīna Patrīcija Bāra, Terēze Priekule, Paula Pāvula, Endija Bembere, Marta Aleksejeva, Alise Elizabete Miglāne, Ksenija Mitjakova, Ernests Ēvers, Otto Haralds Līde pedagogi: Dita Neilande, Dace Akmentiņa, Ingrīda Madisone, Sanita Šuriņa, Vera Sproģe, Anda Bikauniece, Signe Docīte, Pēteris Pētersons; kcm.Renāte Vēvere, Santa Zaķe, Andrejs Bubinduss.

XXV Latvijas Mūzikas skolu Pūšaminstrumetnu un sitaminstrumentu izpildītāju konkurss: Beatrise Helmane - Diploms. ped. I.Grīnvalde, kcm. E.Auziņa.

VI Jāzepa Vītola bērnu un jauniešu koru un vokālo ansambļu konkurss „Lai skan!”: koris "Skaņa" - Zelta Diploms; dir.U.Bužere, kcm.R.Vēvere, vok.ped.A.Bogdane, I.Kalniņa.

Valsts konkursa fināls: Madara Paula Tuča - III vieta; ped.I.Āboliņa.

Valsts konkursa II kārta: Madara Paula Tuča III vieta; ped.I.Āboliņa.

Valsts konkursa II kārta: Gustavs Bemberis III vieta; ped.A.Kukuvass.

Valsts konkursa II kārta: Kristers Krūmiņš III vieta; ped.A.Kukuvass.

Valsts konkursa II kārta: Evelīna Allere III vieta; ped.A.Kukuvass.

Valsts konkursa II kārta: Anna Veisa Pateicība; ped.A.Kukuvass.

VII Mazpilsētu un lauku MS 5.-8. klavieru klašu audzēkņu konkurss Dobelē: Anna Linda Rūtenberga I vieta; ped.S.Notte.

VII Mazpilsētu un lauku MS 5.-8. klavieru klašu audzēkņu konkurss Dobelē: Sabīne Mustermane III vieta; ped.B.Niedriņa.

III Latvijas flautas spēles jauno izpildītāju konkurss "Sudraba falauta": Kristians Grasbergs I vieta; ped.D.Bičkovska.

III Latvijas flautas spēles jauno izpildītāju konkurss "Sudraba falauta": Endija Bembere II vieta; ped.S.Šuriņa.

III Latvijas flautas spēles jauno izpildītāju konkurss "Sudraba falauta": Elīze Rozentāle II vieta; ped.D.Bičkovska.

III Latvijas flautas spēles jauno izpildītāju konkurss "Sudraba falauta": Beatrise Šveide Pateicība; ped.D.Bičkovska.

III Latvijas flautas spēles jauno izpildītāju konkurss "Sudraba falauta": Linda Pujāte Pateicība; ped.S.Šuriņa.


Dalība festivālos Latvijā

Latvijas orķestru asociācijas festivāla koncerts Ventspilī: skolas kamerorķestris dir.P.Plūme.


Dalība konkursos skolā

XII Skolas etīžu konkurss: Piedalās Klavierspēles audzēkņi - ped. B.Niedriņa, I.Bušmane, D.Akmentiņa, A.Linde, S.Docīte, M.Kalniņa, I.Zandere, S.Notte.


Dalība koncertos un pasākumos

Sadraudzības koncerts Viimsi (Igaunija): skolas kamerorķestris, Gabriela Kalniņa, Estere Paula Unda, Ieva Rožkalna, Darja Baranova, Eduards Bīriņš, Emīlija Dūka, Jana Ciganska, Terēze Priekule, Rasa Linda Puriņa, Paula Pāvula, Anna Linda Rūtenberga, dir.P.Plūme, ped.S.Šuriņa, I.Madisone, V.Sproģe, D.Akmentiņa, S.Notte, A.Linde, D.Štrodaha, J.Atslēga, V.Veļičko, A.Vitjuka, L.Biezā, D.Bičkovska, P.Ignatjevs.

Ziemassvētku koncerts Latvijas Apvienota metodistu Baznicā: skolas pūtēju orķestris dir.P.Pētersons.

Koncertzālē "Lielā Ģilde" H.Brauna fonda organizētais koncerts "Rotaļlietu simfonija": Anna LInda Rūtenberga, Kārlis Bērziņš ped.S.Notte, K.Šmits.

Konkursa - koncertcikla Talants Latvijai 29.sezonas atklāšanas koncerts Verba Novum: Anna LInda Rūtenberga, Kārlis Bērziņš ped.S.Notte, K.Šmits.

Jūrmalas zonas mūzikas skolu klavierspēles audzēkņu koncerti: Viktorija Mirnaja, Šarlote Tīne Krastiņa, Agita Kristapsone, Angelina Pjute, Miks Kārlis Rožkalns, Terēze Priekule, Alise Elizabete Miglāne, Laura Zabirko, Elza Zalpētere; ped.B.Niedriņa, A.Linde, D.Akmentiņa, S.Docīte, I.Bušmane, S.Notte.

Izdevniecības "Annele" jaunās grāmatiņas “Burtiņš lēkā burkānos” ieskandināšanas pasākums LNB: flautu kvartets. Ped.D.Bičkovska.


Dalība novada koncertos un pasākumos


Dalība skolas koncertos un pasākumos2018./2019. mācību gadā galerija

Dalība starptautiskajos konkursos

Trofeo Musicale 2019: Anna Linda Rūtenberga - Grand Prix; ped.S.Notte.

Trofeo Musicale 2019: Terēze Priekule - Diploms; ped.D.Akmentiņa.

XII Starptautiskais džeza mūzikas jauno izpildītāju festivāls - konkurss "Elektrenu gaismiņas 2019": Kristians Grasbergs, Katrīna Liepa, Tīna Sipčenoka, Beatrise Šveide - Laureāta diploms; ped.D.Bičkovska.

XXIV Starptautiskais jauno mūziķu konkurss "Sigulda 2019": Anna Linda Rūtenberga - III vieta; ped.S.Notte.

XXIV Starptautiskais jauno mūziķu konkurss "Sigulda 2019": Terēze Priekule, Daniela Krūmiņa - Atzinības raksts; ped.D.Akmentiņa, A.Vitjuka; kcm.R.Vēvere.

XX Starptautiskais akadēmiskās mūzikas konkurss "Jūrmala 2019": Kristians Grasbergs - I vietas diploms; ped.D.Bičkovska, kcm.M.Kalniņa.

XX Starptautiskais akadēmiskās mūzikas konkurss "Jūrmala 2019": Endija Bembere - II vietas diploms; ped.S.Šuriņa, kcm.M.Kalniņa.

14.Starptautiskais Mocarta klavierspēles konkurss Frascati (Roma): Anna Linda Rūtenberga - II vietas diploms; ped.S.Notte.

14.Starptautiskais Mocarta klavierspēles konkurss Frascati (Roma): Terēze Priekule - III vietas diploms; ped.D.Akmentiņa.

Starptautiskais kamermūzikas festivāls-konkurss "Giovani Virtuosi": Sabīne Mustermane, Agrita Kristapsone, Elīze Elizabete Dommere - Diploms; ped.B.Niedriņa.

Starptautiskais pianistu konkurss Gagny: Elīze Elizabete Dommere - III vietas diploms; ped.B.Niedriņa.

Starptautiskais pianistu konkurss Gagny: Sabīne Mustermane - Diploms par piedalīšanos; ped.B.Niedriņa.

Starptautiskais konkurss "SKAŅU PALETE": Raimonda Eņģele - II vieta; ped.M.Eglīte.

Starptautiskais konkurss "SKAŅU PALETE": Beāta Jansone - II vieta; ped.M.Karkovska.

Starptautiskais konkurss "SKAŅU PALETE": Katrīna Ivbule, Sofija Motrenko - III vieta; ped.M.Karkovska.

Kārļa Ferdinanda Amendas Starptautiskajā mūzikas skolu stīgu instrumentu individuālo izpildītāju un ansambļu konkurss: Daniela Krūmiņa, Sibilla Zubricka, Kārlis Bērziņš - III vieta; ped.A.Vitjuka, D.Štrodaha, S.Notte.

Kārļa Ferdinanda Amendas Starptautiskajā mūzikas skolu stīgu instrumentu individuālo izpildītāju un ansambļu konkurss: Daniela Krūmiņa - Diploms; ped.A.Vitjuka, kcm.R.Vēvere.

Konkurss „Ventus Musicale“ Viļņā: Toms Rožkalns - II vieta; ped.P.Pētersons, kcm.S.Docīte.

Konkurss „Ventus Musicale“ Viļņā: Kristiāns Grasbergs - III vieta; ped.D.Bičkovska, kcm.M.Kalniņa.

Konkurss „Ventus Musicale“ Viļņā : Kārlis Bērziņš - Diploms; ped.P.Pētersons, kcm.S.Docīte.

III Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss „Naujene WIND 2019”: Endija Bembere, Alfrēds Auziņš - II vieta; ped.S.Šuriņa, kcm.M.Kalniņa.

IV V.Vitaites Starptautiskais klavieru ansambļu konkurss: Terēze Priekule, Anna Linda Rūtenberga - Diplomi; ped.S.Notte; D.Akamentiņa.

III Starptautiskais bērnu mākslas konkurss "Mani sapņi": Katrīna Ivbule - I vieta; ped.Ie.Markēviča.

Jautrītei Putniņai veltīts jauno pianistu konkurss: Anna Linda Rūtenberga - III vieta; ped.S.Notte.

Liepājas I Starptautiskais pianistu konkurss "Piano Frequency": Alise Elizabete Miglāne - Pateicība; ped.S.Docīte.

V Starptautiskais jauno pianistu konkurss "Mūsdienu klasika": Anna Linda Rūtenberga - II vietas diploms; ped.S.Notte.Dalība konkursos Latvijā

Konkurss "Talants Latvijai 2019": Kārlis Bērziņš - I vieta; ped.P.Pētersons, kcm.S.Docīte.

Konkurss "Talants Latvijai 2019": Anna Linda Rūtenberga - I vieta; ped.S.Notte.

Konkurss "Talants Latvijai 2019": Toms Rožkalns - II vieta; ped.P.Pētersons, kcm.S.Docīte.

Konkurss "Talants Latvijai 2019": Endija Bembere - Atzinība; ped.S.Šuriņa, kcm.M.Kalniņa.

A.Grīnberga jauno ģitāristu konkurss "Kur tad tu nu biji?": Markuss Mežzīle - II pakāpes diploms; ped.A.Grīnbergs.

A.Grīnberga jauno ģitāristu konkurss "Kur tad tu nu biji?": Rihards Baļuns - II pakāpes diploms; ped.A.Grīnbergs.

VII latvijas mazpilsētu un lauku mūzikas skolu Izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle-Kokles spēle audzēkņu konkurss: Katrīna Patrīcija Bāra - II vieta; ped. D.Neilande.

Latvijas izglītības iestāžu 5.-12.klašu koru konkurss Zemgalē, II kārta: koris "Skaņa" - I pakāpes diploms; dir. U.Bužere, kcm.R.Vēvere, vok.ped. A.Bogdane, I.Kalniņa.

Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss Vispārējās klavierēs, Klavierēs Iecavā: Katrīna Patrīcija Bāra - III vieta; ped. M.Kalniņa.

Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss Vispārējās klavierēs, Klavierēs: Liene Grāvīte, Kitijai Šarlote Meldere - Atzinības raksts; ped. M.Kalniņa.

Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss Vispārējās klavierēs, Klavierēs: Rozenbergs - Pateicība par piedalīšanos; ped. I.Cirse.

Rīgas pilsētas un Rīgas rajona mūzikas skolu audzēkņu konkurss Vispārējās klavierēs: Liene Grāvīte, Kitijai Šarlote Meldere, Gustavs Rozenbergs - Pateicība par piedalīšanos, ped.M.Kalniņa, I.Cirse.

Latvijas izglītības iestāžu 5.-12.klašu koru konkurss Ulbrokā, I kārta: koris "Skaņa" - I pakāpes diploms; dir. U.Bužere, kcm.R.Vēvere, vok.ped. A.Bogdane, I.Kalniņa.

II Latvijas mūzikas skolu stīgu instrumentu nodaļas audzēkņu ansambļu konkurss “Rīgas Stīgas 2019” Jaunāko klašu vijolnieku ansamblis - Pateicība par dalību konkursā; ped.A.Vitjuka, kcm.R.Vēvere.

Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru Kurzemes, Rīgas, Pierīgas, Kurzemes un Zemgales novadu skate : Pūtēju orķsetris - I vieta; diriģents P.Pētersons.

Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu klavieru duetu un mazo kameransambļu konkurss-festivāls: Terēze Priekuls, Anna Linda Rūtenberga - I vieta; ped. S.Notte.

Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu klavieru duetu un mazo kameransambļu konkurss-festivāls: Edvards Bīriņš, Darja Haņina, Emīlija Dūka - II vieta; ped. A.Linde, S.Notte.

Valsts konkursa fināls: Kristers Mucenieks - II vieta; ped. A.Kukuvass, kcm. M.Lasmanis.

Valsts konkursa fināls: Roberts Nikolajevs - II vieta; ped. A.Grīnbergs, kcm. M.Lasmanis.

Valsts konkursa fināls: Beatrise Helmane - II vieta; ped. I.Grīnvalde, kcm. E.Auziņa.

Valsts konkursa fināls: Laura Valaine - II vieta; ped. G.Freibergs, kcm. M.Lasmanis.

Valsts konkursa fināls: Toms Rožkalns - I vieta; ped. P.Pētersons, kcm. S.Docīte.

V Mazais Augusta Dombrovska konkurss: Sibilla Zubricka - III vieta; ped. D.Štrodaha, kcm. R.Vēvere.

Valsts konkursa II kārta: Beatrise Helmane - II vieta; ped.I.Grīnvalde, kcm.A.Bubinduss.

Valsts konkursa II kārta: Endija Bembere - II vieta; ped.S.Šuriņa, kcm.A.Bubinduss.

Valsts konkursa II kārta: Alfrēds Auziņš - II vieta; ped.S.Šuriņa, kcm.A.Bubinduss.

Valsts konkursa II kārta: Roberts Nikolajesvs - II vieta; ped.A.Gailītis, kcm.M.Lasmanis.

Valsts konkursa II kārta: Kristers Mucenieks - II vieta; ped.A.Kukuvass, kcm.M.Lasmanis.

Valsts konkursa II kārta: Otto Haralds Līde - II vieta; ped.P.Pētersons, kcm.S.Docīte.

Valsts konkursa II kārta: Gustavs Švēdenbergs - II vieta; ped.G.Freibergs, kcm.M.Lasmanis.

Valsts konkursa II kārta: Laura Valaine - II vieta; ped.G.Freibergs, kcm.M.Lasmanis.

Valsts konkursa II kārta: Kristians Grasbergs - III vieta; ped.D.Bičkovska, kcm.A.Bubinduss.

Valsts konkursa II kārta: Annija Caune - III vieta; ped.E.Upmale, kcm.A.Bubinduss.

Valsts konkursa II kārta: Roberts Ķesteris - III vieta; ped.A.Gailītis, kcm.M.Lasmanis.

III Vidzemes novada mūzikas skolu audzēkņu konkurss Vispārējās klavierēs: Liene Grāvīte, Kitijai Šarlote Meldere, Gustavs Rozenbergs - Diplomi; ped.M.Kalniņa, I.Cirse.Dalība festivālos Latvijā

5.Mazās kamermūzikas festivāls: Kristians Grasbergs, Enija Dārziņa, Katrīna Liepa, Beatrise Šveide, Emīlija Sekace, Elza Raita, Tīna Sipčenoka, Šarlote Krastiņa, Krista Cimoška, Ieva Pujāte, Gustavs Cukanovs, Emīlija Dūka, Elīna Galiņa, Terēze Priekule, Anna Linda Rūtenberga, Edvards Bīriņš, Darja Haņina, Katrīna Pužule, Alfrēds Auziņš, Daniela Krūmiņa, Sibilla Zubricka, Kārlis Bērziņš, Linda Antiņa, Linda Pujāte, Kristers Mucenieks, Krists - Kristians Circens, Agate Meikulāne, Agate Grunte, Stīne Kalvāne, Andra Rāviņa, Renards Škutte - ped. D.Bičkovska, M.Kalniņa, A.Linde, S.Šuriņa, D.Štrodaha, A.Vitjuka, A.Kukuvass, D.Akmentiņa, S.Docīte, S.Notte, kcm.M.Lasmanis.

II Baltijas valstu kameransambļu festivāls „Sudraba flautas”: Enija Dārziņa, Emīlija Sekace, Beatrise Šveide, Katrīna Liepa, Kristians Grasbergs, Ksenija Pičugina, Taiga Marija Matvejeva, Estere Ņeverauska - ped. D.Bičkovska, M.Kalniņa.Dalība konkursos skolā

Valsts konkursa I kārta: Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles audzēkņi; ped.D.Bičkovska, A.Kukuvass, G.Freibergs, S.Šuriņa, P.Pētersons, P.Ignatjevs, E.Upmale, I.Grīnvalde, A.Gailītis, E.Saulīte, A.Ivanovs; kcm.R.Vēvere, A.Bubinduss, M.Lasmanis.

XI Skolas etīžu konkurss: Piedalās Klavierspēles audzēkņi - ped. B.Niedriņa, I.Bušmane, D.Akmentiņa, A.Linde, S.Docīte, M.Kalniņa, I.Zandere, S.Notte.Dalība koncertos un pasākumos Latvijā

Flautu dienas Ķengaragā: Kristians Grasbergs, Katrīna Liepa, Enija Dārziņa, Beatrise Šveide, Emīlija Sekace - ped. D.Bičkovska, M.Kalniņa; kcm.M.Kalniņa.

XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pūtēju orķestru modelēšanas koncerts: Pūtēju orķestris - diriģents P.Pētersons.

IX Kurzemes kamerorķestru festivāls Talsos: Kamerorķestris; diriģents P.Plūme.

Starptautiskā grāmatu un izdevniecību izstāde Ķīpsalā: Kristians Grasbergs, Katrīna Liepa, Enija Dārziņa, Beatrise Šveide, Andrea Kupce - ped. D.Bičkovska, M.Kalniņa.

Starptautiskā konkursa atklāšana un noslēgums "Skaņu palete": Edvards Bīriņs, Darja Haņina, Emīlija Dūka, Elizabete Mence, Gunita Ruska, Terēze Priekule, Anna Linda Rūtenberga, - ped. A.Vitjuka, A.Linde, S.Notte.

Koncerts Doma laukumā "Ziemassvētku Tubas 2018": Kārlis Bērziņš, Toms Rožkalns - ped. P.Pētersons.

Koncerts P.Jurjāna Mūzikas skolā: Linda Pujāte, Linda Antiņa. - ped. S.Šuriņa.

Festivāla "Vienoti dažādībā" koncerts LNK biedrības zālē: Jaunāko klašu vijolnieku ansamblis, Paula Pāvila, Jana Ciganska - ped.A.Vitjuka, I.Madisone, S.Notte; kcm. R.Vēvere.

Jūrmalas Zonas Mūzikas skolu Klavieru nodaļu audzēkņu koncerts Jūrmalas Mūzikas vidusskolā: Jānis Čupāns, Jana Ciganska, Miks Kārlis Rožkalns, Sabīne Mustermane, Elīza Elizabete Dommere, Agrita Eva Kristapsone, Terēze Priekule, Anna Linda Rūtenberga - ped.B.Niedriņa, I.Cirse, D.Akmentiņa, S.Notte.

2. Speciālā pamatskola: Piedalās Estere Ņeverauska, Emīlija Dūka. - ped.S.Šuriņa, S.Notte.Dalība novada koncertos un pasākumos

Mātes dienai veltīta izstāde Jaunmārupes bibliotekā.

Mārupes Pamatskola: Linda Pujāte, Linda Antiņa - ped.S.Šuriņa.

Adventa koncerts Mārupes kultūras namā: kamerorķestris - ped.P.Plūme, D.Štrodaha, J.Atslēga, I.Madisone, A.Vitjuka, D.Bičkovska, L.Biezā, V.Sporģe, D.Akmentiņa, S.Notte.Dalība skolas koncertos un pasākumos

Mākslas nodaļas konkurss "Garauša ceļojums" 1.-3.kursiem.

Pavasara koncerts. ped. M.Kalniņa, D.Bičkovska, S.Šuriņa.

P.Jurjāna, J.Mediņa Rīgas 1. un Mārupes Mūzikas un mākslas skolu kokles spēles audzēkņu koncerts "Pavasara Sirdsstīgas". ped. D.Neilande.

Ped.U.Bužeres Diplomeksāmens ar kori "Skaņa". dir.U.Bužere, kcm. M.Lasmanis.

Mākslas nodaļā Masku diena, piedalās 1.-7.kurss.

Kora nodaļas koncerts. ped. A.Bogdane, I.Kalniņa, R.Birzule; kcm. M.Lasmanis.

Guntara Freiberga un Pāvela Ignatjeva audzēkņu koncerts. kcm. M.Lasmanis.

Veras Sproģes un Annas Vitjukas audzēkņu koncerts. kcm. R.Vēvere, A.Bubinduss.

Aija Lindes un Lilitas Biezās audzēkņu koncerts. kcm. R.Vēvere.

Vizuāli Plastiskās Mākslas nodaļas audzēkņu darbu prezentācija: Emīlija Dūka, Darja Matvejeva, Alfrēds Auziņš, Šarlote Zveja, Katrina Pužule, Anna Linda Rūtenberga. - ped.S.Šuriņa, D.Akmentiņa, S.Notte.

Daces Bičkovskas audzēkņu koncerts: Amanda Dobele, Elīze Rozentāle, Beatrise Šveide, Kristians Grasbergs, Elza Raita - kcm.A.Bubinduss.

Solokoncerts: Terēze Priekule, Anna Linda Rūtenberga. - ped.D.Akmentiņa, S.Notte.

Koncerts "Brīvā skatuve": Piedalās Elizabete Seile, Elīna Galiņa, Emīlija Dūka, Terēze Priekule, Anna Linda Rūtenberga, Daniela Krūmiņa, Elīze Miezīte, Jana Ciganska, Ksenija Mitjakova, Sofija Čistjakova, Jurģis Namejs Zvejnieks, Sabīne Ellere, Anna Čursina, Darja Matvejeva, Angelina Pjute, Diana Kreicere, Edvards Bīriņš, Dārta Briede, Gunita Ruska, Annemarija Pudane, Margarita Pičūgina, Terēze Šveide, Liene Zēģele, Paula Pāvila; ped.A.Vitjuka, S.Notte, D.Akmentiņa, V.Sproģe, I.Bušmane, D.Štrodaha, I.Madisone; kcm.R.Vēvere, A.Bubinduss.

Svinīgs mācību gada sākums: Piedalās Kristians Grasbergs, Emīlija Dūka, Terēze Priekule, Anna Linda Rūtenberga. - ped. D.Bičkovska, S.Notte, kcm.M.Kalniņa.2017./2018. mācību gadā bildes

Dalība starptautiskajos konkursosConcours Musical de France 2018, fināls: Anna Linda Rūtenberga - I vieta Laureāta diploms un Izdevniecības "Schott Music" balva; ped.S.Notte.

K.Štrāla XIX Starptautiskais konkurss “Jaunais flautists”: Kristians Grasbergs - Diploms; - ped. D.Bičkovska, kcm. M.Kalniņa.

K.Štrāla XIX Starptautiskais konkurss “Jaunais flautists”: Endija Bembere - ped. S.Šuriņa, kcm. M.Kalniņa.

K.F.Amendas Starptautiskais mūzikas skolu stīgu instrumentu individuālo izpildītāju un ansambļu konkurss: Daniela Krūmiņa, Sibilla Zubricka, Anna Linda Rūtenberga - III vietas laureāta diploms; - ped.A.Vitjuka, D.Štrodaha, S.Notte.

K.F.Amendas Starptautiskais mūzikas skolu stīgu instrumentu individuālo izpildītāju un ansambļu konkurss: Sibilla Zubricka - ped.D.Štrodaha, kcm. R.Vēvere.

Noras Novikas IX Starptautiskais Mazās Kamermūzikas konkurss: Laura Zabirko, Elza Zalpētere - II pakāpes laureāta diploms; ped.I.Bušmane.

Noras Novikas IX Starptautiskais Mazās Kamermūzikas konkurss: Enija Dārziņa, Katrīna Liepa, Beatrise Šveide, Kristians Grasbergs - III pakāpes laureāta diploms; ped.D.Bičkovska.

Noras Novikas IX Starptautiskais Mazās Kamermūzikas konkurss: Daniela Krūmiņa, Sibilla Zubricka, Anna Linda Rūtenberga - III pakāpes laureāta diploms; ped.A.Vitjuka, D.Štrodaha, S.Notte.

Noras Novikas IX Starptautiskais Mazās Kamermūzikas konkurss: Ulrika Dzene, Roberts Nikolajevs - atzinība; ped.A.Gailītis.

Noras Novikas IX Starptautiskais Mazās Kamermūzikas konkurss: Dārta Pūliņa, Elza Goldmane - atzinība; ped.S.Docīte.

Noras Novikas IX Starptautiskais Mazās Kamermūzikas konkurss: Sabīne Mustermane, Elīza Elizabete Dommere, Agrita Kristapsone, Katrīna Altenburga - atzinība; ped.B.Niedriņa.

Concours Musical de France 2018, I kārta: Anna Linda Rūtenberga - I vietas Laureāta diploms; ped.S.Notte.

Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss „Naujene WIND 2018”: Olga Lungina, Endija Bembere - II vieta; ped.S.Šuriņa; kcm.M.Kalniņa.

Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss „Naujene WIND 2018”: Annija Caune - II vieta;ped. E.Upmale; kcm.M.Kalniņa.

Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss „Naujene WIND 2018”: Felicita Zandere - III vieta; ped.E.Upmale; kcm.M.Kalniņa.

III Starptautiskais Veronikos Vitaites klavieru ansambļu konkurss.: Sabīne Mustermane, Elīze Elizabete Dommere, Agrita Eva Kristapsone, Katrīna Altenburga - Atzinība; ped.B.Niedriņa.

A.Žilinska VI Starptautiskais jauno vokālistu konkurss.: Katrīna Križmane - III vieta; ped.I.Graumane; kcm.M.Kalniņa.

A.Žilinska VI Starptautiskais jauno vokālistu konkurss.: Dāvis Žentiņš - Atzinība; ped.A.Bogdane; kcm.M.Kalniņa.

A.Žilinska VI Starptautiskais jauno vokālistu konkurss.: Tomass Žentiņš - Pateicība; ped.A.Bogdane; kcm.M.Kalniņa.

A.Žilinska VI Starptautiskais jauno vokālistu konkurss.: Katrīna Križmane - Atzinība; ped.I.Graumane; kcm.M.Kalniņa.

Kaunas Sonorum 2017: Endija Bembere - Atzinība; ped.S.Šuriņa; kcm.M.Kalniņa.

Kaunas Sonorum 2017: Olga Lungina, Keita Elīna Sorokina, Elīza Elizabete Dommere, Anna Linda Rūtenberga - Pateicība; ped.S.Šuriņa, E.Upmale, B.Niedriņa, S.Notte; kcm.M.Kalniņa.

Virtuosi per Musica di pianoforte: Terēze Priekule, Miks Kārlis Rožkalns, Angelina Pjute - Pateicība; ped.D.Akmentiņa, S.Notte.

Ferenczy Gyorgy klavierspēles konkurss: Terēze Priekule - Diploms; ped.D.Akmentiņa.

Ferenczy Gyorgy klavierspēles konkurss: Miks Kārlis Rožkalns, Angelina Pjute - Pateicība; ped.D.Akmentiņa, S.Notte.Dalība Latvijas konkursosKonkursa "Talants Latvijai" 2017/2018 fināls: Kristians Grasbergs - I vieta; - ped. D.Bičkovska, kcm. M.Kalniņa.

Konkursa "Talants Latvijai" 2017/2018 fināls: Sibilla Zubricka - III vieta; - ped. D.Štrodaha, kcm. R.Vēvere.

Konkursa "Talants Latvijai" 2017/2018 fināls: Anna Linda Rūtenberga - atzinības raksts; - ped. S.Notte.

Konkursa "Talants Latvijai" 2017/2018 fināls: Angelina Pjute, Olga Lungina - ped. S.Šuriņa, S.Notte; kcm.M.Kalniņa.

Konkursa "Talants Latvijai" 2017/2018 atlases koncerts: Angelina Pjute, Laura Māsēna, Endija Bembere, Kristians Grasbergs, Olga Lungina, Katrīna Altenbruga, Anna Linda Rūtenberga, Sibilla Zubricka; - ped.B.Niedriņa, D.Bičkovska, S.Šuriņa, S.Notte, D.Štrodaha, A.Vitjuka, I.Madisone; kcm.M.Kalniņa, R.Vēvere.

V Jāzepa Vītola bērnu un jauniešu koru un vokālo ansambļu konkurss „Lai skan!”: Koris "Skaņa" - Zelta diploms; - ped.I.Graumane, A.Bogdane, kcm.M.Kalniņa.

V Jāzepa Vītola bērnu un jauniešu koru un vokālo ansambļu konkurss „Lai skan!”: Vokālais ansamblis "Skaņa" - Zelta diploms; - ped.I.Graumane, A.Bogdane, kcm.M.Kalniņa.

XXVI Vispārejo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku pūtēju orķestru skate; - skolas pūtēju orķestris - 3.vieta; - dir.P.Pētersons, ped.A.Gailītis, A.Kukuvass, P.Ignatjevs, G.Freibergs, D.Bičkovska, S.Šuriņa, E.Upmale, E.Saulīte.

VII koklētāju ansambļu festivāls “Koklē vēju vanadziņš”: - Nikola Paula Aniņa - Pateicība; - ped.D.Neilande.

Vidzemes novada Vispārējo klavieru konkurss Lielvārdes Mūzikas un mākslas skolā: Katrīna Patrīcija Bāra - III vieta; - ped.M.Kalniņa.

Vidzemes novada Vispārējo klavieru konkurss Lielvārdes Mūzikas un mākslas skolā: Kitija Šarlote Meldere - pateicība; - ped.M.Kalniņa.

Valsts konkursa profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības programmu kopas Stīgu instrumentu spēles II kārta: Daniela Krūmiņa - Atzinība; - ped.A.Vitjuka; kcm.R.Vēvere.

Valsts konkursa profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības programmu kopas Stīgu instrumentu spēles II kārta: Sibilla Zubricka - Atzinība; - ped.D.Štrodaha; kcm.R.Vēvere.

II Latvijas flautas spēles jauno izpildītāju konkurss "Sudraba flauta": Beatrise Helmane - I vieta; - ped.I.Grīnvalde; kcm.M.Kalniņa.

II Latvijas flautas spēles jauno izpildītāju konkurss "Sudraba flauta": Loreta Boļšakova - III vieta; - ped.I.Grīnvalde; kcm.M.Kalniņa.

II Latvijas flautas spēles jauno izpildītāju konkurss "Sudraba flauta": Kristians Grasbergs - Atzinības raksts; - ped.D.Bičkovska; kcm.M.Kalniņa.

II Latvijas flautas spēles jauno izpildītāju konkurss "Sudraba flauta": Endija Bembere, Olga Lungina, Beatrise Šveide - Pateicība; - ped. S.Šuriņa; D.Bičkovska; kcm. M.Kalniņa.

IV Latvijas Mūzikas skolu Kora klašu solo, duetu un trio konkurss „Jūras Zvaigzne”: Augusts Rozenbergs; Kitija Šarlote Meldere; Liene Grāvīte; Madara Apsīte - Pateicība; - ped. A.Bogdane; I.Graumane; kcm. M.Kalniņa.

IV Latvijas Mūzikas skolu Kora klašu solo, duetu un trio konkurss „Jūras Zvaigzne”: Katrīna Križmane; - nominācija "Samtainākais balss tembrs"; - ped. I.Graumane; kcm. M.Kalniņa.Dalība festivālosVIII Kurzemes kamerorķestru festivāls Kandavā: skolas kamerorķestris - diriģents Pēteris Plūme, pedagogi Dace Štrodaha, Anna Vitjuka, Vera Sproģe, Lilita Biezā, Dace Bičkovska, Sanita Šuriņa, Pāvels Ignatjevs, Pēteris Pētersons, Silvija Notte.

Festivāla "Vienoti dažādībā" koncerts LNK biedrības zālē: Terēze Priekule, Sibilla Zubricka, Anna Linda Rūtenberga - ped.D.Akmentiņa, D.Štrodaha, S.Notte; kcm. R.Vēvere.

III Latvijas Orķestru asociācijas festivāla koncerts Vecpiebalgā: skolas kamerorķestris - ped. P.Plūme, D.Štrodaha, A.Linde, A.Vitjuka, L.Biezā, V.Sproģe, I.Madisone, P.Pētersons, A.Kukuvass, A.Gailītis, P.Ignatjevs; kcm. S.Notte.

III Latvijas Orķestru asociācijas festivāla koncerts Cēsīs: skolas kamerorķestris - ped. P.Plūme, D.Štrodaha, A.Linde, A.Vitjuka, L.Biezā, V.Sproģe, I.Madisone, P.Pētersons, A.Kukuvass, A.Gailītis, P.Ignatjevs; kcm. S.Notte.Dalība koncertos LatvijāSadraudzības karnevāls Madlienā: Emma Žernokļejeva, Margarita Prokopenko, Veronika Vilciņa, Loreta Zajaca, Katrīna Liepa, Evelīna Rēdere, Beatrise Šveide, Paula Savicka, Endija Bembere, Liene Grāvīte, Lizete Hanna Hincenberga, Kitija Šarlote Meldere: - ped. M.Kalniņa.

Dalība reģionālajos koncertos


Jūrmalas zonas koncerts "Baltijas akords": Sabīne Mustermane, Katrīna Altenburga, Anna Linda Rūtenberga - ped.B.Niedriņa, S.Notte.

Jūrmalas zonas koncerts klavierspēles audzēkņiem Babītes Mūzikas skolā: Darja Matvējeva, Sabīne Mustermane, Katrīna Altenburga, Anna Linda Rūtenberga - ped.D.Akmentiņa, B.Niedriņa, S.Notte.Dalība novada koncertos / dažādos pasākumosSvētku gājiens bērnu un jauniešu svētkos "Ar vasaru saujā": - Pūtēju orķestris - dir.Pēteris Pētersons, ped. Andris Gailītis, Adrians Kukuvass, Pāvels Ignatjevs, Sanita Šuriņa, Dace Bičkovska, Edīte Upmale.

Mārupes Jauniešu Domes pasākums "Gatsby": - Kamerorķestris - ped. P.Plūme, D.Štrodaha, P.Ignatjevs, V.Sproģe, A.Vitjuka, S.Šuriņa, D.Bičkovska, A.Linde, L.Biezā, P.Pētersons, S.Notte.

Lāčplēša dienai veltīts pasākums: Flautas spēles audzēkņi - ped. S.Šuriņa, kcm.S.Gaide.

Alternatīvās dzejas vakars: Mākslas nodaļas audzēkņi - ped. E.Brese.Dalība skolas konkursāX Taustiņinstrumentu nodaļas rīkotais "Etīžu konkurss": Klavieru nodaļas audzēkņi - ped.B.Niedriņa, I.Bušmane, D.Akmentiņa, S.Docīte, A.Linde, M.Kalniņa, S.Notte.Dalība skolas koncertosStīgu nodaļas koncerts: Kamerorķestris - ped.Lilita Biezā, Anna Vitjuka, Dace Štrodaha, Ingrīda Madisone, Vera Sproģe, Pēteris Plūme, Dace Bičkovska, Sanita Šuriņa, Pāvels Ignatjevs, Guntars Freibergs, Silvija Notte.

Pedagogu Daces Štrodahas un Ingrīdas Madisones audzēkņu koncerts

Pedagogu Edītes Upmales un Madaras Kalniņas audzēkņu koncerts

Skolas Ziemassvētku koncerts: Elizabete Helmane, Beatrise Helmane, Gustavs Bemberis, Darja Haņina, Gustavs Švēdenbergs, Angelina Pjute, Katrīna Bāra, Laura Māsēna, Linda Antiņa, Ulrika Dzene, Elīza Elizabete Dommere, Ivo Marko Spuriņš, Mazais pūtēju orķestris, Agate Grunte, Andra Rāviņa, Stīne Kalvāne, Marta Mržīte, Pēteris Pauls Līde, Agija Dace Bidiņa, Anna Linda Rūtenberga, Aleksandra Meinerte, Agate Meikulāne, Kate Katrīna Kļaviņa, Katrīna Pužule, Katrīna Altenburga, Toms Rožkalns, Pūtēju orķestris - ped.I.Grīnvalde, A.Kukuvass, L.Biezā, G.Fribergs, S.Notte, D.Neilande, A.Vitjuka, S.Šuriņa, A.Gailītis, B.Niedriņa, P.Pētersons, V.Sproģe, A.Gailītis, P.Ignatjevs; kcm. M.Kalniņa, A.Linde, R.Vēvere, I.Lempa.

Sitaminstrumentu nodaļas Ziemassvētku koncerts: Gustavs Švēdenbergs, Laura Valaine, Valters Krīgers, Pēteris Paupers, Hugo Šapis, Mārtiņš Kalējs, Markuss Artis Roze, Patriks Alberts Vanags, Rihards Romietis, Ivo Marko Spuriņš - ped. G.Freibergs, P.Ignatjevs, kcm. R.Vēvere.

Adventa koncerti: Kora klases audzēkņi - ped. I.Graumane, kcm.M.Kalniņa.

Pedagoga Ingrīdas Madisones audzēkņu koncerts: Edvards Bīriņš, Ralfs Dorči, Gunita Ruska.

Draudzības koncerts ar Libereces Mākslas skolu: Skolas kamerorķestris, Angelina Pjute, Terēze Priekule, Miks Kārlis Rožkalns, Anna Linda Rūtenberga; - ped.P.Plūme, D.Štrodaha, A.Vitjuka, V.Sproģe, L.Biezā, I.Madisone, A.Linde, P.Ignatjevs, P.Pētersons, S.Šuriņa, D.Bičkovska, D.Akmentiņa, S.Notte, D.Neilande.

Draudzības koncerts ar Igaunijas skolām - Turi un Paide: skolas kamerorķestris; koklētāju ansamblis; Angelina Pjute; Miks Kārlis Rožkalns; Terēze Priekule; Anna Linda Rūtenberga - ped. P.Plūme, D.Neilande; D.Štrodaha, L.Biezā, I.Madisone, A.Linde, A.Vitjuka, V.Sproģe, S.Šuriņa, D.Bičkovska, P.Ignatjevs, P.Pētersons, D.Akmentiņa, S.Notte.

Koncerts Mācību gadu uzsākot: Angelina Pjute, Terēze Priekule; - ped. D.Akmentiņa; S.Notte.

2016./2017. mācību gadā bildes

2015./2016. mācību gadā bildes

Dalība starptautiskajos konkursos


Dalība Latvijas konkursos

I Latvijas jauno izpildītāju konkurss "Sudraba flauta": Beatrise Helmane, Endija Bembere - Laureāta diploms - 1.vieta; - ped. S.Šuriņa.

I Latvijas jauno izpildītāju konkurss "Sudraba flauta": Linda Antiņa, Laura Cirse, Kristians Grasbergs - Laureāta diploms - 2.vieta; - ped. S.Šuriņa.

I Latvijas jauno izpildītāju konkurss "Sudraba flauta": Taiga Marija Matvejeva, Beatrise Šveide, Kate Katrīna Kļaviņa - Laureāta diploms - 3.vieta; - ped. S.Šuriņa.

I Latvijas jauno izpildītāju konkurss "Sudraba flauta": Olga Lungina - Pateicība; - ped. S.Šuriņa.


Dalība festivālos


Dalība koncertos Latvijā


Dalība reģionālajos koncertos


Dalība novada rīkotajos koncertos


Dalība skolas konkursā


Dalība skolas koncertos

IX Etīžu konkurss: Klavieru nodaļas audzēkņi - Rezultāti - ped. B.Niedriņa, I.Bušmane, D.Akmentiņa, A.Linde, B.Dzeguze, S.Notte.


2014./2015. mācību gadā

Dalība starptautiskajos konkursos

9.Starptautiskā bērnu un jauniešu izstāde "Šodienas stāsti": Marija Skadiņa - I vieta; - ped. M.Matīsa.

42. Starpautiskā bērnu mākslas darbu izstāde Lidicē (Čehija): Amanda Linde - Godaraksts; - ped. A.Zīle.Starptautiskais jauno pianistu konkurss "Mūsdienu klasika" Rīgā: Katrīna Altenburga - pateicība; - ped. B.Dzeguze.

10. Starptautiskais kameransambļu konkurss "Giovanni virtuosi" Alytus (Lietuva): Olga Vitjuka, Ernests Krafts, Kristaps Diūra, Rihards Punculis, Elizas Elizabetes Dommeres, Agrita Eva Kristapsone, Paula Ozoliņa, Indra Muižniece - Laureāta diploms, - ped.B.Niedriņa, S.Notte.

10. Starptautiskais kameransambļu konkurss "Giovanni virtuosi" Alytus (Lietuva): Emīlija Vandere, Elīna Šandarīnova - pateicība par labāko romantisma laikmeta skaņdarba izpildījumu, -ped. S.Notte.

10. Starptautiskais kameransambļu konkurss "Giovanni virtuosi" Alytus (Lietuva): Anna Linda Rūtenberga, Jurģis Namejs Zvejnieks - diploms, - ped. S.Notte.

K.F.Amendas II Starptautiskais mūzikas skolu stīgu instrumentu individuālo izpildītāju un ansambļu konkurss Talsos: Amanda Linde - II vieta; - ped.L.Biezā, kcm. A.Linde.

V Starptautiskais jauno pianistu konkurss “Baltijos gintarėliai” Klaipēdā (Lietuva): Terēze Priekule, Anna Linda Rūtenberga - Diploms; - ped. D.Akmentiņa, S.Notte.

V Starptautiskais jauno pianistu konkurss “Baltijos gintarėliai” Klaipēdā (Lietuva): Emīlija Vandere - Pateicība; - ped. S.Notte.

2. starptautiskais jauno pianistu konkurss - "Musica pianoforte" Prienai (Lietuva): Terēze Priekule, Anna Linda Rūtenberga, Toms Rožkalns - II vieta, - ped.D.Akmentiņa, S.Notte.

2. starptautiskais jauno pianistu konkurss - "Musica pianoforte" Prienai (Lietuva): Emīlija Vandere - III vieta, - ped. S.Notte.

28. Starpautiskajā jauno izpildītāju konkursā "Giovani Talenti" San Bartolomeo al Mare (Itālija): Elīna Dommere, Rihards Punculis - III vieta; - ped. B.Niedriņa.


Dalība Latvijas konkursos

XX Latvijas mūzikas skolu Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkurss: Laura Bembere - I vieta; ped.S.Šuriņa; kcm. M.Kalniņa.

Konkurss "Talants Latvijai - 2014./2015.": Terēze Priekule, Katrīna Altenburga, Toms Rožkalns, Amanda Linde, Kate Katrīna Kļaviņa, Olga Lungina, Nikola Paula Aniņa, Ralfs Namiķis, Laura Bembere - ped.D.Akmentiņa, S.Šuriņa, A.Kukuvass, L.Biezā, D.Neilande, B.Dzeguze, S.Notte. kcm.A.Linde, M.Kalniņa.

V Starptautiskais Brāļu mediņu jauno pianistu konkurss: Terēze Priekule: III vieta; -ped. D.Akmentiņa.

V Starptautiskais Brāļu mediņu jauno pianistu konkurss: Emīlija Vandere: - pateicība; -ped. S.Notte.

Valsts konkurss pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu specialitātē fināls: Kate Katrīna Kļaviņa - II vieta Latvijā, - ped.S.Šuriņa, kcm.M.Kalniņa.

Valsts konkurss pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu specialitātē fināls: Olga Lungina, Laura Bembere - pateicība, - ped.S.Šuriņa, kcm.M.Kalniņa.

V Latvijas mazpilsētu un lauku mūzikas skolu Kokles spēles audzēkņu konkurss: Nikola Paula Aniņa - I vieta; ped. D.Neilande.

III A.Grīnberga jauno ģitāristu konkurss "Kur tad tu nu biji?" veltīts A.Kārkliņam: Ralfs Namiķis - 1.vieta; - ped.A.Kukuvass.

III A.Grīnberga jauno ģitāristu konkurss "Kur tad tu nu biji?" veltīts A.Kārkliņam: Daniela Kristīna Rūtenberga, Matīss Villa, 3.vieta Adrija Silva Kukuvasa - 3.vieta; - ped. I.Āboliņa, .A.Kukuvass.

III A.Grīnberga jauno ģitāristu konkurss "Kur tad tu nu biji?" veltīts A.Kārkliņam: Kristīne Jermakova, Adrija Silva Kukuvasa - Atzinība; - ped.A.Grīnbergs, A.Kukuvass.

K.Štrāla XVI Starptautiskais konkurss - "Jaunais flautists": Kate Katrīna Kļaviņa - II vieta, - ped. S.Šuriņa; kcm. M.Kalniņa.

K.Štrāla XVI Starptautiskais konkurss - "Jaunais flautists": Paula Roznere - II pakāpes diploms, - ped. D.Bičkovska, kcm. M.Kalniņa.

K.Štrāla XVI Starptautiskais konkurss - "Jaunais flautists": Olga Lungina - III pakāpes diploms, - ped.S.Šuriņa; kcm. M.Kalniņa.

Konkurss "Ineses Galanres Talanti 2015": Kate Katrīna Kļaviņa - pateicība; ped.S.Šuriņa, kcm.M.Kaliņa.

Konkurss "Ineses Galanres Talanti 2015": Amanda Linde - pateicība; ped.L.Biezā, kcm.A.Linde.

V Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss pūšaminstrumentu spēles audzēkņiem Ozolniekos: Roberts Nikolajevs - jaunākā dalībnieka tituls, - ped. A.Gailītis. kcm.M.Kalniņa.

V Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss pūšaminstrumentu spēles audzēkņiem Ozolniekos: Beatrise Šveide, Endija Bembere, Šarlote Zveja, Roberts Nikolajevs, Sanija Supe - pateicība, - ped.D.Bičkovska, S.Šuriņa, A.Gailītis. kcm.M.Kalniņa.

XI Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku kokļu anasmabļu skate: koklētāju ansamblis - pateicība; - ped.D.Neilande.

XI Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku orķestru skate: skolas kamerorķestris : Pirmās pakāpes diploms; - dir. M.Bergs, ped. D.Štrodaha, S.Šuriņa, A.Vitjuka, V.Sproģe, D.Bula, L.Biezā, A.Linde, G.Freibergs, P.Ignatjevs, S.Notte.

XI Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku noslēguma koncerta Mežaparka Lielajā estrādē koru konkursa fināls: koris "Skaņa": Zelta diploms; -ped. I.Graumane; kcm. M.Kalniņa.


Dalība festivālos

III Mazās kamermūzikas festivāls: Olga Vitjuka, Ernests Krafts, Kristaps Diūra, Rihards Punculis, Katrīna Altenburga, Emīlija Vandere, Elīna Šandarīnova, Paula Ozoliņa, Indra Muižniece, Anna Linda Rūtenberga, Jurģis Namejs Zvejnieks, Kate Katrīna Kļaviņa, Olga Lungina, - ped. B.Niedriņa, S.Šuriņa, D.Akmentiņa, S.Notte.

III Mazās kamermūzikas festivāls: vijolnieku ansamblis - ped. A.Vitjuka.

V Kurzemes jauniešu kamerorķestru festivāls: skolas kamerorķestris - dir. M.Bergs, ped. D.Štrodaha, S.Šuriņa, A.Vitjuka, V.Sproģe, D.Bula, L.Biezā, A.Linde, G.Freibergs, P.Ignatjevs, S.Notte.


Dalība koncertos Latvijā

Limbažu Mūzikas skolā un Limbažu muzejā: Emīlija Vandere, Anna Linda Rūtenberga, Daniela Rūtenberga, Linda Aniņa, Tīna Dansone - ped. S.Šuriņa, I.Āboliņa, S.Notte.

Draudzības koncerts Priekulē: skolas kamerorķestris - dir. M.Bergs, ped. D.Štrodaha, S.Šuriņa, A.Vitjuka, V.Sproģe, D.Bula, L.Biezā, A.Linde, G.Freibergs, P.Ignatjevs.


Dalība reģionālajos koncertos

Jūrmalas reģiona mūzikas skolu klavieru nodaļu audzēkņu koncerti: Elīza Elizabete Dommere, Katrīna Altenburga, Olga Vitjuka, Laura Zalpētere, Kristaps Diūra, Terēze Priekule, Toms Rožkalns ; - ped.B.Niedriņa, I.Bušmane, D.Akmentiņa, B.Dzeguze.

Dalība pagasta koncertos

Jaunmārupes Bērnudārzā: Taiga Marija Matvējeva, Roberta Gaide, Emīlija Vandere, Katrīna Patrīcija Bāra, Estere Ņeverovska, Elīna Šandarīnova, Linda Aniņa, Zane Zvaigzne - ped. S.Šuriņa, D.Štrodaha, D.Neilande, S.Notte.

Bērnudārzā "Zeltrīti": Valters Gulbis, Laura Liepiņa, Patrīcija Bāra, Anda Puriņa, Beatrise Helmane, Taiga Marija Matvejeve, - ped. S.Šuriņa, D.Neilande, S.Notte.

Dalība skolas konkursā

VIII Etīžu konkurss: Klavieru nodaļas audzēkņi - Rezultāti - ped. B.Niedriņa, I.Bušmane, D.Akmentiņa, A.Linde, B.Dzeguze, S.Notte.

Dalība skolas koncertos


2013./2014. mācību gadā

Dalība starptautiskajos konkursos

XV Starptautiskais jauno izpildītāju konkurss Varallo (Itālija): Elīza Elizabete Dommere - 2 godalga; - ped. B.Niedriņa.XV Starptautiskais jauno izpildītāju konkurss Varallo (Itālija): Rihards Punculis - 3 godalga; - ped. B.Niedriņa.IV Starptautiskais koru konkurss "Kaunas Cantat 2014" Kauņa (LT): - koris "Skaņa" - Sudraba Laureāti / Specbalva par interesantāko programmu - ped. I.Graumane, D.Bula, kcm.S.Notte.II Starptautiskais jauno mūziķu konkurss "Mazas muzikālas mozaikas" Alytus (LT): Katrīna Kate Kļaviņa - Laureāta diploms; - ped. S.Šuriņa, kcm.B.Dzeguze.

II Starptautiskais jauno mūziķu konkurss "Mazas muzikālas mozaikas" Alytus (LT): Anna Linda Rūtenberga - Laureāta diploms; -ped. S.Notte.

II Starptautiskais jauno mūziķu konkurss "Mazas muzikālas mozaikas" Alytus (LT): Paula Lote Ozoliņa - Diploms; -ped.D.Neilande.

II Starptautiskais jauno mūziķu konkurss "Mazas muzikālas mozaikas" Alytus (LT): Jānis Sinka - Diploms; -ped.D.Neilande.

II Starptautiskais jauno mūziķu konkurss "Mazas muzikālas mozaikas" Alytus (LT): Nikola Paula Aniņa - Diploms; -ped.D.Neilande.

II Starptautiskais jauno mūziķu konkurss "Mazas muzikālas mozaikas" Alytus (LT): Paula Ozoliņa - Diploms; -ped. S.Notte.

II Starptautiskais jauno mūziķu konkurss "Mazas muzikālas mozaikas" Alytus (LT): Elizabete Ķerpe - pateicība par piedalīšanos konkursā; -ped. S.Notte.

K.Štrāla XV Starptautiskais konkurss “Jaunais flautists”: Laura Benbere - Atzinības raksts; - ped. S.Šuriņa, kcm.B.Dzeguze.

K.Štrāla XV Starptautiskais konkurss “Jaunais flautists”: Katrīna Kate Kļaviņa - Atzinības raksts; - ped. S.Šuriņa, kcm.B.Dzeguze.

K.Štrāla XV Starptautiskais konkurss “Jaunais flautists”: Olga Lungina - Atzinības raksts; - ped. S.Šuriņa, kcm.B.Dzeguze.

Starptautiskais "Latviešu klaviermūzikas konkurss": Rihards Punculis - I vietas Laureāta diploms, R.Kalsona balva; - ped.B.Niedriņa.

N.Novikas VII Starptautiskajā konkursā: Katrīna Kate Kļaviņa, Olga Lungina, Alise Jurkova, Katrīna Pužule, Svens Linga - III pakāpes Laureāta diploms; ped. S.Šuriņa, D.Akmentiņa.

N.Novikas VII Starptautiskajā konkursā: Laura Bembere, Tīna Sipčenoka, Annija Porša, Darja Baranova - III pakāpes Laureāta diploms; ped. D.Bičkovska.

N.Novikas VII Starptautiskajā konkursā: Paula Roznere, Tīna Bērziņa - II pakāpes Laureāta diploms; ped. ped. D.Bičkovska.

II Starptautiskais konkurss "Sonorum" Kauņa (LT): Katrīna Kate Kļaviņa - II pakāpes Laureāta diplolms; - ped. S.Šuriņa, kcm.B.Dzeguze.

Dalība Latvijas konkursos

Konkurss "Talants Latvijai 2014": Laura Bembere - II pakāpes Laureāta diploms; ped.S.Šuriņa, kcm.B.Dzeguze.

Konkurss "Talants Latvijai 2014": Darja Baranova - III pakāpes Laureāta diploms; ped.D.Bičkovska, kcm.U.Suneps.

Konkurss "Talants Latvijai 2014": Katrīna Kate Kļaviņa - Diplomande; ped.S.Šuriņa, kcm.B.Dzeguze.

IV Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss pūšaminstrumentu spēlē: Katrīna Kate Kļaviņa - I vietas Laureāta diploms; ped. S.Šuriņa, kcm. B.Dzeguze.

IV Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss pūšaminstrumentu spēlē: Olga Lungina - I vietas Laureāta diploms; ped. S.Šuriņa, kcm. B.Dzeguze.

Konkurss "Uzlecošās zvaigznes - 2014": Darja Baranova - III vieta; - ped.D.Bičkovska, kcm. U.Suneps.

Valsts konkurss Stīgu instrumentu spēlē - Fināls: Amanda Linde - Atzinības raksts; ped. Lilita Biezā.

Valsts konkurss Stīgu instrumentu spēlē - II kārta: Amanda Linde - III pakāpes Laureāta diploms; ped. L. Biezā.

Valsts konkurss Stīgu instrumentu spēlē - II kārta: Marta Mežīte - Atzinības raksts; ped. V.Sproģe, kcm. D.Akmentiņa.

Valsts konkurss Stīgu instrumentu spēlē - II kārta: Aleksandra Meinerte - III vietas Laureāta diploms; ped. V.Sproģe, kcm. D.Akmentiņa.

Valsts konkurss Stīgu instrumentu spēlē - II kārta: Pēteris Līde - Atzibības raksts; ped. L.Biezā, kcm. D.Akmentiņa.

XIX Latvijas mūzikas skolu Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkurss : Laura Bembere - II vietas Laureāta diploms; ped. S.Šuriņa, kcm. M.Kalniņa.

XIX Latvijas mūzikas skolu Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkurss : Endijs Ozoliņš - Atzinības raksts; ped. P.Ignatjevs, kcm. S.Notte.

Dalība pagasta koncertos

Izstādes atklāšanai veltīts koncerts: - Sanija Supe, Valdis Pamovskis, Agita Švetere, Pēteris Līde, Katrīna Kate Kļaviņa, Alise Ozola, Katrīna Pužule; - ped. S.Šuriņa, L.Biezā, A.Gailītis; kcm. B.Dzeguze, D.Štrodaha.

Barikāžu atceres dienai veltīts koncerts: - koris "Skaņa", Laura Bembere - ped. I.Graumane, D.Bula, I.Gailīte, A.Gailītis, kcm. S.Notte.

Dalība skolas koncertos

Koncerts PII "Lienīte": - Nikola Paula Aniņa, Laura Liepiņa, katrīna , Agate Grunte, Endija Bembere, Terāze Šveide, Linda Pujāte, Mārtiņš Peniķis, Jānis Sinka, Elīna Šandarinova - ped. D.Štrodaha, A.Kukuvass, D.Neilande, S.Šuriņa, S.Notte, D.Akmentiņa.

Stīgu nodaļas atskaites koncerts: Lija Boridjano, Elīza Bērziņa, Marta Mežīte, Aleksandra Meinerte, Amanda Linde, Pēteris Pauls Līde, Patrīcija Samete, Matīss Villa, Ralfs Namiķis, Katrīna Jermakova, kokļu ansamblis, skolas stīgu orķestris; - ped. L.Biezā, D.Štrodaha, V.Sproģe, D.Neilande, A.Kukuvass, I.Āboliņa, A.Vitjuka, M.Bergs; - kcm. A.Linde.

Koncerts PII "Zeltrīti": - Paula Lote Ozoliņa, Nikola Paula Aniņa, Andra Rāviņa, Liene Zēģele, Vaira Skrebele, Linda Pujāte, Laura Liepiņa, Valters Gulbis - ped. D.Štrodaha, A.Kukuvass, Dita Neilande, Sanita Šuriņa, Silvija Notte.

Skolas mācību gada ievada koncertā: - Darja Baranova, Laura Bembere, Katrīna Kate Kļaviņa, Annija Porša, Olga Lungina, Katrīna Pužule, Alise Jurkova - ped. D.Bičkovska, S.Šuriņa, kcm. M.Kalniņa, S.Notte.

2012./2013. mācību gadā

Dalība Starptautiskajos konkursos

Starptautiskais konkurss St.Pēterburgā "Christmass Wind": Demija Nate Ozoliņa - "1 pakāpes Laureāta dploms" - ped. D.Bičkovska., kcm.Madara Kalniņa.Starptautiskais konkurss St.Pēterburgā "Christmass Wind": Darja Baranova - "Diplomande" - ped. D.Bičkovska., kcm.Madara Kalniņa.IV Starptautiskais J.Kačinska Mūzikas skolas kamermūzikas konkurss: Kristiāna Sekace, Mārtiņš Peniķis, Paula Ozoliņa - "Diplomandi" un "Konkursa sponsoru simpātiju balvas ieguvēji" - ped. S.Šuriņa, P.Ignatjevs, S.Notte.K.Štrāla XIV Starptautiskais konkurss "Jaunais flautists": Demija Nate Ozoliņa - "I vietas Laureāta diploms"- ped. D.Bičkovska., kcm.Madara Kalniņa.K.Štrāla XIV Starptautiskais konkurss "Jaunais flautists": Darja Baranova, Laura Bembere, Katrīna Kate Kļaviņa - "Diplomandes"- ped. D.Bičkovska, S.Šuriņa, kcm.Madara Kalniņa.IX Starptautiskais Kamermūzikas konkurss "Il Giovanni Virtuosi" Alitus: Demija Nate Ozoliņa, Darja Baranova, Laura Bembere, Annija Porša - "1. vietas laureāta diploms"; - ped.D.Bičkovska.IX Starptautiskais Kamermūzikas konkurss "Il Giovanni Virtuosi" Alitus: Elīna Šandarīnova, Anna Volodina, Paula Ozoliņa, Indra Muižniece, Elizabete Anna Kristapsone, Edijs Priedītis, Elīna Martinsone, Oskars Kalniņš-Buks - "Diplomandi"; - ped.S.Notte, I.Bušmane, B.Niedriņa.Konkurss "Šauliai Cantat": - bērnu koris "Skaņa" - "I vieta"- ped. I.Graumane, D.Bula., kcm.A.Linde.

XV Starptautiskais konkurss "Euterpe-2013": Toms Rožkalns - "I vieta"- ped. D.Akmentiņa.III Starptautiskais konkurss Milānā "Piano talents": Rihards Punculis - "III vieta"- ped. B.Niedriņa.Starptautiskais vizuāli plastiskās mākslas projekts „Es dzīvoju pie jūras" : Elīza Meistere - "2. vieta grafikā" - ped.

Starptautiskais vizuāli plastiskās mākslas projekts „Es dzīvoju pie jūras" : Elīza Meistere - "3. vieta zīda apgleznošanā" - ped.M.Karkovska

Starptautiskais vizuāli plastiskās mākslas projekts „Es dzīvoju pie jūras" : Jeļena Šatarova - "3. vieta grafikā" - ped.

Starptautiskais vizuāli plastiskās mākslas projekts „Es dzīvoju pie jūras" : Mare Melnalksne - "3. vieta grafikā" - ped.

Starptautiskais vizuāli plastiskās mākslas projekts „Es dzīvoju pie jūras" : Olga Vitjuka - "3. vieta zīda apgleznošanā" - ped.M.Karkovska

Starptautiskais vizuāli plastiskās mākslas projekts „Es dzīvoju pie jūras" : Ģirts Armaņevs - "Atzinība" - ped.M.KarkovskaStarptautiskais vizuāli plastiskās mākslas konkurss „Dažādā pasaule" : Olga Vitjuka - "II vieta" - ped.M.Karkovska

Dalība Latvijas konkursos

XVIII Latvijas mūzikas skolu Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkurss. - Laura Bembere, Endijs Ozoliņš. - "Dalībnieka sertifikāts" - ped. S.Šuriņa, I.Ruņģis., kcm. M.Kalniņa, S.Notte.

Klavierspēles audzēkņu VALSTS KONKURSU JAUNAIS PIANISTS zona: Oskars Kalniņš-Buks. - "II vietas diploms" - ped. B.Niedriņa.

Klavierspēles audzēkņu VALSTS KONKURSU JAUNAIS PIANISTS zona: Laura Zalpētere. - "Atzinības raksts" - ped. I.Bušmane.

Klavierspēles audzēkņu VALSTS KONKURSU JAUNAIS PIANISTS zona: Toms Rožkalns. - "Atzinības raksts" - ped. D.Akmentiņa.

Klavierspēles audzēkņu VALSTS KONKURSU JAUNAIS PIANISTS republika: Laura Zalpētere, Toms Rožkalns, Oskars Kalniņš-Buks. - "Atzinības raksts" - ped. I.Bušmane. D.Akmentiņa, B.Niedriņa.Koncertcikls - konkurss "Talants Latvijai". - Katrīna Kate Kļaviņa, Marta Mežīte, Laura Bembere, Toms Rožkalns, Endijs Ozoliņš, Edijs Priedītis, Darja Baranova, Klāvs Jankevics, Oskars Kalniņš-Buks, Demija Nate Ozoliņa. . - "2013.g. skolas talantīgākie audzēkņi"- ped. S.Šuriņa, V.Sproģe, D.Akmentiņa, I.Ruņģis, I.Bušmane, D.Bičkovska, L.Biezā, B.Niedriņa., kcm. M.Kalniņa, D.Akmentiņa, S.Notte, B.Niedriņa.Koncertcikls - konkurss "Talants Latvijai". - Demija Nate Ozoliņa. - "1. vieta"- ped.D.Bičkovska, kcm. M.Kalniņa.Koncertcikls - konkurss "Talants Latvijai". - Laura Bembere. - "Diplomande"- ped. S.Šuriņa, kcm. M.Kalniņa.

Koncertcikls - konkurss "Talants Latvijai". - Endijs Ozoliņš. - "Diplomands"- ped.I.Ruņģis, kcm.S.Notte.Koncertcikls - konkurss "Talants Latvijai". - Katrīna Kate Kļaviņa. - "konkursa fināliste"- ped. S.Šuriņa, kcm. M.Kalniņa.

Koncertcikls - konkurss "Talants Latvijai". - Marta Mežīte, Darja Baranova, Oskars Kalniņš-Buks. - "konkursa finālisti"- ped. V.Sproģe, D.Bičkovska, B.Niedriņa., kcm. D.Akmentiņa, M.Kalniņa.

Konkurss "Musica de camera". - Marta Mežīte, Elīna Žaka, Nellija Žaka, Kristiāna Felicita Dankerte, Aleksandra Meinerte, Beāte Desmitniece, . - "Atzinības raksts"- ped. A.Vitjuka, V.Sproģe.; kcm. S.Gaide.

A.Grīnberga jauno ģitāristu konkurss "Kur tad tu nu biji" veltīts A.Kārkliņam: - Ralfs Namiķis, Matīss Villa. - "Atzinības raksts"- ped. A.Kukuvass, A.Grīnbergs.

I Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss vijoļspēles specialitātes audzēkņiem Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolā: Marta Mežīte - "II vieta" - ped.V.Sproģe; kcm. D.Akmentiņa.III Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss pūšaminstrumentu spēlē. - Kate Katrīna Kļaviņa. - "1. vieta" - ped. S.Šuriņa, kcm. M.Kalniņa.

III Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss pūšaminstrumentu spēlē. - Laura Bembere. - "1. vieta" - ped. S.Šuriņa, kcm. M.Kalniņa.

III Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss pūšaminstrumentu spēlē. - Darja Baranova. - "2. vieta" - ped. D. Bičkovska, kcm. M.Kalniņa.

III Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss pūšaminstrumentu spēlē. - Austra Kozuliņa. - "3. vieta" - ped. D. Bičkovska, kcm. M.Kalniņa.

Dalība festivālos

III A.Vivaldi stīgu instrumentu mūzikas festivāls Rīgas 3.MS. - Kristiāna Felicita Dankerte. - "Diploms par veiksmigu piedalīšanos festivālā" - ped. A.Vitjuka., kcm. Ieva Hartmane.II Mazās kamermūzikas festivāls: Demija Nate Ozoliņa, Annija Porša, Laura Bembere, Darja Baranova, Paula Ozoliņa, Indra Muižniece, Elīna Šandarīnova, Anna Volodina, Kristiāna Sekace, Mārtiņš Peniķis, Elizabete Anna Kristapsone, Edijs Priedītis, Svens Linga, Toms Rožkalns, Olga Lungina, Kate Katrīna Kļaviņa, Katrīna Pužule, Alise Jurkova, Anna Zāģere, Laura Elizabete Kvāle, Marta Mežīte, Elīna Žaka, Nellija Žaka, Kristiāna Felicita Dankerte, Beāte Desmitniece, . - "Pateicība par veiksmigu piedalīšanos festivālā" - ped. D.Bičkovska, S.Notte, S.Šuriņa, P.Ignatjevs, I.Bušmane, D.Akmentiņa, V.Sproģe, A.Vitjuka.

I Starptautiskais jauniešu mūzikas festivāls "Avanti!" - Demija Nate Ozoliņa, Annija Porša, Laura Bembere, Darja Baranova - ped.D.Bičkovska, kcm. M.Kalniņa.

Dalība reģionālajos koncertos

Jūrmalas reģiona mūzikas skolu klavieru nodaļu audzēkņu koncerti: Toms Rožkalns, Elizabete Anna Kristapsone, Elīna Martinsone, Dīna Puriņa, Anna Zāģere, Jānis Lejnieks. - "Pateicība par veiksmīgu dalību koncertos" - ped. B.Niedriņa, D.Akmentiņa, I.Bušmane, S.Notte.

Jūrmalas reģiona mūzikas skolu sitaminstrumentu spēles audzēkņu koncerts: Mārtiņš Peniķis, Endijs Ozoliņš, Jonatāns Jāzeps Mažis, Reinis Kristers Skuja .- "Pateicība par veiksmīgu dalību koncertā". - ped. P.Ignatjevs, I.Ruņģis., kcm. S.Notte.Jūrmalas reģiona mūzikas skolu flautas spēles audzēkņu koncerts: Demija Nate Ozoliņa, Darja Baranova, Austra Kozuliņa . - "Pateicība par veiksmīgu dalību koncertā" - ped. D.Bičkovska, kcm. M.Kalniņa.

Pierīgas mūzikas un mākslas skolu audzēkņu ansambļu koncerts: Derja Baranova, Demija Nate Ozoliņa, Laura Bembere, Annija Porša. - "Atzinība par piedalīšanos koncertā". - ped. D.Bičkovska., kcm. Madara Kalniņa.

Koncerts Baltezera baznīcā: - bērnu koris "Skaņa" ped. I.Graumane, D.Bula, kcm. A.Linde.

Koncerts Jaunķemeru baznīcā: - bērnu koris "Skaņa" ped. I.Graumane, D.Bula, kcm. A.Linde.

Dalība pagasta koncertos

Valsts svētku koncerts Jaunmārupes bērnudārzā: Aleksa Gaile, Katrīna Anna Pļaveniece, Nora Ustica, Betija Bandone, Jurģis Namejs Zvejnieks, Matīss Villa, Ralfs Namiķis, Kristiāna Sakace, Monta Lotko, Adrija Silva Kukuvasa, Valdis Pamovskis. - ped.D.Bula, S.Notte, A.Gailītis, A.Kukuvass, V.Sproģe, A.Vitjuka, S.Šuriņa., kcm. S.Notte.

Valsts svētku koncerts Jaunmārupes sākumskolai: Olga Lungina, Kate Katrīna Kļaviņa, Katrīna Pužule, Alise Jurkova, Matīss Villa, Ralfs Namiķis, Adrija Silva Kukuvasa, Marta Mežīte, Pāvels Miļutins, Kristiāna Felicita Dankerte, Endijs Ozoliņš, Jānis Lejnieks, Agita Švetere, "Jaunmārupes bērnu koris". - ped.V.Sproģe, A.Kukuvass, D.Akmentņa, I.Graumane, S.Šuriņa, A.Vitjuka, A.Gailītis, I.Ruņģis., kcm. A.Linde, D.Akmentiņa, I.Bušmane, S.Notte.

Pensionāriem veltīts apsveikums pagasta kultūras namā: Rihards Punculis, Kārlis Bērziņš, Kristiāna , Aleksa Gaile, Elīna Žaka, Kristiāna Sakce, Patrīcija Lipaja. - ped. V.Sproģe, D.Bula, B.Niedriņa, S.Šuriņa, P.Ignatjevs. - kcm. S.Notte.

Katoļu baznīcas dievkalpojumā: Roberts Pladars, Jānis Lejnieks, Anna Zāģere, - ped.D.Akmentiņa, P.Ignatjevs. - kcm. S.Notte.

Labdarības koncerts Golfa laukumā "Viesturi" - Patrīcija Lipaja, Endijs Ozoliņš, Anna Volodina, Elīna Šandarīnova, Anna Rūtenberga, Elizabete Ķērpe, Nils Bērziņš, Toms Rožkalns - ped. S.Šuriņa, S.Notte, I.Ruņģis, D.Akmentiņa.

Dalība skolas konkursā

VI Etīžu konkurss: Klavieru nodaļas audzēkņi - Rezultāti- ped. B.Niedriņa, I.Bušmane, D.Akmentiņa, A.Linde, S.Notte.

Dalība skolas koncertos

Skolas mācību gada ievada koncerts: Demija Nate Ozoliņa, Darja Baranova, Laura Bembere, Annija Porša, -ped. D.Bičkovska.

Skolas direktores Daces Štrodahas jubilejas apsveikuma koncerts: Elīna Žaka, Kristiāna Dankerte, Nellija Žaka, Aleksandra Meinerte, Endijs Ozoliņš, Demija Nate Ozoliņa, Pēteris Līde, Oskars Kalniņš-Buks, - ped. V.Sproģe, B.Niedriņa, D.Bičkovska, A.Vitjuka, L.Biezā, I.Ruņģis. - kcm. I.Hartmane, M.Kalniņa, S.Notte.

Skolas Ziemassvētku koncerts: Oskars Kalniņš-Buks, Kaspars Molls, Klāvs Jankevics, Marta Mežīte, Olga Lungina, Kate Katrīna Kļaviņa, Katrīna Pužule, Alise Jurkova, Loreta Ortmane, Pēteris Līde, Elīna Žaka, Kristiāna Dankerte, Nellija Žaka, Aleksandra Meinerte, Beāte Desmitniece, Daniela Krūmiņa, Kristaps, Sabīne, Kristīne, Rihards, DanielaPallo, Ēriks Kristsons, Kristiāns Daniels Krievkalns, Ralfs Namiķis, Darja Baranova, Demija Nate Ozoliņa, Toms Rožkalns, Laura Zalpētere, Rihards Punculis, - ped. B.Niedriņa, I.Apine, L.Biezā, D.Akmentiņa, I.Bušmane, D.Bičkovska, V.Sproģe, I.Ruņģis, A.Vitjuka, S.Šuriņa, D.Bula, A.Kukuvass. - kcm. D.Akmentiņa, M.Kalniņa, I.Hartmane, S.Notte.Mārupes apaļo jubileju senioru godināšanas pasākums: Elīza Dāldere, Klāss Kauliņš, Kristiāna Indrikova - ped.L.Biezā, D.Štrodaha, Ieva Apine; kcm. B.Niedriņa, I.Bušmane.

Koncerts - "Iepazīšanās ar mūzikas instrumentiem": Nils Bērziņš, Kate Katrīna Kļaviņa, Olga Lungina, Elīna Šandarīnova, Anna Volodina, Amanda, Beāte, Anna Rūtenberga, Austra Kozuliņa, - ped.I.Ruņģis, S.Šuriņa, S.Notte, L.Biezā, A.Gailītis, D.Neilande, D.Bičkovska; kcm. M.Kalniņa, A.Linde, S.Notte.

2010./2012. mācību gadā

Dalība starptautiskajos konkursos

Starptautiskais konkurss "Euterpe" Coroto: Elīna Martinsone, Oskars Kalniņš-Buks - "Laureātu diploms" - ped.B.Niedriņa.Starptautiskais konkurss "Euterpe" Coroto: Oskars Kalniņš-Buks - "II pakāpes diploms" - ped.B.Niedriņa.Starptautiskais konkurss "Musical de France" Parīzē: Ernests Krafts - "I pakāpes diploms" - ped.B.Niedriņa.

Starptautiskais konkurss "Musical de France" Parīzē: Rihards Punculis - "I pakāpes diploms"; "Izdevniecības H.Lemoine balva" - ped.B.Niedriņa.

Starptautiskais konkurss "Musical de France" Parīzē: Rihards Punculis, Ernests Krafts - "I pakāpes diploms" - ped.B.Niedriņa.

 

Utenas klavieru ansambļu konkurss "Muzikines Akomirkos": Anna Elīza Zāģere, Laura Elizabete Kvāle. - "Diploms par piedalīšanos konkursā" - ped. D.Akmentiņa, S.Notte.Alytaus Starptautiskais kamermūzikas konkurss "Gionavi Virtuosi": Annija Porša, Darja Baranova, Demija Nate Ozoliņa, Rūta Sīpola, Elizabete Anna Kristapsone, Edijs Priedītis. -"Laureāta I vietas diploms" - ped. D.Bičkovska, I.Bušmane.Alytaus Starptautiskais kamermūzikas konkurss "Gionavi Virtuosi": Anna Elīza Zāģere, Laura Elizabete Kvāle . - "Pateicība par dalību konkursā" - ped. S.Notte.Alytaus Starptautiskais jauno izpildītāju konkurss "Muzikālie akvareļi": Toms Rožkalns -"II vieta"; "Diploms par artistiskāko priekšnesumu" - ped. D.Akmentiņa.

Alytaus Starptautiskais jauno izpildītāju konkurss "Muzikālie akvareļi": Māriņš Peniķis -"Diplomands" - ped. P.Ignatjevs. - kcm. S.Notte.

Utenas Starptautiskais jauno izpildītāju konkurss "Mazie talanti": Māriņš Peniķis -"Diplomands" - ped. P.Ignatjevs. - kcm. S.Notte.

Utenas Starptautiskais jauno izpildītāju konkurss "Mazie talanti": Jonatāns Jāzeps Mažis -"Diplomands" - ped. P.Ignatjevs. - kcm. S.Notte.

Utenas Starptautiskais jauno izpildītāju konkurss "Mazie talanti": Reinis Kristers Skuja -"Diplomands" - ped. P.Ignatjevs. - kcm. S.Notte.VII Starptautiskais Mocarta pianistu konkurss Romā: Toms Rožkalns - "Pateicība par piedalīšanos konkursā" - ped. D.Akmentiņa

XII K.Štrāla Starptautiskais konkurss "Jaunais flautists": Austra Elza Kozuliņa - "Atzinības raksts" - ped. D.Bičkovska. kcm. D.Akmentiņa.

XII K.Štrāla Starptautiskais konkurss "Jaunais flautists": Demija Nate Ozoliņa - "Atzinības raksts" - ped. D.Bičkovska. kcm. D.Akmentiņa.

XII K.Štrāla Starptautiskais konkurss "Jaunais flautists": Darja Baranova - "II pakāpes diploms" - ped. D.Bičkovska. kcm. D.Akmentiņa.

XII K.Štrāla Starptautiskais konkurss "Jaunais flautists": Rūta Sīpola - "I pakāpes diploms" - ped. D.Bičkovska. - kcm. D.Akmentiņa.XIII K.Štrāla Starptautiskais konkurss "Jaunais flautists": Darja Baranova - "Diploms" - ped. D.Bičkovska. - kcm. D.Akmentiņa.

XIII K.Štrāla Starptautiskais konkurss "Jaunais flautists": Demija Nate Ozoliņa - "Diploms" - ped. D.Bičkovska. - kcm. D.Akmentiņa.

XIII K.Štrāla Starptautiskais konkurss "Jaunais flautists": Laura Bembere - "Diploms" - ped. S.Šuriņa. - kcm. A.Linde.

VI N.Novikas Starptautiskais Mazās kamermūzikas konkurss: Elizabete Anna Kristapsone, Edijs Priedītis, Ernests Krafts, Rihards Punculis, Indra Muižniece, Paula Ozoliņa, Demija Nate Ozoliņa, Darja Baranova, Annija Porša, Laura Bembere, Elīna Saulīte, Krista Kristapsone, Elīna Krievkalne, Paula Helēna Letiņa, Toms Rožkalns, Svens Linga, Elīna Martinsone, Oskars Kalniņš-Buks - Rezultāti - ped. I.Bušmane, D.Bičkovska, D.Akmentiņa, B.Niedriņa, S.Notte.

I Starptautiskais pianistu - zēnu konkurss klavierspēlē "Spēlē zēni": Oskars Kalniņš-Buks - "Atzinības raksts par veiksmīgu piedalīšanos konkursā" - ped. B.Niedriņa.I Starptautiskais pianistu - zēnu konkurss klavierspēlē "Spēlē zēni": Toms Rožkalns - "Atzinības raksts par veiksmīgu piedalīšanos konkursā" - ped. D.Akmentiņa.Starptautiskais klavieransambļu festivāls-konkurss Valgā: Laura Kvāle, Anna Zāģere, Patrīcija Adītāja, Sendija Adītāja, Elīna Martinsone, Oskars Kalniņš-Buks, Karīna Ķemere, Regīna Balode. - ped. S.Notte, B.Niedriņa.II Starptautiskais Vizuāli plastiskās mākslas konkurss "Es dzīvoju pie jūras": -8 Starptautiskā bērnu un jauniešu mākslas izstāde "Iekāp Rīgas mākslā": - Patrīcija Lidere - "diploms" par G.Muižnieks "Saulē" labāko interpretāciju - ped.Dalība Latvijas konkursos

Komponista A.Altmaņa dziesmu konkurss "Ulbrokas vālodzīte": Aurika Košina - "Laureāta diploms" - ped. D.Bula, kcm.I.HartmaneI mūzikas skolu konkurss - festivāls kora klases audzēkņiem solo dziedāšanā "Jūrmala 2012": Aurika Košina - "II vieta" - ped. D.Bula, kcm. A.Linde.I mūzikas skolu konkurss - festivāls kora klases audzēkņiem solo dziedāšanā "Jūrmala 2012": Aleksa Gaile - "Atzinības raksts". - ped. D.Bula, kcm. A.Linde.I mūzikas skolu konkurss - festivāls kora klases audzēkņiem solo dziedāšanā "Jūrmala 2012": Katrīna Pļavniece - "Atzinības raksts". - ped. D.Bula, kcm. A.Linde.Jauno vijolnieku un čellistu konkurss "Itāļu vecmeistari jaunatnei": Klāvs Jankevics - "Pateicība par piedalīšanos konkursā" - ped. L.Biezā. - kcm.B.Niedriņa.

Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu pūšaminstrumentu konkurss-festivāls Ozolniekos: Demija Nate Ozoliņa - "I pakāpes diploms" - ped. D.Bičkovska. - kcm. D.Akmentiņa.

Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu pūšaminstrumentu konkurss-festivāls Ozolniekos: Darja Baranova - "Atzinības raksts" - ped. D.Bičkovska. - kcm. D.Akmentiņa.

Dalība zonālajos konkursos

Pierīgas skolu koru atlases skate "Mēs pilsētai ceRīgai": Jaunmārupes bērnu koris - "I pakāpes diploms" - ped. Inga Graumane, kcm.Aija Linde.Dalība Latvijas festivālos

I Mazās kamermūzikas festivāls Mārupē:II Kokļu mūzikas festivāls "Gaismas ceļā": - "Atzinības raksts" - ped. D.Neilande.Dalība starptautiskajos festivālos

Valgas Starptautiskais klavieru ansambļu festivāls: Annija Skudra, Ieva Silkāne. - "Pateicība par ļoti labu priekšnesumu" - ped. D.Akmentiņa, S.Notte.Dalība reģionālajos festivālos

Jūrmalas MVS zonas stīgu nodaļas audzēkņu koncerts: Aleksandra Meinerte - "Atzinības raksts par piedalīšanos koncertā" - ped.V.Sproģe.Pierīgas Mūzikas un mākslas skolu festivāls: Darja Baranova, Demija Nate Ozoliņa, Annija Porša, Laura Bembere, Elizabete Anna Kristapsone, Endijs Priedītis. - "Profesionālākais priekšnesums" - ped. D.Bičkovska, I.Bušmane.Kokļu mūzikas festivāls "Gaismas ceļā": - ped. D.Neilande.

Dalība skolas konkursos

IV Etīžu konkurss: Klavieru nodaļas audzēkņi - ped. B.Niedriņa, I.Bušmane, D.Akmentiņa, A.Linde, I.Hartmane, S.Notte.

V Etīžu konkurss: Klavieru nodaļas audzēkņi - Rezultāti- ped. B.Niedriņa, I.Bušmane, D.Akmentiņa, A.Linde, I.Hartmane, S.Notte.

Dalība reģionālajos koncertos

Jūrmalas reģiona mūzikas skolu klavieru nodaļas audzēkņu koncerts veltīts L.Bethovena klaviermūzikai: Regīna Balode, Jūlija Poliektova, - "Atzinība par veiksmīgu dalību koncertā" - ped. B.Niedriņa, S.Notte.Jūrmalas reģiona mūzikas skolu klavieru nodaļas audzēkņu koncerts veltīts A.Hačaturjana, S.Prokofjeva, K.Debisī klaviermūzikai: Jūlija Poliektova, Edijs Priedītis, Elizabete Kristapsone, Toms Rožkalns, Žanete Pužule, - ped. B.Niedriņa, I.Bušmane, D.Akmentiņa.Jūrmalas reģiona mūzikas skolu stīgu instrumentu spēles audzēkņu koncerts: Aleksandra Meinerte, Elīna Žaka, Kristiāna Felicita Dankerte - "Atzinība par veiksmīgu dalību koncertā" - ped. V.Sproģe, A.Vitjuka. - kcm.D.Akmentiņa.

Jūrmalas reģiona mūzikas skolu klavieru nodaļas audzēkņu koncerts veltīts A.Hačaturjana, S.Prokofjeva un K.Debisī klaviermūzikai: Toms Rožkalns, Oskars Kalniņš-Buks, Edijs Priedītis, Elīna Martinsone - "Atzinība par veiksmīgu dalību koncertā" - ped. D.Akmentiņa, B.Niedriņa, I.Bušmane.Jūrmalas reģiona Flautas klašu audzēkņu draudzības koncerti: Demija Nate Ozoliņa, Darja Baranova, Annija Porša, Laura Bembere, Paula Helēna Letiņa, Elizabete Anna Kristapsone, Edijs Priedītis - ped. I.Bušmane, D.Bičkovska.Dalība skolas koncertos

Draudzības koncerts ar Em.Dārziņa Mūzikas vidusskolas čella klases audzēkņiem: Klāvs Jankevics, Elīna, Jankevics. - ped. L.Biezā. - kcm. S.Notte.Valsts svētku koncerts Jaunmārupes bērnudārzā: Marta Mežīte, Svens Linga, Ralfs Namiķis, Aleksa Gaile, Annija Gulbe, Valdis Pamovskis, Amanda Linde, Katrīna Malacānova, - ped. D.Bula, S.Šuriņa, D.Akmentiņa, V.Sproģe, L.Biezā., kcm.D.AkmentiņaAdventes ieskandināšanas koncerts: skolēnu koris, ansamblis un solisti - ped.I.Graumane., kcm. A.Linde.

2008./2010. mācību gadā

Dalība starptautiskajos konkursos

Parīzes pianistu konkurss "Concours Musical de France": Elīna Martinsone, Oskars Kalniņš-Buks. - "Konkursa diplomandi" - ped. B.Niedriņa.

Parīzes pianistu konkurss "Concours Musical de France": Oskars Kalniņš-Buks. - "II medaļas diplomands" - ped. B.Niedriņa.

San Bartalomeo al Mare XXIV pianistu konkurss "Giovani Talenti": Jūlija Poliektova, Katrīna Majaneice. - "III pakāpes diploms kategorijā A dueti" - ped. B.Niedriņa.

San Bartalomeo al Mare XXIV pianistu konkurss "Giovani Talenti": Oskars Kalniņš-Buks. - "III pakāpes diploms solo kategorijā" - ped. B.Niedriņa.

Starptautiskais klavieru ansambļu konkurss "Muzikines Akimirkos 2008" : Katrīna Buravcova, Annija Skudra. - "Pateicība par lielisku programmas izpildījumu", "konkursa diplomandes" - ped. S.Notte.Starptautiskais klavieru ansambļu konkurss "Muzikines Akimirkos 2008" : Jūlija Poliektova, Katrīna Majeniece.. - "konkursa diplomandes" - ped. B.Niedriņa.Starptautiskais klavieru ansambļu konkurss "Muzikines Akimirkos 2008": Regīna Balode, Karīna Ķemere. - "Paeicība par piedalīšanos konkursā" - ped. S.Notte.

Siguldas XIX Starptautiskais jauno mūziķu konkurss "Sigulda 2009" : Annija Skudra. - "Atzinība par rezultatīvu sniegumu" - ped. S.Notte.

Parīzes pianistu konkurss "Concours Musical de France": Oskars Kalniņš-Buks. - "3. pakāpes diploms solo kategorijā" - ped. B.Niedriņa.

Parīzes pianistu konkurss "Concours Musical de France": Oskars Kalniņš-Buks, Elīna Martinsone . - "1. pakāpes diploms, izdevniecības Combre balva kategorijā Debutant piano 4 mains" - ped. B.Niedriņa.

Parīzes pianistu konkurss "Concours Musical de France": Oskars Kalniņš-Buks . - "2. pakāpes diploms kategorijā Moyen, Supérieur" - ped. B.Niedriņa.

IV Starptautiskais mazās kamermūzikas konkurss: Elīna Martinsone, Oskars Kalniņš-Buks - "III pakāpes diploms" - ped. B.Niedriņa.

IV Starptautiskais mazās kamermūzikas konkurss: Linda Liepiņa, Ieva Silkāne. - "III pakāpes diploms" - ped. B.Niedriņa.

IV Starptautiskais mazās kamermūzikas konkurss: Nadežda Čistjakova, Ninella Fedotova. - "Atzinība par viena skaņdarba veiksmīgu izpildījumu" - ped. I.Bušmane.

IV Starptautiskais mazās kamermūzikas konkurss: Jūlija Poliektova, Katrīna Majeniece. - "Pateicība par piedalīšanos konkursā" - ped. B.Niedriņa.

IV Starptautiskais mazās kamermūzikas konkurss: Katrīna Buravcova, Annija Skudra. - "Pateicība par piedalīšanos konkursā" - ped. S.Notte.

IV Starptautiskais mazās kamermūzikas konkurss: Sendija Adītāja, Patrīcija Adītāja. - "Pateicība par piedalīšanos konkursā" - ped. S.Notte.

IV Starptautiskais mazās kamermūzikas konkurss: Regīna Balode, Karīna Ķemere. - "Pateicība par piedalīšanos konkursā" - ped. S.Notte.

V N.Novikas Starptautiskais Mazās kamermūzikas konkurss: Elizabete Anna Kristapsone, Edijs Priedītis, Ernests Krafts, Rihards Punculis, Demija Nate Ozoliņa, Annija Skudra, Ieva Silkāne, Darja Baranova, Annija Porša, Laura Bembere, Elīna Saulīte, Rūta Sīpola Krista Kristapsone, Elīna Martinsone, Oskars Kalniņš-Buks, Elīna Krievkalne, Paula Helēna Letiņa, Toms Rožkalns, Svens Linga. - Rezultāti - ped. I.Bušmane, D.Bičkovska, D.Akmentiņa, B.Niedriņa, S.Notte.

K.Štrāla X Starptautiskais kunkurss "Jaunais flautists": Austra Elza Kozuliņa - "I pakāpes diploms" - ped. D.Bičkovska. kcm. D.Akmentiņa.

K.Štrāla X Starptautiskais kunkurss "Jaunais flautists": Elīna Saulīte. - "Atzinība" - ped. D.Bičkovska. kcm. D.Akmentiņa.

XIV Starptautiskais klavieransambļu festivāls Valgā: Linda Liepiņa, Ieva Sikāne, Katrīna Buravcova, Annija Skudra, Karīna Ķemere, Regīna Balode. - "Pateicība par piedalīšanos" - ped. S.Notte.XIV Starptautiskais klavieransambļu festivāls Valgā: Linda Liepiņa, Ieva Sikāne. - "Atzinības raksts par veiksmīgu viena skaņdarba izpildījumu" - ped. D.Akmentiņa.

VI Pasaules bērnu mākslas izstāde - konkurss "Kinder - Kunst - Museum" Berlīnē: Elīna Krimele, Lauma Purmale, Angelīna Jakovļeva, Elīza Blūma, Ieva Daukste, Anete Pamovska, Valdis Pamovskis. - ped. I.Markēviča.

37 Starptautiskais Bērnu mākslas konkurss Lidicē 2009: Rūta Sīpola, Tīna Bērziņa, Anna Orleāne, Ulrika Eglīte, Anete Apsīte, Gints Enests Bauda, Alise Kuzņecova, Patrīcija Lipaja, Monta Bubuce, Sabīne Džindža, Mārtiņš Plāters, Dāvids Bērziņš, Patrīcija Lidere, Edīte Strēle, Annija Hanzovska, Ieva Daukste, Paulīne Rozenberga, Valdis Pamovskis, Austra Ciša. ped. M.Karkovska, I.Markēviča.

37 Starptautiskais Bērnu mākslas konkurss Lidicē 2009: Jānis Lauskis - "Godaraksts" - ped.M.Karkovska.

Dalība Latvijas konkursos

Valsts konkurss "Jaunais pianists" : Oskars Kalniņš-Buks. - "Atzinības raksts par piedalīšanos konkurs II kārtā" - ped. B.Niedriņa.

Valsts konkurss "Jaunais pianists" : Elīna Martinsone. - "Atzinības raksts par piedalīšanos konkursa II kārtā" - ped. B.Niedriņa.

Valsts konkurss "Jaunais pianists" : Annija Skudra. - "Diploms par III vietu konkursa II kārtā" - ped. S.Notte.Valsts konkurss akordeona spēlē : Anna Žaka. - "Atzinības raksts par piedalīšanos konkursa II kārtā" - ped. P.Ignatjevs.

Valsts konkurss klavieru duetiem II kārta: Jūlija Poliektova, Katrīna Majeniece. - "II vietas diploms" - ped.B.Niedriņa.

Valsts konkurss klavieru duetiem II kārta: Linda Liepiņa, Ieva Silkāne. - "II vietas diploms" - ped. D.Akmentiņa.

Valsts konkurss klavieru duetiem II kārta: Regīna Balode, Karīna Ķemere, Katrīna Buravcova, Annija Skudra. - "Pateicība par piedalīšanos konkursa II kārtā" - S.Notte.

Valsts konkurss klavieru duetiem fināls: Jūlija Poliektova. - "III vietas diploms" - B.Niedriņa.

Valsts konkurss klavieru duetiem fināls: Linda Liepiņa, Ieva Silkāne. - "Pateicība par piedalīšanos konkursa finālā" - D.Akmentiņa.

J.Vītola I Latvijas mūzikas skolu koru un ansambļu konkurss: Vokālais ansamblis - "Pateicība par piedalīšanos" - ped.I.Graumane. - kcm.S.Gaide.

XII Mazo mūzikas skolu konkurss par E.Dārziņa prēmiju pūšminstrumentu spēles specialitātē: Rūta Sīpola. - "III vieta" - ped. Vita Zemture. - kcm. A.Linde.

XII Mazo mūzikas skolu konkurss par E.Dārziņa prēmiju pūšminstrumentu spēles specialitātē: Elīna Saulīte, Austra Kozuliņa. - "Atzinība par piedalīšanos konkursā" - ped. D.Bičkovska. - kcm. D.Akmentiņa.

Dalība reģionālajos koncertos

Jūrmalas reģiona mūzikas skolu klavieru nodaļas audzēkņu koncerts veltīts P.Čaikovska klaviermūzikai: Annija Skudra. - "Atzinība par dalību koncertā" - ped. S.Notte.

Jūrmalas reģiona mūzikas skolu klavieru nodaļas audzēkņu koncerts veltīts P.Čaikovska "Bērnu albūma" un "Gadalaiki" atskaņojumam: Ieva Silkāne, Katrīna Buravcova, Jūlija Poliektova, Žanete Pužule, Sendija Adītāja, Parīcija Adītāja, Linda Liepiņa, Regīna Balode, Karīna Ķemere, Annija Skudra. - "Diploms par dalību koncertā" - ped. D.Akmentiņa, S.Notte, B.Niedriņa, I.Hartmane.Jūrmalas reģiona mūzikas skolu klavieru nodaļas audzēkņu koncerts veltīts R.Šūmaņa "Albūms jaunatnei" : Annija Skudra, Regīna Balode, Ninella Fedotova, Nadežda Čistjakova, Ieva Silkāne, Sendija Adītāja, Patrīcija Adītāja, Linda Liepiņa, Žanete Pužule. - "Diploms par dalību koncertā" - ped. S.Notte, I.Bušmane, D.Akmentiņa.

Sadraudzības koncerts ar Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolu: Ninella Fedotova, Rihards Skadiņš, Austra Kozuliņa, Annija Skudra, Juliāna Kokoreviča, Patrīcija Lipaja, Elīna Saulīte, Anna Kokorēviča. - ped. I.Bušmane, S.Notte, D.Bičkovska, S.Gaide, I.Āboiņa.

Ziemassvētku koncerts Rīgas 69.vidusskolā: Linda Eliāse, Ieva Pikse, Annija Skudra, Katrīna Buravcova, - ped. I.Graumane, V.Sproģe, M.Bergs, S.Notte.Jūrmalas Reģiona mūzikas skolu orķestru, ansambļu un koru koncerts: MMMS orķestris, Annija Skudra, vokālais ansamblis - ped.M.Bergs, I.Graumane, S.Notte. - kcm. S.Gaide.

Dalība pagasta konkursos

Mārupes pagasta vizuāli plastiskās mākslas izstāde - konkurss "Sniegpārsliņas": Anete Pamovska - "Diplomande" - ped. J.Grosberga.

Mārupes pagasta vizuāli plastiskās mākslas izstāde - konkurss "Zaķi sanesa raibas oliņas": Elizabete Blūma - "Diplomande" - ped.J.Grosberga.

Mārupes pagasta vizuāli plastiskās mākslas izstāde - konkurss "Zaķi sanesa raibas oliņas": Angelīna Jakovļeva - "Diplomande" - ped.J.Grosberga.

Dalība pagasta koncertos

Valsts svētku koncerts Jaunmārupes Sākumskolā: Jēkabs Tutiņš, Kristīne Liliāna Tomele, Niklāvs Libers, Rihards Skadiņš, Annija Porša, Mikus Zupiņš, Katrīna Paula Kaņepe, Evita Kraukle, Sendija Adītāja, Patrīcija Adītāja, Elīna Žaka, Vera Žaka, Anna Žaka. - ped. I.Āboliņa, D.Neilande, I.Ruņģis, D.Bičkovska, A.Gailītis, A.Roze, V.Sproģe, S.Notte, I.Graumane. - kcm. D.Akmentiņa, S.Gaide, S.Notte.

1.Adventei veltīts koncerts Mārupes kultūras namā: MMMS orķestris, MMMS koris - dir. M.Bergs, I.Graumane.

Ziemassvētku koncerts bērnudārzā "Lienīte": - Toms Rožkalns, Megija Elizabete Ruņģe, Patrīcija Vecvagare, Katrīna Muška, Rūdolfs Podzis, Ketia Prohorova, Aleksandra Meinerte, Matīss Zēģele, Tīna Bērziņa, Rūta Podze. - ped.D.Akmentiņa, D.Bula, S.Notte, V.Sproģe, P.Ignatjevs, S.Notte, I.Ruņģis, D.Neilande, I.Āboliņa., kcm. S.Notte.

Ziemassvētku koncerts Skultes Sākumskolā: - Patrīcija Adītāja, Sendija Adītāja, Patrīcija Lipaja, Reinis Kristers Skuja, Laura Kvāle, Rūdolfs Podzis, Pēteris Bērziņš, Elīna Žaka, Ivo Silnieks, Elīna Žaka, Agita Švetere, Reinis Kalnarājs. - ped. S.Notte, S.Šuriņa, P.Ignatjevs, I.Āboliņa, V.Sproģe, A.Gailītis, A.Roze. kcm. S.Notte.Dalība skolas konkursā

II Etīžu konkurss: Klavieru nodaļas audzēkņi - Rezultāti - ped. B.Niedriņa, I.Bušmane, D.Akmentiņa, I.Hartmane, S.Notte,

Dalība koncertos

N.Novikas piemiņas koncerts LB "Zelta zālē": - Ieva Silkāne, Annija Skudra - ped.D.Akmentiņa, S.Notte.

Dalība skolas koncertos

Apvienotā flautistu kora koncerts: - Juliāna Kokoreviča, Patrīcija Lipaja, Elīna Saulīte, Anna Kokorēviča, Austra Kozuliņa. - ped. D.Bičkovska.

Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu audzēkņu koncerts: Demija Nate Ozoliņa, Lote Kauliņa, Agita Švetere, Darja Barānova, Ēriks Kristsons, Annija Porša, Reinis Kristers Skuja, Juliāna Kokoreviča, Elizabete Andersone, Kristaps Buķis, Laura Bembere, Didzis Kikusts, Niklāvs Liberts, Rūta Sīpola, Bruno Birkamnis, Patrīcija Lipaja, Mikus Emīls Zupiņš, Dita Bistere, Valters Mekša, Elīza Indrikova, Artūrs Brants, Krista Kristapsone, Elina Krievkalne, Austra Kozuliņa. - ped. D.Bičkovska, - kcm.D.Akmentiņa, A.Linde, I.Bušmane, S.Notte.

Ziemassvētku koncerts: Tīna Bērziņa, Kristīne Liliāna Tomele, Irbe Andike Lazda, Rūta Sīpola, Edija Priedītis, Linda Eliāse, Ieva Pikse, Emīls Lejnieks, Oskars Liepiņš, Austra Kozuliņa, Elīna Saulīte, Dita Bistere, Anna Kokoreviča, Annija Skudra. - ped.S.Gaide, D.Neilande, I.Bušmane, V.Sproģe, D.Akmentiņa, A.Roze, D.Bičkovska, I.Graumane, M.Bergs, S.Notte. - kcm.S.Gaide, D.Akmentiņa.

Vokālās mūzikas koncerts kopā ar Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolas kori: MMMS koris, ansamblis - ped. I.Graumane. - kcm. S.Gaide.

V.Salaka autorkoncerts: Agita Reķe, Solvita Veisa, Ninella Fedotova, Elīna Saulīte, Annija Skudra, Tīna Bērziņa, - ped.D.Neilande, I.Bušmane, S.Šuriņa, S.Notte.Skolas atskaites koncerts: Kristīne Tomele, Toms Rožkalns, Aleksandra Meinerte, Reinis Kristers Kalnarājs, Artūrs Dreimanis, Emīls Grietēns, Klāss kauliņš, Jēkabs Tutiņš, Jānis Sīpols, Laine Bērziņa, Rūta Sīpola, Elīna Martinsone, Austra Kozuliņa, Anna Žaka, Elīza Dāldere, Elīna Saulīte, Grieta Sīpla, Lauma Konkoreviča, Dāvis Bareika, Jūlija Pliektova, Anna Kokoreviča, Elīna Saulīte, Dāvis Bareika, skolas orķestris. - ped. D.Neilande, D.Akmentiņa, I.Ruņģis, I.Āboliņa, D.Bičkovska, V.Zemture, P.Ignatjevs, I.Graumane, S.Gaide. - kcm. D.Akmentiņa, A.Linde,S.Gaide, S.Notte. - ped.

"Asfalta diena" -2009. gada abiturientu koncerts: Rēzija Adītāja, Baiba Saulīte, Santa Vertele, Edgars Sjakste, Lauma Kokoreviča, Sabīne Rožicka, Dāvis Bareika, Anna Kokoreviča, Kristaps Priede. - ped. I.Bušmane, V.Zemture, I.Āboliņa, B.Niedriņa, I.Ruņģis, D.Bičkovska, A.Grīncergs, A.Gailītis. - kcm. A.Linde, I.Bušmane, S.Notte, D.Akmentiņa.

2009.gada svētku koncerts veltīts LR proklamēšanas gadadienai: - ped., kcm.

Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļas audzēkņu koncerts: Demija Nate Ozoliņa, Lote Kauliņa, Agita Švetere, Darja Baranova, Ēriks Kristsons, Annija Porša, Reinis Kristers Skuja, Juliāna Kokareviča, Elizabete Andersone, Kristaps Buķis, Laura Bembere, Didzis Kikusts, Niklāvs Pauls Libers, Elīna Saulīte, Anna Kokoreviča, Dāvis Bareika, Krista Kristapsone, Baiba Saulīte, Edgars Sjakste. - ped.D.Bičkovska, A.Gailītis, I.Ruņģis., kcm.D.Akmentiņa, I.Bušmane, S.Notte, A.Linde.
2006./2008. mācību gadā
Dalība starptautiskajos konkursos


Francijas konkurss "Concours Musical de France":Jūlija Poliektova, Katrīna Majeniece. - "Grand Prix" galvenā balva kategorija "Preparatoire piano 4 mains". - ped. B.Niedriņa

Utenas jauno pianistu konkurss "Mažieji talentai 2008" : Oskars Kalniņš-Buks. - "Diploms solo kategorijā" - ped. B.Niedriņa.

Utenas jauno pianistu konkurss "Mažieji talentai 2008" : Elīna Martinsone. - "Diploms solo kategorijā" - ped. B.Niedriņa.XVIII Starptautiskais jauno mūziķu konkurss "Sigulda 2008": Annija Skudra - "Atzinība par rezultatīvu sniegumu" - ped. S.Notte.II Mazās kamermūzikas konkurss: Nineļa Fedotova, Nadežda Čistjakova - "III vieta" - ped. I.Bušmane.

II Mazās kamermūzikas konkurss: Agita Reķe, Solvita Veisa - "Atzinība par veiksmību viena skaņdarba izpildījumu" - ped. S.Notte.II Mazās kamermūzikas konkurss: Katrīna Buravcova, Annija Skudra - "Atzinība par veiksmību viena skaņdarba izpildījumu" - ped. S.Notte.II Mazās kamermūzikas konkurss: Sendija Adītāja, Patrīcija Adītāja, Jūlija Poliektova, Katrīna Majeniece, Ieva Silkāne, Linda Liepiņa - "Pateicība par piedalīšanos konkursā" - ped. S.Notte, B.Niedriņa, D.Akmentiņa.

III Mazās kamermūzikas konkurss: Ninella Fedotova, Nadežda Čistjakova. - "II pakāpes diploms" - ped. I.Bušmene.

III Mazās kamermūzikas konkurss: Dita Bistere, Anna Kokorēviča, Austra Elza Kozuliņa, Elīna Saulīte. - "II pakāpes diploms" - ped. D.Bičkovska.

III Mazās kamermūzikas konkurss: Linda Liepiņa, Ieva Silkāne - "Atzinība par veiksmību viena skaņdarba izpildījumu" - ped. D.Akmentiņa.

III Mazās kamermūzikas konkurss: Agita Reķe, Solvita Veisa - "Atzinība par veiksmību viena skaņdarba izpildījumu" - ped. S.Notte.

III Starptautiskais J.Kačinska instrumentālo ansambļu konkurss: Miks Emīls Zupiņš, Valters Mekša, Patrīcija Adītāja, - "Diplomandi" - ped. A.Gailītis, I.Ruņģis, S.Notte.

K.Štrāla VIII Starptautiskais konkurss "Jaunais flautists": Austra Elza Kozuliņa - "" - ped. S.Šuriņa. - kcm. D.Akmentiņa.

K.Štrāla IX Starptautiskais konkurss "Jaunais flautists": Austra Elza Kozuliņa - "" - ped. S.Šuriņa. - kcm. D.Akmentiņa.

V Starptautiskais bērnu kameransambļu festivāls - konkurss: Annija Porša, Dita Bistere, Marija Gorovaja - "Pateicība par piedalīšanos konkursā" - ped. S.Šuriņa, S.Notte.

VII Starptautiskais Konkurss-festivāls "Muzika be sienu" Druskininkos: Katrīna Majeniece, Jūlija Poliektova. - "III vieta" - ped. B.Niedriņa.

III Starptautiskais bērnu un jauniešu vizuālās mākslas un mūzikas jaunrades konkurss "Saules krasts" - "Ceļā": Alise Kuzneceva. - "Sercificate of Gratitude" - ped. J.Grosberga.

Parīzes konkurss muzicējošajām ģimenēm "Concours Europeen": Annija Skudra. - "Diploms par uzdrošināšanos" - ped. S.Notte.Dalība starptautiskajos festivālos

XII Valgas Starptautiskais klavieru ansambļu festivāls : Annija Skudra, Katrīna Buravcova. - "Pateicība par ļoti labu priekšnesumu" - ped. S.Notte.

XII Valgas Starptautiskais klavieru ansambļu festivāls : Agita Reķe, Solvita Veisa. - "Pateicība labu priekšnesumu" - ped. S.Notte.

XII Valgas Starptautiskais klavieru ansambļu festivāls : Patrīcija un Sendija Adītājas. - "Pateicība labu priekšnesumu" - ped. S.Notte.

XIII Valgas Starptautiskais klavieru ansambļu festivāls : Linda Liepiņa, Ieva Silkāne. - "Pateicība labu priekšnesumu" - ped. D.Akmentiņa.

XIII Valgas Starptautiskais klavieru ansambļu festivāls : Agita Reķe, Solvita Veisa. - "Pateicība labu priekšnesumu" - ped. S.Notte.

XIII Valgas Starptautiskais klavieru ansambļu festivāls : Nadežda Čistjakova, Ninella Fedotova. - "Pateicība par labu priekšnesumu" - ped. I.Bušmane.

XIII Valgas Starptautiskais klavieru ansambļu festivāls : Annija Skudra, Katrīna Buravcova. - "Pateicība par labu priekšnesumu" - ped. S.Notte.Dalība valsts konkursos

XI Latvijas mazo mūzikas skolu konkurss par E.Dārziņa prēmiju Vangažos: Ieva Silkāne - "Pateicība par piedalīšanos konkursā" - ped. D.Akmentiņa.

XI Latvijas mazo mūzikas skolu konkurss par E.Dārziņa prēmiju Vangažos: Annija Skudra - "Pateicība par piedalīšanos konkursā" - ped. S.Notte.Valsts konkurss klavierspēlē, II kārta: Annija Skudra, Linda Liepiņa, Jūlija Poliektova - "Pateicība par piedalīšanos konkursā" - ped. S.Notte, D.Akmentiņa, B.Niedriņa

Valsts konkurss vijoļspēlē, II kārta: Ksenija Skraustiņa - "Atzinības raksts" - ped. V.Sproģe. - kcm. D.Akmentiņa.

Saldus mūzikas skolas Etīžu konkurss: Annija Skudra - "Pateicība par piedalīšanos konkursā" - ped. S.Notte.

XII Pianistu konkurss Valmierā: Nineļa Fedotova, Jūlija Poliektova, Gvido Ziediņš - "Pateicība par piedalīšanos konkursā" - ped. I.Bušmane, B.Niedriņa.

J.Graubiņa Jauno pianistu konkurss Līvānos: Linda Liepiņa - "Pateicība par piedalīšanos konkursā" - ped. D.Akmentiņa.Dalība koncertos

Klavierspēles audzēkņu koncerts Mārupes Mūzikas un mākslas skolā: Jūlija Poliektova, Ieva Silkāne, Annija Skudra, Solvita Veisa - ped. B.Niedriņa, D.Akmentiņa, S.Notte.

Mārupes Mūzikas un mākslas skolas akreditācijas koncerts: Dita Bistere, Annija Porša, Anna Žaka, Miks Emīls Zupiņš, Grieta Sīpola, Oskars Liepiņš, Jūlija Poliektova, Elīna Saulīte, Anna Gaile, Linda Eliāse, Edgars Sjakste, Mārcis Reveliņš, Alma Kokorēviča, Līva Kokorēviča, Evita Kraukle, Solvita Veisa, Agita Reķe, Patrīcija Adītāja, Sendija Adītāja, Sabīne Rožicka, Patrīcija Lipaja, Karīna Ķemere, Katrīna Buravcova, Kristīne Orleāne, Linda Liepiņa. - ped.S.Šuriņa, D.Štāle, A.Gailītis, I.Āboliņa, A.Roze, B.Niedriņa, V.Sproģe, I.Ruņģis, S.Notte, S.Gaide, E.Valaine. - kcm. D.Akmentiņa, I.Bušmane, B.Niedriņa, S.Notte, S.Gaide.

Koncerts Jaunmārupes sākumskolā: Dita Bistere, Annija Porša, Patrīcija Adītāja, Sendija Adītāja, Zane Zvaigzen-Strēlniece, Bruno Birkmanis, Jānis Lejnieks, Emīls Lejnieks, Anna Žaka, Anete Maže, Žanete Pužule, Edgars Sjakste, Annija Skudra, Katrīna Buravcova, - ped. S.Šuriņa, I.Ruņģis, D.Akmentiņa, D.Štāle, S.Gaide, D.Štrodaha, S.Notte, A.Gailītis - kcm. D.Akmentiņa, S.Notte, I.Bušmane.

Mātes dienai veltīts koncerts Mārupes Mūzikas un mākslas skolā (2007): Annija Porša, Dita Bistere, Marija Gorovaja, Žanete Pužule, Edijs Priedītis, Zane Zvaigzen-Strēlniece, Mārcis Reveliņš, Elizabete Kristapsone, Daniela Pallo, Juliāna Kokorēviča, Miks Emīls Zupiņš, Patrīcija Adītāja, Sendija Adītāja, Annija Skudra, Linda Eliāse, Alma Kokorēviča, Līva Kokorēviča, Anna Gaile. - ped.S.Šuriņa, S.Notte, D.Akmentiņa, I.Bušmane, B.Niedriņa, A.Gailītis, S.Notte, V.Sproģe, D.Štrodaha. - kcm. S.Gaide, D.Akmentiņa, S.Notte.

Mātes dienai veltīts koncerts Mārupes Mūzikas un mākslas skolā (2008): Annija Porša, Dita Bistere, Marija Gorovaja, Žanete Pužule, Edijs Priedītis, Zane Zvaigzen-Strēlniece, Mārcis Reveliņš, Elizabete Kristapsone, Daniela Pallo, Juliāna Kokorēviča, Miks Emīls Zupiņš, Patrīcija Adītāja, Sendija Adītāja, Annija Skudra, Linda Eliāse, Alma Kokorēviča, Līva Kokorēviča, Anna Gaile. - ped. S.Šuriņa, I.Bušmane, D.Akmentiņa, B.Niedriņa, D.Štridaha, A.Gailītis, A.Roze, I.Ruņģis, S.Notte, V.Sproģe.

Skolas atskaites koncerts: Marija Gorovaja, Dita Bistere, Annija Porša, Vlaters Mekša, Oskars Kalniņš-Buks, Edijs Priedītis, Anna Žaka, Miks Emīls Zupiņš, Linda Liepiņa,Mārcis Reveliņš. - ped. S.Šuriņa, I.Ruņģis, B.Niedriņa, I.Bušmane, D.Štāle, A.Gailītis, A.Roze, S.Notte. - kcm.S.Notte, I.Bušmane, D.Akmentiņa, B.Niedriņa.

Valsts svētku koncerts Jaunmārupes Sākumskolā: Jānis Lejnieks, Aleksandra Meinerte, Juliāna Kokorēviča, Elizabete Kristapsone, Elīna Žaka, Agnese Reveliņa, Katrīna Paula Kaņepe, Sendija Adītāja, Patrīcija Adītāja, Anna Žaka, Vera Žaka, Katrīna, Linda Liepiņa, Ieva Silkāne, Emīls Lejnieks, Patrīcija Lipaja, - ped. D.Maskaļūne, D.Bula, I.Bušmane, D.Akmentiņa, D.Štāle, S.Gaide, V.Sproģe, S.Notte. - kcm. D.Akmentiņa, S.Notte, I.Bušmane.Klavieru nodaļas audzēkņu atskaites koncerts: Marija Gorovaja, Daniela Pallo, Dārta Ādamsone, Jānis Lejnieks, Alise, Klauža, Patrīcija Adītāja, Sendija Adītāja, Gregors Mažis, Jūlija Poliektova, Annija Skudra, Nadežda Čistjakova, Ninella Fedotova, Ieva Silkāne, Kaspars Ķirsis, Sabīne Rožicka, Santa Vertele, Agita Reķe, Solvita Veisa. - ped. S.Notte, B.Niedriņa, D.Akmentiņa, I.Bušmane.

Ziemassvētku koncerts: Juliāna Kokorēviča, Kristers, Imants, Zane Zvaigzne-Strēlniece, Elizabete Kristapsone, Katrīna, Bruno Birkmanis, Patrīcija Adītāja, Sendija Adītāja, Anna Žaka, Laura, Agnese Reveliņa, Ksenija Skraustiņa, Elīna Žaka, Miks Emīls Zupiņš, Laine Bērziņa, Ieva, Rihards, Elza Graumane, - ped. D.Maskaļūne, D.Štridaha, I.Bušmane, A.Roze, I.Ruņģis, S.Notte, D.Štāle, V.Sproģe, I.Āboliņa, A.Gailītis. - kcm. D.Akmentiņa, S.Notte, I.Bušmane.

2004./2006. mācību gadā

Dalība starptautiskajos konkursos

Kauņas 1.MS kameransmbļu konkurss "Muzikos tilta": Elīna Saulīte, Oskars Liepiņš, Katrīna Buravcova. - "III vietas laureāta diploms" un "Laureāta diploms kā jaunākajam ansamblim" - ped.S.Šuriņa, A.Roze, S.Notte.

Druskininku Starptautiskais konkurss "Muzika be Sienu": Jūlija Poliektova - "4. vieta" -ped. B.Niedriņa.

Druskininku Starptautiskais konkurss "Muzika be Sienu": Gvido Ziediņš - "diplomands" -ped. B.Niedriņa.Druskininku Starptautiskais konkurss "Muzika be Sienu": Agita Reķe, Solvita Veisa - "3. vieta" -ped. S.Notte.Siguldas XVI Starptautiskais jauno mūziķu konkurss "Sigulda 2006": Annija Skudra. - "Atzinība par radošiem panākumiem" - ped. S.Notte.

K.Štrāla VII Starptautiskais konkurss "Jaunais flautists": Elīna Saulīte. - "Atzinība par piedalīšanos konkursā" - ped. S.Šuriņa. - kcm. D.Akmentiņa.

III Starptautiskais kameransambļu festivāls-konkurss "Muzicējam kopā ar draugiem": Annija Skudra - "Pateicība par dalību konkursā" - ped. S.Notte.IV Starptautiskais kameransambļu festivāls-konkurss "Muzicējam kopā ar draugiem": - "Pateicība par dalību konkursā" - ped. S.Šuriņa.

Valgas XI klavieransambļu festivāls: Linda Liepiņa, Ieva Silkāne. - "Pateicība par piedalīšanos" - ped. D.Akmentiņa.Valgas XI klavieransambļu festivāls: Nineļa Fedotova, Nadežda Čistjakova. - "Atzinība par viena skaņdarba veiksmīgu izpildījumu" - ped. I.Bušmane.Valgas XI klavieransambļu festivāls: Agita Reķe, Solvita Veisa. - "Psateicība par piedalīšanos" - ped. S.Notte.

III Starptautiskais Poļu klaviermūzikas festivāls-konkurss Viļņas Mūzikas skolā: Ieva Silkāne. - "Diploms par piedalīšanos konkursā" - ped. D.Akmentiņa.III Starptautiskais Poļu klaviermūzikas festivāls-konkurss Viļņas Mūzikas skolā: Annija Skudra. - "Pateicība par piedalīšanos festivālā" - ped. S.Notte.Dalība Latvijas konkursos

Latvijas Mūzikas skolu audzēkņu valsts konkurss klavieru ansambļu spēlē: Nineļa Fedotova, Nadežda Čistjakova.. - "II pakāpes diploms A grupā, konkursa 2. kārtā" - ped. I.Bušmane.Latvijas Mūzikas skolu audzēkņu valsts konkurss klavieru ansambļu spēlē: Linda Liepiņa, Ieva Silkāne.. - "Pateicība par piedalīšanos konkursa 2. kārtā" - ped. D.Akmentiņa.Latvijas Mūzikas skolu audzēkņu valsts konkurss klavieru ansambļu spēlē: Nineļa Fedotova. - "Atzinības raksts par piedalīšanos konkursā " - ped. I.Bušmane.Latvijas Mūzikas skolu audzēkņu valsts konkurss klavieru ansambļu spēlē: Agita Reķe. - "Atzinības raksts par piedalīšanos konkursā " - ped. I.Bušmane.

Latvijas Mūzikas skolu audzēkņu valsts konkurss klavieru ansambļu spēlē: Gvido Ziediņš. - "Atzinības raksts par piedalīšanos konkursā " - ped. B.Niedriņa.

Latvijas Mūzikas skolu audzēkņu valsts konkurss klavieru ansambļu spēlē: Jūlija Poliektova. - "Atzinības raksts par piedalīšanos konkursā " - ped. B.Niedriņa.

Mazo mūzikas skolu konkurss par Em.Dārziņa prēmiju Jaunpiebalgā: Annija Skudra. - "Diploms par piedalīšanos konkursā" - ped. S.Notte.

Mazās kamermūzikas konkursā: Nineļa Fedotova, Nadežda Čistjakova - "I pakāpes diploms"- ped. I.Bušmane.Mazās kamermūzikas konkursā: Agita Reķe, Solvita Veisa - "Pateicība par piedalīšanos konkursā" - ped. S.Notte.

Mazās kamermūzikas konkursā: Katrīna Buravcova, Annija Skudra - "Pateicība par piedalīšanos konkursā" - ped. S.Notte.Mazās kamermūzikas konkursā: Dita Bistere, Marija Gorovaja - "Pateicība par piedalīšanos konkursā" - ped. S.Notte.

Mazās kamermūzikas konkursā: Elīna Saulīte, Oskars Liepiņš, Katrīna Buravcova - "Pateicība par piedalīšanos konkursā" - ped. S.Notte.

Bolderājas MMS jauno vijolnieku un čellistu konkurss "Mazā Mocartiāna": Ksenija Runce. - "Pateiciība par piedalīšanos konkursā" - ped. V.Sproģe. - kcm. D.Akmentiņa.Pagasta koncertos

Ziemassvētku koncerts: Laura Hincenberga - ped. S.Gaide. - kcm. S.Gaide.


2002./2004. mācību gadā
Dalība Starptautiskos konkursos

Bērnu kameransambļu festivāls-konkurss "Muzicējam kopā ar draugiem": Annija Skudra, Laura Tirzīte, Diāna Kokoreviča, Dmitrijs Šandarinovs. - "Pateicība par dalību konkursā" - ped. S.Notte, S.Šuriņa, A.Gailītis.II Starptautiskais kameransambļu festivāls-konkurss "Muzicējam kopā ar draugiem": Annija Skudra - "Pateicība par dalību konkursā" - ped. S.Notte.

 

Alytaus Starptautiskais jauno kamermūzķu konkurss"Alytus -2003": Laura Tirzīte, Diāna Kokorēviča, Solvita Veisa, Agita Reķe, Arta Priede, Anna Gaile, Reinis Saulīties, Kristaps Antonēvičs. -ped. S.Šuriņa, A.Gailītis, I.Bušmane, S.Notte.Viļņas B.Dvarionas desmitgadīgās mūzisikas skolas II Starptautiskais jauno kamermūzķu konkurss"Saskambiai": Laura Tirzīte, Diāna Kokorēviča, Solvita Veisa, Agita Reķe, Arta Priede, Anna Gaile, Reinis Saulīties, Kristaps Antonēvičs. - "Diplomandi" -ped. S.Šuriņa, A.Gailītis, I.Bušmane, S.Notte.Palermo klavieru un kamermūzikas konkurss "Concorso Seiler": Gvido Ziediņš -" 4. vieta un diploms" - ped.B.Niedriņa.Konkurss "Musical de France": Gvido Ziediņš - " 1. vieta" - ped. B.Niedriņa.

K.Štrāla Starptautiskais konkurss "Jaunais flautists" - "Atzinības raksts par piedalīšanos konkursā" - ped. Š. Šuriņa.Starptautiskais kameransambļu konkurss "Muzicējam kopā ar draugiem": Agita, Reķe, - ped. I.Bušmane.Dalība Latvijas konkursos

P.Jurjāna MS konkurss "Jaunais virtuozs": Gvido Ziediņš -"Atzinības raksts par piedalīšanos konkursā" - ped. B.Niedriņa.

Latvijas Mūzikas skolu audzēkņu valsts konkurss: Ninella Fedotova, Gvido Ziediņš, Agita Reķe - "Atzinības raksts par piedalīšanos" - ped. I.Bušmane, B.Niedriņa.

Lielvārdes MS konkurss "Lietuviešu komponistu skaņdarbi": Agita Reķe, Solvita Veisa. - "Atzinības raksts par piedalīšanos konkursā" - ped. I.Bušmane, S.Notte.Latvijas Mūzikas skolu audzēkņu klavieru duetu valsts konkurss: Agita Reķe, Solvita Veisa - "Atzinība par piedalīšanos konkursa II kārtā" - ped. I.Bušmane, S.Notte.

Dalība starptautiskajos festivālos

Alytaus Starptautiskais kamermūzikas festivāls - konkurss: Kristaps Antonēvičs, Dmitrijs Šandarinovs, Ninella Fedotova, Laura Hincenberga, Elīna Lipaja, Agita Reķe, Baiba Saulīte, Oskars Liepiņš, Austra Ciša, Anna Kokorēviča, Ieva Pikse, Sendija Adītāja, Patrīcija Adītāja, Annija Skudra, Elīna Saulīte, Anna Gaile, Madara Krimele, Valentīna Ozerova, Simona Krieva, Amanda Kokorēviča, Solvita Veisa - "Pateicība par piedalīšanos festivālā" - ped.A.Roze, S.Šuriņa, A.Gailītis, V.Sproģe, D.Štrodaha, I.Bušmane, S.Notte.II Starptautiskais bērnu kameransambļu festivāls - konkurss "Muzicējam kopā ar draugiem": Kristaps Antonēvičs, Dmitrijs Šnadarinovs, Ninella Fedotova, Laura Hincenberga, Elīna Lipaja, Agita Reķe, Baiba Saulīte, Oskars Liepiņš, Austra Ciša, Elīna Saulīte, Katrīna Buravcova, Anna Kokorēviča, Ieva Pikse, Sendija Adītāja, Patrīcija Adītāja, Annija Skudra, Anna Gaile, Madara Krimele, Simona Krieva, Amanda Kokorēviča, Valentīna Ozoreva, Solvita Veisa, Laura Tirzīte, Daina Karstā, Karīna Ķemere, Arta Priede, Edgars Sjakste, Linda Eliasa Kaspars Ķirsis. - "Atzinības raksts par dalību festivālā" - ped. I.Bušmane, A.Gailītis, S.Šuriņa, I.Āboliņa, S.Notte, V.Sproģe, D.Štrodaha.Dalība Latvijas festivālos

IV Vieglās un džeza mūzikas festivāls: Arta Priede, Sovita Veisa, Kristaps Antonēvičs, Diāna Kokorēviča "Pateicība par dalību festivālā" - ped. A.Gailītis, S.Šuriņa, D.Štrodaha, S.Notte.Atzinība par panākumiem mācībās

"Atzinība par piedalīšanos festivālā un labām un teicamām sekmēm mācībās": Annija Skudra - ped. S.Notte.2000./2002. mācību gadā

Dalība Latvijas konkursos

VII Mazo pianistu konkurss Valmierā: Ninella Fedotova - "Atzinības raksts par dalību konkursā" - ped. I.Bušmane.Dalība koncertos

Latviešu Mūzikas laiku lokos: Elīna Lipaja, Elīna Štrodaha, Laura Hincenberga. - ped. I.Bušmane.Latviešu Mūzikas dienas Valmierā:Laura Tirzīte, Kristaps Antonēvičs, Dmitrijs Šandarinovs, Solvita Veisa, Arta Priede, Laura Hincenberga, Agita Reķe, Elīna Lipaja. - ped. I.Bušmane, S.Notte.


Sadarbības skolas un organizācijas